< zpět na stranu Hudební společnosti


ČESKÁ HUDEBNÍ SPOLEČNOST – SPOLEČNOST PŘÁTEL KRÁSNÝCH UMĚNÍ


Občanské sdružení ČHS – SPKU navazuje na dlouholetou a historicky významnou činnost České hudební společnosti, která jako Společnost pro hudební výchovu pracovala již od roku 1934 a jako Česká hudební společnost od roku 1973.
Sdružuje všechny zájemce o kvalitní hudbu – profesionály i amatéry a pomocí koncertů, přednášek, besed, víkendových i letních seminářů, kurzů, tvůrčích dílen atd. umožňuje další vzdělávání v celkové oblasti kultury také hledáním souvislostí mezi jednotlivými druhy umění (literatura, výtvarné umění apod.). Činnost je tedy především vzdělávací a osvětová.
ČHS – SPKU organizuje Setkání přátel komorní hudby a mezinárodní interpretační kurzy v Litomyšli. Součástí ČHS – SPKU je také Společnost Josefa SukaLetní orchestr mladých.

Setkání přátel komorní hudby a mezinárodní interpretační kurzy v Litomyšli
První ročník kurzů se konal v roce 1974 v Příbrami pod názvem Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzů. V letech 1975 až 2004 se kurzy konaly v Bechyni, od roku 2006 se pořádání kurzů přesunulo do Litomyšle.
Hlavním důvodem pro vznik kurzů byla myšlenka dalšího vzdělávání učitelů hudby. Později začali učitelé brát na kurzy i své žáky. V rámci kurzů však byl již od prvních let vytvořen prostor pro amatérské hudebníky. Kurzy nabízejí výuku v oborech hra na klavír, housle, violu, violoncello, příčnou flétnu, hru v orchestru a komorní hru; od roku 1990 se vyučuje také hra na kontrabas. Délka kurzů je 10 až 12 dní vždy v červenci. V současnosti se kurzy konají v ZUŠ Bedřicha Smetany a v Kongresovém sále zámku v Litomyšli, zázemí a ubytování účastníků a lektorů je v internátu pedagogické školy.
Závěrečný koncert kurzů je každoročně nahráván Českým rozhlasem pro pořady Euphonia a Pasticcio (připravuje redaktorka Jana Vašatová). Zajímavým fenoménem je koncert „HUHU večer – humor v hudbě“, jehož tradici v rámci kurzů založil prof. Ivan Štraus, obdivovatel poetiky Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka.
Více informací o činnosti společnosti a podrobné informace o aktuálních ročnících interpretačních kurzů v Litomyšli najdete na webových stránkách společnosti. Kontaktní osobou je Eva Štrausová, tel.: 737 978 905, email: estrausova@seznam.cz.

Společnost Josefa Suka
Informace o této organizaci uvádíme zde, další informace nejdete na webových stránkách společnosti. Kontaktní osoba Společnosti J. Suka je Michaela Štrausová, email: strausova@suksociety.cz.

Letní orchestr mladých je projekt, který navazuje na tradici Letního orchestru instrumentalistů pořádaných v rámci organizace Hudební mládež České republiky od roku 1985. V letech 2003 až 2006 byl projekt realizován pod záštitou České hudební společnosti. Od roku 2007 byl pořádán v rámci ČHS – SPKU, od roku 2013 se Letní orchestr mladých osamostatnil.
Více informací na www.lkom.cz (aktuální ročník projektu je na tomto odkazu). Kontaktní údaje najdete zde.© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017