< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

KONCERT 30. LEDNA 2018 V BRNĚPlakát na koncert

Součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti bude uspořádání dvou koncertů ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA. Oba koncerty se uskuteční v rámci Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles. Pilotní koncert s NIPOS-ARTAMA jsme uspořádali 25. 10. 2016 jako pátou etapu festivalu 2016 (více o koncertu zdezde).

První koncert se uskuteční v úterý 30. ledna od 19 hodin v Sále Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno.
Na koncertě vystoupí pěvecký sbor Ars Brunensis, orchestr Mladí brněnští symfonikové a žesťový soubor ZUŠ A. Doležala. Na programu jsou díla Jiřího Ignáce Linka, Bohuslava Martinů, Sergeje Rachmaninova, Gabriela Faurého, Sverre Bergha, Julesa Masseneta, Giuseppe Verdiho a Františka Fialy.
Na koncert je vstup volný.


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017