< zpět


INFORMACE O ŘEČNÍCÍCH, KTEŘÍ VYSTOUPILI NA KONFERENCIVzdělávací aktivity projektu
blok od 10:45 hodin

Mgr. Pavlína Hublová je zaměstnancem Národního ústavu pro vzdělávání, kde řídí oddělení správy a rozvoje Metodického portálu RVP.CZ (http://rvp.cz). Dříve pracovala na základní škole v pozicích vychovatelka, vedoucí vychovatelka, učitelka 1. stupně. Díky zájmu o počítače a lektorským dovednostem (spolupráce s Tvořivou školou o.s.) se jí podařilo shromáždit aktivní skupinu učitelů, která se vzájemně obohacuje novými poznatky (členové této skupiny si říkají PEPOUŠi aneb Pedagogové Postižení Učitelským Šílenstvím – http://inapadnik.blogspot.cz) a současně se snaží smysluplně využívat moderní technologie (vznikla tak jedna z prvních skupin GEG aneb Google Education Group – http://www.uctesnami.cz).
prezentace v PDF

Spolupráce tří stupňů uměleckého vzdělávání
blok od 11:30 hodin

Bc. Jiří Stárek je ředitel ZUŠ Hostivař a předseda Asociace ZUŠ ČR v hlavním městě Praze. Jako vedoucí koordinačního týmu projektu Pilot ZUŠ se na Výzkumném ústavu pedagogickém spolupodílel na tvorbě RVP ZUV a zahájení reformy v základních uměleckých školách. V současnosti se věnuje přednáškové činnosti se specializací na problematiku školského managementu, vedení lidí a úzce spolupracuje s nakladatelstvím Wolters Kluwer, kde po odborné stránce zajišťuje vydávání přílohy časopisu Řízení školy – Speciál pro ZUŠ.
prezentace v PDF


Management projektu
blok od 13:15 hodin

MgA. Robert Mimra pracuje jako hudební pedagog (ZUŠ, konzervatoř, soukromá výuka) od roku 1991. Souběžně s pedagogickými aktivitami se věnoval koncertní činnosti (hra na klavír, cembalo a varhany) a skladbě. Od roku 2010 se zabývá přípravou a realizací projektů z fondů EU. Od konce loňského roku připravuje projekt Podpora uměleckého vzdělávání v ČR.
prezentace v PDF


Bc. Regina Bednaříková je lektorem komunikace, organizuje společenské události, při své práci využívá metody neformálního vzdělávání. V týmu projektu Podpora uměleckého vzdělávání v ČR se věnuje koordinaci komunikace mezi jednotlivými partnery projektu, k čemuž získala zkušenosti ve vlastním projektu Vyjádři se!.
prezentace v PDF


Ing. Michal Rozehnal je CEO společnosti Reporting.cz. Řadu let působil v roli konzultanta v oblasti finančního reportingu, konsolidace a modelování. Vede firmu Reporting.cz s vlastním vývojovým centrem, zabývá se implementací reportovacích a plánovacích systémů.

Text o softwaru Reporting.cz jsme publikovali v informačním bulletinu Portedo o.p.s. na straně 12.


Digitální technologie ve výuce uměleckých předmětů
blok od 14:45 hodin


Lubor Bořek je ředitelem Základní umělecké školy v Polici nad Metují. Působí také ve funkci předsedy Krajské umělecké rady Královéhradeckého kraje, je členem kolegia předsedy Ústřední umělecké rady a vyučuje studijní zaměření "Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba".

prezentace v PDF

Vladimír Beran do oblasti počítačových technologií a souvisejícího vzdělávání vstoupil začátkem devadesátých

let jako lektor systémů počítačové grafiky a předtiskové přípravy i jako autor učebnice počítačové typografie "Typografický manuál". Ve výukových aktivitách pokračuje jako učitel vzdělávacího zaměření "Multimediální výtvarná tvorba" v Základní umělecké škole v Polici nad Metují. Ve svém oboru působí i jako lektor DVPP a řešitel grantů zaměřených na rozvoj kvality vzdělávání. Výstupy realizovaných projektů, například metodika výuky filmové tvorby "Učit se film", přesahují výrazně regionální rámec. Klade si za cíl přispět nejenom k popularizaci využití digitálních technologií a nových médií ve výtvarném oboru, ale i k rozvoji připravenosti učitelů pro tyto formy vzdělávání.

Mgr. Vít Bambas je obchodním ředitelem společnosti Praha Music Center, která byla založena v roce 1991. Společnosti Praha Music Center působí od tohoto roku jako distributor hudebních nástrojů a profesionální audiotechniky. Praha Music Center je dnes největší společností v oboru úzce spolupracující nejenom s obchodníky, státními institucemi, ale také s profesionálními zvukaři, Českou televizí a Českým rozhlasem. V současné době má společnost sídlo v Praze, logistické a servisní centrum v Lounech, pobočku na Slovensku.

Technické návrhy multimediální učebny hudební nauky a zvukového studia pro školy najdete zde.© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017