< zpět na úvodní stranu


    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací


MOŽNOSTI DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍV posledních letech jsou základní umělecké školy pobízeny k zahájení doplňkové činnosti jako jednoho ze zdrojů financování. V této sekci se pokusíme nabídnout tipy a možnosti doplňkových činností, které jsou vhodné pro základní umělecké školy.

Častou doplňkovou činností na ZUŠ je realizace seminářů a kurzů pro dospělé, pronájem prostor školy (např. koncertní sál), aktivity spojené s činností školního orchestru nebo pěveckého sboru. Méně často ZUŠ využívají potenciál výtvarného oboru – například školy vybavené grafickým studiem mohou nabízet v dopoledních hodinách komerční provoz, aniž by narušily výuku. V rámci projektu Podpora digitálních technologií v uměleckém vzdělávání, který připravujeme, nabídneme školám několik tipů na doplňkové činnosti (například možnost komerčně využívat semiprofesionální zvuková studia).


Google Analytics

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017