< zpět na stranu Dobrá praxe – projekty


ARTPROGRAMYZákladní umělecké školy Moravskoslezského kraje založily občanské sdružení MÚZA a společně připravily tři projekty s celkovým rozpočtem přes 24 mil. Kč. Projekty byly podpořeny z fondů EU – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Všechny tři projekty byly zaměřeny na podporu kurikulární reformy a zavádění ŠVP na ZUŠ Moravskoslezského kraje a také na vybraných školách Olomouckého a Zlínského kraje. Programy se komplementárně doplňovaly, realizace projektů se časově překrývala.
Projekt Podpora rozvoje klíčových kompetencí řídících a budoucích řídících pracovníků ZUŠ (číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/08.0231) měl celkový rozpočet 8 452 509 Kč a byl realizován od 21. 7. 2009 do 20. 10. 2011. Artprogram 1 (číslo projektu CZ.1.07/1.3.05/02.0032) disponoval rozpočtem 11 751 680 Kč a uskutečnil se mezi 27. 11. 2009 až 30. 6. 2012. Artprogram 2 (číslo projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0012) měl rozpočet ve výši 3 977 456 Kč a byl realizován od 22. 7. 2011 do 30. 6. 2012.

Projekty měly dvě základní oblasti podpory:
První oblast se zaměřila na podporu ředitelů, jejich zástupců, vedoucích předmětových komisí, uměleckých rad a garantů v základních uměleckých školách. V rámci této části byly realizovány série školení, seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí směřující k podpoře klíčových kompetencí řídících a budoucích řídících pracovníků ZUŠ směrem k zavádění dvoustupňového kurikula do základního uměleckého vzdělávání – tzv. rámcového vzdělávání. Klíčové aktivity byly tyto: Školení ředitelů škol, Školení pro experty – garanty oborů, E-learning (více zde), Benchlearningové akce a Poradenské centrum.
Druhá oblast podpory byla zaměřena na učitele ZUŠ. Byly uspořádány desítky seminářů pro jednotlivé obory a vzdělávací zaměření. Součástí této oblasti projektu bylo metodické centrum, které nabídlo informace pro hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický obor, poskytovalo také informace k výchovným a vzdělávacím strategiím, pro výuku žáků se speciálně vzdělávacími potřebami i pro mimořádně nadané žáky, a také informace k tvorbě osnov a učebních plánů pro jednotlivá vzdělávací zaměření. Více najdete na webových stránkách projektu.

Iniciátory Artprogramů byly především pilotní školy rámcového vzdělávání – ZUŠ RýmařovZUŠ E. Marhuly Ostrava - Mariánské Hory, dále pak ZUŠ J. R. Míši Orlová - Poruba.
Podrobnější informace o členech projektového týmu i s kontaktními údaji najdete zde.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017