< návrat na hlavní stranu


Koncertní setkání školních a neprofesionálních souborů a orchestrů

pojaté jako 5. etapa 26. Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles 2016

úterý 25. 10. 2016 od 19 hodin – Praha, České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1


Prodej vstupenek před koncertem v době od 18:15 do 19:00 hodin – 80 Kč a 50 Kč (sleva).

Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles je celostátní akcí, kterou z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR pořádá NIPOS-ARTAMA Praha. Festivalové koncerty se uskuteční v několika etapách na různých místech republiky tam, kde existuje pořadatelské zázemí a působí neprofesionální orchestr nebo komorní těleso. To se pak stává spolupořadatelem konkrétního koncertu.

Letošní ročník Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles je rozložen do pěti etap. Ty se konají v rozmezí května a října 2016 v různých městech a regionech ČR: Ústí nad Labem, Bučovice a Letovice, Stěžery u Hradce Králové, Boskovice a Praha. Více na webu NIPOS-ARTAMA.

Spolupořadatelem závěrečného koncertu festivalu je Portedo o.p.s. Tento koncert je také součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. První polovina koncertu bude patřit komornímu souboru Musica quinta essentiaKomornímu orchestru Jaroslava Kociana. S oběma soubory vystoupí jako sólisté žáci uměleckých škol. Ve druhé části koncertu uslyšíme dechový soubor Collegium InstrumentaleSymfonický orchestr Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy.

Dramaturgie koncertu je koncipována jako setkání skladatelů 17. a 18. století (P. J. Vejvanovský a Leopold Koželuh) se skladateli tzv. neoklasicismu (Jean Françaix a jubilující Ottorino Respighi). Program doplní Serenata per archi Rudolfa Komorouse a pro tento koncert zkomponovaná skladba vytvořená jako školní projekt skladatelského oddělení ZUŠ Biskupská, Praha 1.


Plakát na koncert


Koncert je pořádán za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky


a pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana.

Partnerem koncertu je Národní muzeum – České muzeum hudby a ZUŠ Praha 1, Biskupská 12.


                               © informační portál pro umělecké vzdělávání 2017