< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

HUDEBNÍ KURZY NA ZŠ KORUNOVAČNÍ


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.


Během realizace projektu budou uspořádány celkem čtyři řady hudebních kurzů pro žáky od 9 do 14 let. Tématem hudebních kurzů je hudební improvizace a tvorba s využitím digitálních technologií a softwarů pro zpracování zvuku. Během jednoho pololetí připraví lektor umělecký projekt/skladbu, či skladby. Umělecké výstupy mohou být prezentovány jak v rámci školy, tak i pro širší publikum jako součást dalších aktivit projektu.

Od října 2019 pořádáme 4. řadu kurzů ve Skautském institutu, Staroměstské nám. 1, Praha 1.

Lektorem kurzů je Jaroslav Raušer.

Zájemci o kurzy se mohou zapisovat na emailu office@portedo.cz nebo na open@instituthudby.net.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017