< zpět na stranu Hudební společnosti


ČESKÁ ORFFOVA SPOLEČNOSTČeská Orffova společnost byla založena v roce 1995 Pavlem Jurkovičem při České hudební společnosti. Navazuje ve svém programu na živý odkaz hudebního pedagoga a skladatele Carla Orffa (1895 až 1982), autora humanistické koncepce tvořivé hudební pedagogiky, známou mezi hudebníky jako Schulwerk. Česká Orffova společnost se snaží uvádět do každodenní praxe novátorské a tvořivé myšlenky Orffova díla Schulwerk. Pořádá semináře, kurzy, letní aktivity pro zájemce z řad učitelů všech druhů škol, studentů, sociálních a výchovných pracovníků, terapeutů a rodičů s dětmi. Spolupracuje v mezinárodním měřítku s podobnými společnostmi na Slovensku, v Polsku a ve Slovinsku. Udržuje kontakty s Orff Forum v Rakousku (Salzburg), s německou společností Orff – Schulwerk.

Archiv České Orffovy společnosti se nachází v MŠ a ZŠ gen. F. Fajtla D.F.C. Rychnovská 139, Praha 9 – Letňany. V archivu jsou publikace, knihy, časopisy, které souvisejí s činností české Orffovy společnosti (např. Česká Orffova škola), ale i knihy a časopisy vydávané v zahraničí. Návštěva možná po objednání u Lenky Pospíšilové, email: lenka.pospisil@centrum.cz, tel.: 723 603 668.

Aktuální informace o České Orffově společností najdete na tomto odkazu.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017