< zpět na úvodní stranu


    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací


CENÍK SLUŽEBŠkoly, které v letech 2015 a 2016 spolupracovaly na přípravách projektů, hradily společnosti Portedo o.p.s. čtvrtletní poplatek 800 Kč (ZUŠ), nebo pololetní poplatek 1100 Kč (ostatní typy škol). Partnerské školy díky tomu mají přístup k následujícícm službám:

   •  nabídka poradenství – školy mohou konzultovat možnosti
       financování svých individuálních projektů,
   •  přístup k chráněné sekci tohoto webu, kde jsou uvedeny aktuální
       dotační výzvy, rozpracované projekty a další informace,
   •  možnost podílet se na připravovaném projektu Podpora
       uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti
(pokud získáme
       dotaci z OP VVV, bude projekt zahájen v září 2017) a na projektu
       Podpora digitálních technologií v uměleckém vzdělávání,
   •  přístup k e-learningovým kurzům,
   •  účast na jednodenních seminářích – Portedo o.p.s. uspořádalo
       v letech 2015 a 2016 celkem 11 seminářů pro partnerské školy,
   •  pomoc s hledáním projektových koordinátorů a projektových
       partnerů na individuální projekty škol,
   •  sdílení informací mezi školami v sekci Diskusní fórum
       na těchto webových stránkách.

S rostoucím počtem partnerských škol budeme rozsah činnosti Portedo o.p.s. rozšiřovat o nabídku doplňkových služeb na webu eurohudebka.cz – například seznam uměleckých soutěží, monitoring médií, odkazy na zajímavé akce škol a na databáze notových materiálů, informace o hudebních společnostech, o vzdělávacích kurzech v rámci DVPP apod.

Pro individuální zájemce, kteří nejsou zaměstnanci partnerských škol, je cena jednoho e-learningového kurzu 300 Kč.Google Analytics

© informační portál ZUŠ 2013