< zpět na stranu Hudební společnosti


SPOLEČNOST JOSEFA BOHUSLAVA FOERSTRA


Společnost Josefa Bohuslava Foerstra (SJBF) si při svém založení v říjnu 1919 vytkla za úkol podporovat a propagovat soudobou českou hudbu, zejména dílo Josefa Bohuslava Foerstra. V prvních desetiletích svého působení naplňovala tento cíl především ediční činností (z dvacátých a třicátých let 20. století pochází celá řada prvních vydání Foerstrových skladeb). Ke stému výročí skladatelova narození v roce 1959 byla v refektáři fary kostela sv. Vojtěcha, kde po dlouhá léta působil jako ředitel kůru Foerstrův otec Josef Foerster, slavnostně otevřena Foerstrova síň. Tento barokní sál bohatě vyzdobený freskami se na několik desetiletí stal centrem činnosti SBJF. Pořádaly se zde oblíbené a hojně navštěvované pravidelné sobotní koncerty.

V roce 1982 se SJBF stala součástí České hudební společnosti (ČHS). Od března 2007 je Společnost J. B. Foerstra občanským sdružením s právní subjektivitou. Předkyní SJBF je PhDr. Jana Fojtíková. V roce 2009 si SJBF připomněla 150. výročí Foerstrova narození – hlavní událostí jubilejního roku se stalo mezinárodní sympozium Josef Bohuslav Foerster na prahu 21. století, které se konalo ve dnech 13. – 15. 11. 2009 v Českém muzeu hudby.

V roce 2012 byla zahájena rozsáhlá stavební rekonstrukce Foerstrovy síně, která v letošním roce pokračuje restaurováním fresek. Koncertní život však zůstává i nadále hlavním zájmem SJBF, avšak počet koncertů je omezen. Namísto tradičních sobotních koncertů ve Foerstrově síni je realizován projekt Evropan Josef Bohuslav Foerster. Projekt reflektuje skutečnost, že Foerster byl nejen jedním z velkých českých skladatelů konce 19. a první poloviny 20. století, ale v pravém slova smyslu Evropanem s mimořádným kulturním rozhledem a zkušeností. Náhradou za Foerstrovu síň se koncerty uskuteční na jiných místech spojených s osobností J. B. Foerstra – například v kostele sv. Vojtěcha, v Českém muzeu hudby a dalších místech.

Podrobnější informace o Společnosti Josefa Bohuslava Foerstra najdete na webových stránkách společnosti. Emailový kontakt na předsedkyni společnosti PhDr. Janu Fojtíkovou je jafojt@seznam.cz, tel.: 728 647 590.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017