< zpět na stranu Hudební společnosti


NADACE, INSTITUT A SPOLEČNOST BOHUSLAVA MARTINŮSe jménem Bohuslava Martinů se v ČR pojí tři organizace – Nadace Bohuslava Martinů, Institut Bohuslava Martinů a Společnost Bohuslava Martinů s pobočkami v Praze, Brně, Poličce a ve Zlíně.

Nadace Bohuslava Martinů
Nadace byla zřízena 16. 10. 1975 při Českém hudebním fondu. Paní Charlotta Martinů odkázala ve své závěti z roku 1977 majetková autorská práva po svém manželovi Nadaci Bohuslava Martinů; malou výjimku pak tvoří část autorských práv z užití děl Bohuslava Martinů na území Švýcarska, Lichtenštejnska a částečně i Rakouska, z nichž je oprávněna Nadace Bohuslava Martinů se sídlem ve švýcarské Basileji. V červnu 1990 Nadace Bohuslava Martinů zahájila transformaci, od roku 1992 získala samostatnou právní subjektivitu.
Do vedení Nadace byli jmenováni PhDr. Viktor Kalabis, který se stal předsedou, prof. Ivan Štraus jako místopředseda (ve funkci předsedy nahradil Viktora Kalabise v roce 2004), PhDr. Jan Kapusta, bývalý ředitel Památníku Bohuslava Martinů v Poličce, skladatel Oldřich František Korte, klavírista prof. Emil Leichner, ředitel ČHF Vladimír Ševčík, odborná pracovnice Českého muzea hudby PhDr. Kateřina Maýrová a redaktorka Čs. rozhlasu PhDr. Stanislava Střelcová. Roku 1994 bylo na návrh předsedy Viktora Kalabise ustaveno Studijní informační centrum, později přejmenované na Institut Bohuslava Martinů.
Díky své finanční pozici se Nadace stala důležitým podpůrným elementem v českém hudebním životě. Dokud byly výnosy ze zapsaného nadačního jmění u bankovních domů dostatečně vysoké, podporovala Nadace množství aktivit, které přispívaly k šíření díla Bohuslava Martinů u nás i v zahraničí. S postupným snižováním těchto výnosů, zejména v období celosvětové hospodářské krize, počínajícím v roce 2008, byla Nadace nucena svou příspěvkovou politiku přehodnotit a soustředit se na nejdůležitější záměry.
Od roku 2008 sídlí Nadace v Bořanovické ulici 14 v Praze - Kobylisích. Sídlí zde také knihovna a archiv Nadace (spravovaná Institutem Bohuslava Martinů), kde mohou čeští i cizozemští badatelé zkoumat dílo Bohuslava Martinů v maximálním rozsahu. V budově jsou také pracovny Institutu Bohuslava Martinů, Společnosti Bohuslava Martinů a sídlí zde i Nadační fond Zuzany Růžičkové a Viktora Kalabise.
Více o Nadaci Bohuslava Martinů najdete zde. Kontaktní údaje jsou uvedeny na tomto odkazu.

Institut Bohuslava Martinů v Praze
Institut byl založen v roce 1995 jako Studijní centrum Bohuslava Martinů. Idea založení studijního centra, které by zajišťovalo úplný informační servis pro zájemce o život a dílo Bohuslava Martinů, vyšla od PhDr. Viktora Kalabise. Ředitelem Institutu se stal Aleš Březina, který vybudoval instituci, jež nyní komunikuje s celým světem a oživuje dílo klasika české moderní hudby.
V roce 1999 schválila správní rada Nadace Bohuslava Martinů změnu jména na Institut Bohuslava Martinů, který dále fungoval až do roku 2005 jako součást Nadace Bohuslava Martinů. Od 1. 1. 2006 Institut Bohuslava Martinů změnil svou právní subjektivitu a stal se obecně prospěšnou společností.
Nejdůležitějším a největším úkolem institutu je projekt Souborného vydání díla Bohuslava Martinů. Výčet dalších aktivit Institutu Bohuslava Martinů je uveden na tomto odkazu.
Kontaktní údaje jsou uvedeny zde.

Online katalog skladeb Bohuslava Martinů je na http://database.martinu.cz.

Společnost Bohuslava Martinů v České republice
Společnost vznikla v roce 1977 a u jejího zrodu stáli Jaroslav Mihule, Václav Holzknecht a Josef Páleníček. V současné době je prezidentem společnosti Bohuslav Matoušek. Společnost má pobočky v Praze, Brně, Poličce a ve Zlíně.
Cílem společnosti je šíření a propagace díla Bohuslava Martinů stejně jako vyznání vztahu k jeho tvorbě. Program společnosti tvoří přednášky, besedy, koncerty, vernisáže a zájezdy, jejichž tematika se vztahuje k životu a tvorbě Bohuslava Martinů. Společnost Bohuslava Martinů vydává dvakrát ročně Zprávy, které informují o aktualitách kolem provedení děl Bohuslava Martinů v České republice i v zahraničí, včetně stavu muzikologického bádání. Zpravodaj přináší také zajímavé články svých stálých přispěvatelů i členů společnosti (novinky z Institutu Martinů je možné objednat zde).
Více o Společnosti Bohuslava Martinů najdete zde. Adresa pro písemný styk je Bořanovická 14, 182 00 Praha 8. Kontaktní telefon: 737 978 905 (Eva Štrausová), email: estrausova@seznam.cz.

Odkaz na Společnost Bohuslava Martinů ve Švýcarsku najdete zde.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017