< přejít na záložku Jak na projekt   |   < přejít na hlavní stranu


ODKAZY:  SWOT analýza  |  Metoda logického rámce

                  Typové (vzorové) projekty  |  Příklady dobré praxe  |  Burza nápadů


GANTTŮV DIAGRAMPrvní Ganttův diagram (anglicky Gantt Chart) vytvořil v roce 1896 Karol Adamiecki. Na Západě tuto metodu zpopularizoval v letech 1910 – 1915 Henry Laurence Gantt. V 80. letech 20. století usnadnily tvorbu Ganttových diagramů osobní počítače. Na přelomu tisíciletí se Ganttovy diagramy staly součástí webových aplikací a díky tomu běžnou metodou projektového plánování.
Ganttův diagram je elegantní a jednoduchý nástroj pro tvorbu časových harmonogramů především u menších projektů. Tato metoda však není vhodná pro přípravu rozsáhlých projektů, které jsou strukturovány do mnoha úrovní. Uveďme si základní podobu Ganttova diagramu na příkladu fiktivního projektu Multimediální tvorby ve výuce ZUŠ:

Horizontální osa tabulky je rozdělena na stejně dlouhé úseky (v našem příkladu měsíce, ale mohou to být i týdny, dny apod.). Na vertikální ose uvádíme jednotlivé činnosti – vždy jeden řádek pro jednu aktivitu. Jednotlivá pole (obdélníky) vymezují trvání činností. Barvy polí určují, kdo má za realizaci aktivit zodpovědnost. Do diagramu můžeme vložit také šipky, které zobrazí návaznost a vztahy jednotlivých aktivit. Můžeme uvést důležité milníky nebo ukončení jednotlivých etap projektu. Odstíny barev mohou vymezit význam jednotlivých aktivit. Ukázku složitějšího Ganttova diagramu najdete na tomto odkazu.
Pro zápis diagramu můžeme použít Microsoft Excel (návod na tvorbu diagramu v Excelu např. zde). K dispozici je také řada specializovaných freewarových programů pro tvorbu diagramů – například Gantt Project (popis programu zde, program ke stažení na tomto odkazu). Případně můžete zakoupit programy jako Microsoft Project nebo Smart Draw, které nabízejí širší paletu nástrojů.

Silnou stránkou Ganttova diagramu je jednoduchost. Slabinou je skutečnost, že je v diagramu relativně málo informací, diagram nezobrazí náročnost činností. Pro tvorbu komplikovanějších harmonogramů je možné použít například metodu PERT (Program Evaluation and Review Technique).ODKAZY:  SWOT analýza  |  Metoda logického rámce

                  Typové (vzorové) projekty  |  Příklady dobré praxe  |  Burza nápadůZDROJE INFORMACÍ:

o programu Gantt Project

o Ganttově diagramu na webových stránkách managementmania.com

popis Ganttova diagramu na české Wikipedii
© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017