< zpět na stranu Hudební společnosti


NADACE LEOŠE JANÁČKANadace Leoše Janáčka byla založena Českým hudebním fondem 19. 12. 1991. Nadace je financována z prostředků plynoucích z výnosů z Janáčkových hudebních a literárních děl. Nadace Leoše Janáčka se zaměřuje na širokou škálu aktivit: vydávání notových materiálů – praktické i kritické edice, zveřejnění a zpřístupnění Janáčkových literárních a teoretických prací, korespondence a dalších dokumentů, podpora koncertního a scénického provádění Janáčkova díla v mimořádných interpretacích a realizacích. V popředí zájmu Nadace Leoše Janáčka je vznik odborně fundovaných studií řešících Janáčkovskou problematiku. Důležitým úkolem je i péče o výchovu a růst mladých interpretů, kteří se Janáčkovým dílem zabývají – Nadace uděluje studentské prémie, Cenu Nadace Leoše JanáčkaJubilejní cenu Leoše Janáčka. Podrobnosti ke grantovému programu Nadace Leoše Janáčka najdete zde.

Nadace se věnuje kompletaci rozsáhlé sbírky Janáčkových rukopisů i dalších památek na skladatele uložených v oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně. Na přelomu tisíciletí Nadace Leoše Janáčka provedla generální opravu Janáčkova památníku v Hukvaldech a finančně se podílela na generální opravě brněnského Památníku Leoše Janáčka ve Smetanově ulici. Nadace také zřídila Informační a badatelské centrum Leoše Janáčka. Iniciací Nadace byla založena obecně prospěšná společnost Editio Janáček, která pokračuje v dokončení řady souborného kritického vydání Janáčkova díla. Další informace o Nadaci Leoše Janáčka najdete zde.

Kontakty na Nadaci Leoše Janáčka najdete na tomto odkazu.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017