< zpět na stranu Hudební společnosti


INSTITUT MODERNÍ HUDBYZaložení Institutu moderní hudby je snahou a reakcí na stav mezinárodně izolované české moderní a alternativní hudební scény. Ta stále není 25 let od politických změn schopna generovat umělce, kteří by navazovali na silnou původní českou hudební tradici a obstáli v širší míře i v zahraničí. Nedostatek podpůrných institucionálních hudebních struktur, adekvátního vzdělávání, uměleckých nadací, filantropů, mecenášů, legislativních opatření, daňových asignací vytváří nulovou stimulaci pro české tvůrce v cestě za originalitou, kvalitou a profesionalitou. Jsme si vědomi, že bez koncepční investice do vzdělávání, tvůrčí činnosti a rozvíjení logistiky bude naše hudební scéna nejen zaostalá, ale co je horší, bude s ohledem na mezinárodní realitu průběžně upadat. Institut moderní hudby má v rámci spolupráce s ostatními subjekty tento stav zlepšovat.

Na následujícím odkazu uvádíme text Česká identita, autorská tvorba nebo obojí? (od strany 89). Další informace k Institutu moderní hudby jsou na www.instituteofmusic.wordpress.com.

Kontaktní údaje na vedení Institutu moderní hudby najdete zde.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017