< zpět na stranu Hudební společnosti


ČESKÁ HUDEBNÍ RADAČeská hudební rada je národním střediskem nevládní organizace Mezinárodní hudební rady při UNESCO, členem Evropské hudební rady.

Česká hudební rada byla založena v roce 1972, na demokratických principech byla činnost obnovena v roce 1993. Cíle České hudební rady korespondují se zaměřením UNESCO, Mezinárodní a Evropské hudební rady, a to na oblast analýzy kulturní politiky s dopady na hudební život v ČR, na oblast vzdělávání a výměnu mezinárodních zkušeností a informací. Česká hudební rada v současnosti sdružuje 50 důležitých hudebních organizací (seznam zde), z nichž některé jsou asociacemi, individuální členy a členy čestné. Od roku 1994 uděluje, podobně jako Mezinárodní hudební rada, čestné ceny výjimečným osobnostem nebo organizacím české hudební kultury.

Sekretariát České hudební rady je v současnosti součástí Institutu umění – Divadelního ústavu v Praze. Spolupracuje s Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství ČR. Aktivity České hudební rady koordinuje Hudební sekce.

Webové stránky České hudební rady najdete zde.

Kontakt: Lenka Dohnalová, tel.: 224 809 195 a 603 584 218, email: lenka.dohnalova@divadlo.cz.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017