< zpět na stranu Odborné časopisy


ČASOPIS HUDEBNÍ VÝCHOVAČasopis Hudební výchova je vydáván od roku 1953 (v letech 1959 – 1968 a 1970 – 1990 pod názvem Estetická výchova), od roku 1992 vychází jako čtvrtletník. Časopis je zaměřen na školní i mimoškolní hudební a obecně estetickou výchovu.

Obsahem časopisu jsou články o společenském dění a hudební výchově, o reformě hudebního školství, závěry současných výzkumů, metodické podněty pro hudebně výchovnou práci, příklady z praxe, postřehy ze zahraničních stáží a studijních pobytů, medailónky významných jubilujících osobností, recenze vycházejících monografií a další.

Vedoucí redaktorkou časopisu je doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (tel. 737 022 489, email: vanova.ha@seznam.cz). Výkonná redakce: dr. Helena Justová (tel. 739 090 029). Objednávky časopisu: Viera Černochová (tel. 272 932 840, email: viera.cernochova@seznam.cz). Časopis Hudební výchova vydává Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Hudební výchova vychází 4x ročně, roční předplatné je 260 Kč, jednotlivý výtisk 65 Kč + poštovné a balné.

Další informace najdete na webových stránkách časopisu Hudební výchova.

Na následujících odkazech najdete obsahy jednotlivých čísel časopisu od roku 2006 do roku 2015 a také odkazy na jednotlivá čísla časopisu z let 2006 až 2013 ve formátu PDF:

obsah ročníku 2015 a ročníku 2014,

obsah a jednotlivá čísla časopisu v PDF ročníku 2013, ročníku 2012, ročníku 2011, ročníku 2010,
ročníku 2009, ročníku 2008, ročníku 2007 a ročníku 2006,

a abstrakty časopisu z let 2008 až 2015 v angličtině, které najdete zde.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017