< zpět na stranu Hudební společnosti


SPOLEČNOST ZDEŇKA FIBICHA


Původní Společnost Zdeňka Fibicha (dále SZF) byla založena již v roce 1940. Jejím zakladatelem byl skladatel Otakar Jeremiáš. Nynější SZF byla založena 13. 2. 2006 a existuje jako samostatný právní subjekt se sídlem v Českém muzeu hudby v Praze. SZF se nově transformovala z původní zájmové organizace na profesní sdružení, které sbližuje umělce, vědce, pedagogy a kulturní pracovníky. Jejími členy jsou naši přední hudební skladatelé, dirigenti, hudebníci, ale i režiséři, herci, překladatelé, literární i hudební vědci a publicisté.

Hlavním cílem SZF je zachovat a šířit umělecké dílo Zdeňka Fibicha. SZF rozšířila svůj program v oblasti hudební o aktivity v oboru literatury a divadla, jejichž pojítkem je melodram – umělecký druh, který Zdeněk Fibich vnesl do české kultury a jímž se proslavil i ve světovém kontextu. Počátky těchto aktivit spadají do období příprav projektu Mezinárodní oslavy Zdeňka Fibicha ke světovému výročí UNESCO v roce 2000, kdy SZF byla v letech 1973 – 2005 součástí dnes již zaniklé České hudební společnosti. Náplní SZF je zejména vlastní činnost koncertní (Mezinárodní festival koncertního melodramu Praha, Živá antologie melodramu, aj.), práce s mládeží (Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů, Tvůrčí dílny melodramu), činnost vědecká – pořádání konferencí (zvl. Mezinárodní vědecká konference v roce 2000 v Praze a 2010 v Olomouci), přednášek, besed, spolupráce s rozhlasem a mnohé další.

Dnes SZF intenzivně pracuje na dalších žánrech Fibichovy tvorby a snaží se je přiblížit současnému publiku a zařazuje do svých programů čím dál více skladby klavírní či písňové, iniciuje nastudování Fibichových děl u řady divadel, orchestrů a komorních uskupení. V ediční oblasti se snaží o spolupráci s různými vydavatelstvími na vydávání odborných publikací, fibichovských notových materiálů a nahrávek.

Vedoucí SZF je nyní PhDr. Věra Šustíková. Odkaz na stránky společnosti najdete zde.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017