< zpět


MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ KURZY NOVÉ HRADYMezinárodní hudební kurzy v Nových Hradech pořádá ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Letos se ve dnech 5. až 12. srpna koná 11. ročník kurzů, které jsou určeny žákům ZUŠ, pedagogům, amatérům i zájemcům o sólovou, komorní a orchestrální hru. Vyučované obory jsou hra na housle, violu, violoncello, komorní a orchestrální hra. Lektory letošního ročníku jsou prof. Dana Vlachová, prof. Leoš Čepický, prof. Jiří Richter a prof. Renata Strašrybková. Propozice kurzů najdete zde.

Kontaktní osobou za ZUŠ F. Pišingera je Věra Kuthanová, tel.: 731 418 323, email je info@zutsviny.cz.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017