< zpět na stranu Dobrá praxe – projekty


LETNÍ FILHARMONIEZUŠ Chomutov pořádá od roku 2011 ve spolupráci s Musikschule Chemnitz a Saskou Mozartovou společností Letní filharmonii. V rámci tohoto projektu organizátoři každoročně připraví koncert klasické hudby pod širým nebem. Orchestr je složen z profesionálních i amatérských hudebníků a žáků ZUŠ. Za českou stranu se projektu zúčastnili žáci ZUŠ z Chomutova, Kadaně, Klášterce nad Ohří a Vejprt a také žáci z gymnázia v Chomutově a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2013 na koncertech Letní filharmonie vystoupili také žáci škol z Dánska, Švédska, Polska, Itálie a Rumunska.

Cílem projektu je, vedle realizace koncertu, také podpora a rozvoj spolupráce mezi českými a německými dětmi. Proto orchestr zkouší jak v České republice, tak v Německu. Třetí ročník Letní filharmonie měl program rozložen do sedmi dní. Tři dny se zkoušelo v Chemnitz, dva dny v Chomutově. Pátý den proběhl koncert v letním kině v Chomutově, následující den koncert v Theaterplatz v Chemnitz a závěrečný koncert byl v Drážďanech. Orchestr vystoupil pod taktovkou švédské dirigentky Kajsy Böström.

Projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Cíl 3, Evropská územní spolupráce (Euroregion Krušnohoří – Sasko). Dále projekt podpořilo město Chomutov, město Chemnitz, Ústecký kraj, a v roce 2013 Německo-polský spolek mládeže.

Další informace o projektu najdete na tomto odkazu, o projektu bylo také natočeno video (v italštině).

Kontaktní osoba: Ing. Václav Reif, email: vaclav.reif@gmail.com.
© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017