< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

PILOTNÍ HODINY DRAMATICKÉHO STUKTUROVÁNÍProjekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií.


Principy dramatického strukturování využijeme pro výuku žáků se SVP a intaktních žáků. Dramatické strukturování je herní celek, ve kterém hráči vstupují do rolí a procházejí příběhem (obsahující konflikt, rozhodování) prostřednictvím rozličných technik dramatické výchovy (živé obrazy, improvizace, práce s textem, učitel v roli atd.). Každá z lekcí sleduje téma, které je určující pro výběr předlohy i technik. Metoda bude testována ve třídách ZŠ v rámci uměleckých předmětů, českého jazyka, občanské výchovy ad.

Ve školením roce 2018/2019 uspořádáme celkem 8 pilotních hodin dramatického strukturování na ZŠ Staňkov. První čtyři hodiny se konaly 1. a 8. dubna 2019. Další čtyři lekce budou 15. a 22. května 2019.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017