< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

HUDEBNÍ SETKÁNÍProjekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.


Ve dnech 7. a 8. prosince 2019 pořádáme setkání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a intaktními žáky. Akce se mohou účastnit děti od 8 do 14 let. Setkání se koná v prostorách na Senovážném náměstí 23 v Praze 1 (hlavní vchod, přes dvůr, budova C, snížené přízemí). Místo konání akce je v blízkosti hlavního vlakového nádraží i autobusového nádraží Florenc.
Mimopražským účastníkům zajistíme ubytování a stravu, všichni účastníci budou mít společnou večeři 7. 12. a oběd 8. 12. Kurzovné, ubytování i stravu hradíme z projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti.

Program setkání je následující:

Sobota 7. 12.
12 hod. ‒ prezence,
13 hod. ‒ zahájení, práce s Orffovými nástroji, hudební hry,
15 hod. ‒ pěvecká dílna,
16:30 hod. ‒ hudební příběh podle knihy G. Durrella Mluvící balík,
18 hod. ‒ společná večeře.

Neděle 8. 12.
9 hod. ‒ hudební příběh podle knihy G. Durrella Mluvící balík,
11 hod. ‒ pěvecká dílna,
12 hod. ‒ společný oběd,
13 hod. ‒ práce s Orffovými nástroji, hudební hry,
14 hod. ‒ výtvarná dílna,
16 hod. ‒ závěr programu.

Lektoři: MgA. Robert Mimra, Mgr. Radka Dimitrovová, Akad. soch. Pavel Humhal, Ph.D.

Příhlášky na akci zasílejte emailem na office@portedo.cz.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017