< zpět


PROJEKT MIMO ŠKOLUProjekt Mimo školu je zaměřen na sebevzdělávání a online vzdělávání. Obsahuje kvalitní vzdělávací zdroje, inspirativní články a příběhy. Nejatraktivnější částí projektu je sekce Kde se vzdělávat?, která nabízí širokou škálu anotací a odkazů na vzdělávací nabídky od populárních vzdělávacích platforem (např. kurzy Google nebo YouTube Edu), přes unikátní celosvětové projekty jako TED konference či Khan Academy, až po online kurzy zahraničních univerzit jako například kurz pro pedagogy houslové a violové hry pořádaný Northwestern University v USA, nebo kurz základů hudební teorie pořádaný Edinburskou univerzitou ve Skotsku.

Sekce Semestr Mimo školu je 10ti týdenní rozvojový program pro mladé lidi se zaměřením na dovednosti pro 21. století. Program se skládá z následujících částí – Vlastní sebevzdělávání, Společná setkání účastníků za účelem vzdělávání, sdílení cílů a diskuze, 7 workshopů od expertů z praxe, Individuální konzultace a mentoring, Závěrečná párty a prezentace výsledků.

Kontaktní email je info@mimoskolu.cz.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017