< zpět na stranu Hudební společnosti


MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST VÍTĚZSLAVA NOVÁKA


Společnost Vítězslava Nováka (dále jen SVN) vznikla 26. září 1980 jako zájmové sdružení v tehdejší České hudební společnosti, v Bítově, okrese Znojmo. Bylo to zejména ze záměru Prof. PhDr. Bohumíra Štědroně, DrSc., který byl osobním znalcem hudby Vítězslava Nováka, s nímž (a s jehož rodinou) ho pojil dlouholetý přátelský vztah. Myšlenka vznikla již v roce 1970, který byl v Kamenici nad Lipou vyhlášen Rokem Vítězslava Nováka. SVN se zaměřila na recepci díla v nejširším možném obsahu. Od roku 1982 do roku 2007 byl vydáván bulletin Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka (vyšlo celkem 45 čísel). Od roku 1985 se pořádají putovní Novákovské dny na různých místech republiky.

Zánikem České hudební společnosti k 31. březnu 2007 bylo nutno činnost SVN institucionálním způsobem obnovit. Vzhledem ke kontaktům v několika zemích byl název změněn na Mezinárodní společnost Vítězslava Nováka (dále MSVN) a jejím předsedou se stal bývalý dlouholetý tajemník SVN, současný nejvýznamnější novákovský badatel a publicista Prof. PhDr. Miloš Schnierer.

Občanské sdružení MSVN se dlouhodobě zabývá soustavným šířením skladatelského a pedagogického odkazu Vítězslava Nováka (1870 – 1949) v českém i mezinárodním kontextu. Iniciuje koncertní činnost zaměřenou na interpretaci Novákova díla (spolu s vyhledáváním mladých talentů v pěvecké i instrumentální oblasti), organizuje putovní „Novákovské dny“ na různých místech republiky, podněcuje badatelskou, publikační a přednáškovou činnost směrovanou ke kompozičnímu dílu V. Nováka a jeho žáků, podílí se na přípravě každoroční Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže v umělcově rodišti Kamenici nad Lipou.

Vedoucí MSVN je nyní Prof. PhDr. Miloš Schnierer. Odkaz na internetové stránky společnosti najdete zde.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017