< zpět na stranu Odborné časopisy


ČASOPIS PIANISSIMOČasopis Pianissimo je občasník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry (MC KKI HF JAMU). Časopis obsahuje metodické a odborné studie, rozhovory, vzpomínky, informace o koncertech, seminářích, soutěžích, pomůckách a materiálech do výuky, dále pozvánky, postřehy, recenze a další zajímavosti. Časopis se stále profiluje a jeho cílem je přispět ke spolupráci a informovanosti klavíristů a pedagogů všech stupňů uměleckého školství, informovat čtenáře o zajímavých a veřejně přístupných akcích na Katedře klavírní interpretace HF JAMU, o pedagogických a uměleckých aktivitách pedagogů a studentů katedry, zveřejňovat přínosné seminární práce aktuálních studentů a závěrečné práce absolventů KKI HF JAMU, dále informovat o notových materiálech, pomůckách a vůbec všem, co zajímá studenty a pedagogy klavírního oboru.

Odkaz na webové stránky časopisu najdete zde (na původní webové stránky odkazuje tento link).

V následujícím odstavci jsou uvedeny obsahy a odkazy na jednotlivá čísla časopisu Pianissimo z let 2013 až 2018.

     21. číslo / září 2022

     20. číslo / prosinec 2021

     1. číslo / 6. ročník 2020/2021

     2. číslo / 5. ročník 2019/2020

     1. číslo / 5. ročník 2019/2020

     2. číslo / 4. ročník 2017/2018

     1. číslo / 4. ročník 2017/2018

     3. číslo / 3. ročník říjen 2017

     2. číslo / 3. ročník květen 2017

     1. číslo / 3. ročník leden 2017

     3. a 4. číslo / 2. ročník září 2016

     2. číslo / 2. ročník březen 2016

     1. číslo / 2. ročník listopad 2015

     4. číslo / 1. ročník červenec 2015

     3. číslo / 1. ročník březen 2015

     2. číslo / 1. ročník leden 2015

     1. číslo / 1. ročník prosinec 2014

     4. číslo / 0. ročník srpen 2014

     3. číslo / 0. ročník duben 2014

     2. číslo / 0. ročník leden 2014

     1. číslo / 0. ročník listopad 201321. číslo / září 2022


     strana 3 – Miroslava Raková: Slovo na úvod

Metodické centrum
     strana 4 – Jana Chaudhuri: Antonín Dvořák a Amerika
     strana 5 – Dominik Gál: Instruktivní literatura pro sólový klavír Jana Nováka
     strana 7 – Radka Hajšelová: Semináře a koncerty v MC

Katedra klavírní interpretace
     strana 8 – Mimoškolní aktivity pedagogů KKI HF JAMU od prosince 2021 do července 2022

Kurzy
     strana 9 – Anna-Adéla Ludvíčková: 55. Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy HF JAMU
     strana 11 – Věra Chmelová: Za hudbou, která se na klavír moc nehraje

Koncerty
     strana 13 – Eva Horáková: Brněnské klavírní mládí 2022

Improvizace
     strana 14 – Hana Švajdová: Improvizační přehlídka „Hrajeme si pro radost“

Metodika a odborné studie
     strana 16 – Anna-Adéla Ludvíčková: A jabloně kvetly

Materiály do výuky
     strana 17 – Lenka Heringová a Michaela Vacková: Astor Piazzolla

Rubrika Hravý muzikant
     strana 23 – Linda Horňáková: Noťáci – Veselé a chytré hudební příšerky

Zprávy z klavírní sekce Umělecké rady ZUŠ ČR
     strana 28 – Martina Vlčková: Inspiromat – co to je a kde jej hledat

Konzervatoř Brno
     strana 29 – Inna Aslamas: Klavírní oddělení Konzervatoře Brno v uplynulém školním roce

Inspirace k poslechu
     strana 31 – Miroslava Raková: Ještě nebylo vše řečeno. Rudolf Firkušný, klavírista světové pověsti

Notová příloha
Vítězné skladby z dětské skladatelské soutěže
     strana 32 – Viktorie Katschnerová: Krajinná rusalka
     strana 33 – Alžběta Pallasová: Dobrodružství rytíře, draka a princezny pro klavír – 1. Rytíř a drak
     strana 34 – Petr Vala: Preludium

Soutěže, přehlídky, festivaly
     strana 35 – Renata Bialasová: O Brněnské klavírní soutěži 2021
     strana 36 – Lenka Ručková: 5. ročník soutěžní přehlídky Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny
     strana 37 – Robert Mimra: Skladatelské soutěžení včera, dnes a zítra
     strana 38 – Matej Olejár: Okouzleni klavírem
     strana 39 – Věra Chmelová: Jakpak je dnes u nás doma?
     strana 40 – Anna-Adéla Ludvíčková: 13. Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina
     strana 41 – Organizační tým soutěže: Amadeus pomáhá růst mladým pianistům

Propozice soutěží a přehlídek klavírních a skladatelských
     strana 42 – Mezinárodní Schubertova interpretační soutěž 2023
     strana 42 – Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 2023
     strana 43 – Antonín Dvořák mladým 2022
     strana 43 – Pro Bohemia 2023
     strana 44 – Aarhus International Piano Competition 2023
     strana 45 – Skladatelská soutěž ZUŠ 2022-2023
     strana 46 – Přehlídla hry na dva klavíry

IT rubrika pro klavíristy a klavírní pedagogy
     strana 46 – Štěpán Slavík: Notační programy

celé 21. číslo časopisu Pianissimo v PDF20. číslo / prosinec 2021


     strana 3 – Miroslava Raková: Slovo na úvod

Metodické centrum
     strana 4 – Martin Fišl: Webové stránky pianissimo.cz jsme oblékli do nového kabátu
     strana 5 – Radka Hreňová: Nezáměrné faktory umělecké výchovy žáků ZUŠ

Katedra klavírní interpretace
     strana 6 – Mimoškolní aktivity pedagogů KKI HF JAMU
     strana 8 – Úspěchy studentů KKI HF JAMU na mezinárodních klavírních soutěžích
     strana 10 – Básníci klavíru V.

Kurzy
     strana 11 – Anna-Adéla Ludvíčková: 54. Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy
     strana 12 – Inna Aslamas: Klavírní kurzy Konzervatoře Brno „Prázdninové rozehrávání 2021“

Koncerty
     strana 13 – Renata Bialasová: Brněnské klavírní mládí počtrnácté

Improvizace
     strana 14 – improvizační tým MC: Barevné improvizace rozezněly domácnosti posluchačů MC
     strana 15 – Věra Chmelová: Improvizační přehlídka 2022 – Zeptej se hvězd

Zajímavé knihy
     strana 17 – Miroslava Raková: Jindřiška Bártová – Co střeží karyatidy
     strana 18 – Miroslava Raková: Alfred Brendel – Když dozněl potlesk

Materiály do výuky
     strana 18 – Linda Horňáková: Hravý muzikant – co je nového?

Inspirace k poslechu
     strana 24 – redakce pp: Poklady Českého rozhlasu ke stažení – Otakar Vondrovic

Notová příloha
     strana 26 – Petr Hanousek: Patero ozvěn zpěvů prastarých

Soutěže
     strana 32 – Anna-Adéla Ludvíčková: O klavírních soutěžích pro žáky ZUŠ
     strana 33 – Romana Olivíková: Beethovenovy Teplice
     strana 33 – Věra Chmelová: Amadeus 2021 má své vítěze
     strana 34 – Lenka Ručková: Čtvrtý ročník soutěžní přehlídky PIANOFORTE PER TUTTI aneb klavír
                       pro všechny 2021
     strana 35 – Monika Šujanová: Zahajovací ročník soutěže konzervatoří a hudebních gymnázií ve hře
                       na cembalo
     strana 36 – Věra Chmelová: Pár slov nejen o nové klavírní přehlídce Antonín Dvořák mladým

Propozice klavírních soutěží
     strana 37 – Mezinárodní interpretační soutěž Beethovenův Hradec 2022
     strana 38 – Broumovská klávesa
     strana 38 – Dvořákův Lipník
     strana 39 – Mezinárodní Novákova klavírní soutěž
     strana 40 – Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons
     strana 40 – XXII. Mezinárodní Sschubertova soutěž pro klavírní dua
     strana 41 – Pro Bohemia 2022
     strana 41 – Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny

IT rubrika pro klavíristy a klavírní pedagogy
     strana 42 – Štěpán Slavík

celé 20. číslo časopisu Pianissimo v PDF1. číslo / 6. ročník 2020/2021


     strana 3 – Miroslava Raková: Slovo na úvod

Metodické centrum
     strana 4 – Petra Zíková: Beethovenův klavírní odkaz a současný pohled na interpretaci jeho skladeb
     strana 7 – Radka Hreňová: Projektové učení v praxi pedagoga ZUŠ nejen ve virtuálním prostoru
     strana 9 – Kristýna Znamenáčková: Bohuslav Martinů: Loutky
     strana 10 – Miroslava Raková: Metodické centrum online

Katedra klavírní interpretace
     strana 14 – Mimoškolní aktivity pedagogů KKI HF JAMU
     strana 15 – Miroslava Raková: Univerzita třetího věku online

Distanční výuka
     strana 15 – Renata Bialasová: Jak se potýkáme s individuálním distančním vyučováním
     strana 17 – Inna Aslamas: Klavírní oddělení Konzervatoře Brno ve školním roce 2020/2021
     strana 18 – Věra Chmelová: Jak se protahují pedagogové v době pandemie

Závěrečná práce kurzu MC
     strana 19 – Jitka Mauricová: Inspirace pro klavírní pedagogy při studiu vybraných etud z Alba etud I, II

Kurzy
     strana 23 – Eva Horáková: Brněnské klavírní kurzy 2020 "Prázdninové rozehrávání"
     strana 24 – Lucie Halíček Czajkowská: Mikulovské klavírní kurzy v době coronavirové
     strana 25 – Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy JAMU

Koncerty
     strana 27 – Miroslava Raková: Střípky z koncertní sezóny 2020/2021
     strana 29 – Miroslava Raková: Listina mladých umělců

Zajímavé knihy
     strana 30 – Miroslava Raková: Osobnosti Hudební fakulty JAMU II

Materiály do výuky
     strana 33 – Linda Horňáková: Hravý muzikant – pomůcky nejen pro klavíristy
     strana 38 – Martina Vlčková: Malé zamyšlení nad významem sociálních sítí v době distanční výuky na ZUŠ

Inspirace k poslechu
     strana 39 – Kristýna Znamenáčková: Čtyřruční Novák na CD Opera Diversa

Vzpomínka
     strana 40 – Alena Burešová: 21 reminiscencí klavírního vysloužilce

Soutěže
     strana 41 – Věra Chmelová: Amadeus v nesoutěžním kabátě
     strana 42 – Martin Fišl: Nebojme se online soutěží

Propozice klavírních soutěží
     strana 44 – Virtuosi per musica di pianoforte
     strana 45 – Antonín Dvořák mladým
     strana 46 – Mezinárodní klavírní soutěž Johanna Nepomuka Hummela
     strana 47 – Soutěž Bachovská cesta

IT rubrika pro klavíristy a klavírní pedagogy
     strana 48 – Štěpán Slavík
     strana 52 – Koloman Zachar: Nástroje vhodné pro distanční formu výuky na ZUŠ

celé 1. číslo 6. ročníku časopisu Pianissimo v PDF2. číslo / 5. ročník 2019/2020


     strana 3 – Miroslava Raková: Slovo na úvod

Metodické centrum
     strana 4 – Miroslava Raková: Pedagogové v roli studentů Metodického centra
     strana 7 – Zuzana Šimurdová: Výuka klavíru v Kanadě a CD Klavírní sonáty Luboše Fišera
     strana 9 – Martin Hroch: Klasicismus s odvahou a úsměvem
     strana 10 – Radka Hajšelová: Koncerty a masterclassy v Metodickém centru
     strana 11 – Radka Hreňová: Bettina Schwedhelm: Wache Finger, wache Ohren

Katedra klavírní interpretace
     strana 12 – Mimoškolní aktivity pedagogů KKI HF JAMU

Distanční výuka
     strana 13 – V jiných zemích je distanční výuka nedílnou součástí hudebního vzdělávání (ptala se
                       Věra Chmelová, odpovídal Richard Pohl)
     strana 15 – Věra Chmelová: Osobní zkušenost s online výukou

Závěrečná práce kurzu MC
     strana 18 – Michal Hájek: Plnými hrstmi rozdávat radost

Koncerty
     strana 21 – Věra Chmelová: Brněnské klavírní mládí 2020
     strana 22 – redakce pp: Letošní Pražské jaro zahajoval Salon ZUŠ

Zajímavé knihy a CD
     strana 23 – Miroslava Raková: John Tyrell: Janáček
     strana 24 – Martin Hroch: Giedré Lukšaité-Mrázková a její pocta Bachovi

Materiály do výuky
     strana 25 – Linda Horňáková: Pracovní listy pro malé muzikanty
     strana 30 – Miroslava Raková: Co mne zaujalo na internetu
     strana 31 – Se Zuzanou Hančilovou nejen o Klavihrátkách (ptala se Věra Chmelová, odpovídala
                       Zuzana Hančilová)
     strana 33 – Zuzana Hančilová: Probouzení po prázdninách
     strana 34 – Zuzana Hančilová: Opáčko not a stupnic

Inspirace k poslechu
     strana 35 – Miroslava Raková: Fryderyk Chopin očima přátel a uměleckých souputníků

Notová příloha
     strana 37 – Ondřej Mutl: Rapsodie bez názvu

Zamyšlení, úvaha
     strana 39 – Věra Chmelová: Příchody a odchody žáků v klavírní třídě z pohledu pedagoga

Soutěže
     strana 42 – Martina Vlčková: Sedmero zamyšlení nad soutěží ZUŠ

Propozice klavírních soutěží a festivalů
     strana 44 – Bachovská cesta 2020
     strana 45 – Brněnská klavírní soutěž 2020
     strana 46 – Broumovská klávesa 2020
     strana 46 – Magický klavír v proměnách času
     strana 47 – 34. Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž
     strana 47 – Virtuosi per musica di pianoforte
     strana 48 – Pro Bohemia Ostrava 2021

IT rubrika pro klavíristy a klavírní pedagogy
     strana 49 – Štěpán Slavík

celé 2. číslo 5. ročníku časopisu Pianissimo v PDF1. číslo / 5. ročník 2019/2020


     strana 3 – Miroslava Raková: Slovo na úvod

Katedra klavírní interpretace
     strana 4 – Miroslava Raková: Historie KKI sahá až k Janáčkovi
     strana 6 – Úspěchy studentů KKI HF JAMU na mezinárodních klavírních soutěžích
     strana 12 – Miroslava Raková: Básníci klavíru – kurzy Univerzity 3. věku
     strana 14 – Mimoškolní aktivity pedagogů KKI HF JAMU

Metodické centrum
     strana 16 – Miroslava Raková: 27. ročník Metodického centra HF JAMU

Metodika a odborné studie
     strana 18 – Jana Šulistová: Hudební kalendář v dětské duši

Koncerty
     strana 22 – Věra Chmelová: Nadšený aplaus pro Alici Rajnohovou

Recenze knih
     strana 23 – Miroslava Raková: Alfred Brendel – Hudba, smysl a nesmysl
     strana 24 – Radka Hajšelová: Alfred Brendel – Abeceda klavíristy

Materiály do výuky
     strana 25 – Zuzana Hančilová: Jízda vlakem čtvrťovým
     strana 26 – Zuzana Hančilová: Jízda vlakem osminovým
     strana 27 – Viktor Vojnovič: Notové materiály slovenských skladatelů v knihovně MC

Improvizace
     strana 28 – Jana Labašová: Výuka elementární improvizace na ZUŠ
     strana 30 – Štěpánka Hrubecká: Improvizační přehlídka na téma Život v oblacích
     strana 31 – Hrajeme si pro radost 2020
     strana 32 – Věra Chmelová: Improvizační odpoledne s Marcelou Slanou
     strana 33 – Z nakladatelství JAMU

Zajímavý poslech
     strana 33 – Věra Chmelová: CD cembalové tvorby 17. a 18. století
     strana 34 – Petra Zíková: Interpretace klavírní literatury

Notová příloha – Skladby vítězů skladatelské soutěže žáků ZUŠ (rok 2019)
     strana 36 – Gabriela Sailerová: Černo-bílá zimní fantazie (ZUŠ Litvínov)
     strana 37 – Tereza Neužilová: Honička (ZUŠ Litoměřice)
     strana 38 – Jan Dlabáček: Valčík (ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno)

Přednášky a masterclassy
     strana 40 – Miroslava Raková: Legendární Alfred Brendel v Brně
     strana 41 – Věra Chmelová: Janáček známý i neznámý
     strana 42 – Miroslava Raková: Soutěž je především o hudbě

Kurzy
     strana 44 – Anna-Adéla Ludvíčková: 52. Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy JAMU
     strana 44 – Monika Czajkowská: Dvacáté narozeniny klavírních kurzů v Mikulově „Audaces fortuna iuvat“
     strana 47 – Eva Horáková: Brněnské klavírní kurzy 2019 “ Prázdninové rozehrávání“

Soutěže
     strana 48 – Radka Hajšelová: Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR 2019
     strana 49 – Martina Vlčková: Běh za slávou čili O soutěžích aneb Co s tím

Propozice klavírních soutěží
     strana 50 – Broumovská klávesa 2020
     strana 51 – Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons
     strana 51 – Karlovarská růžička
     strana 52 – Mezinárodní Schubertova soutěž Dortmund
     strana 53 – Mezinárodní Novákova klavírní soutěž

IT rubrika pro klavíristy a klavírní pedagogy
     strana 55 – Štěpán Slavík
     strana 56 – redakce pp: Pavel Zemen obdržel Cenu ministra školství

celé 1. číslo 5. ročníku časopisu Pianissimo v PDF2. číslo / 4. ročník 2017/2018


     strana 2 – Miroslava Raková: Slovo na úvod

Katedra klavírní interpretace
     strana 3 – Petra Zíková: Klavíristka Nikol Bóková byla hostem pořadu Českého rozhlasu
     strana 4 – Mimoškolní aktivity pedagogů Katedry klavírní interpretace HF JAMU

Aktuálně z Katedry klavírní interpretace
     strana 5 – Miroslava Raková a Viktor Vojnovič: Mimořádný úspěch klavíristy Pavla Zemena
                     na mezinárodní soutěži v Leedsu
     strana 5 – Rozhovor s klavíristou Pavlem Zemenem o soutěži v Leedsu (ptal se Jan Jiraský)

Metodické centrum
     strana 8 – Miroslava Raková: Významní hosté v Metodickém centru
     strana 10 – Miroslava Raková: Přínosy a nástrahy klavírní spolupráce a hry s orchestrem

Metodika a odborné studie
     strana 12 – Ema Michálková: Hraj si a buď fit!

Koncerty
     strana 15 – Viktor Vojnovič: Lisztův klavírní koncert – výlet do transcendentna…
     strana 15 – Renata Bialasová: Brněnské klavírní mládí začíná druhé desetiletí své existence
     strana 16 – Věra Chmelová: Druhý koncert „přes moře“

Zamyšlení
     strana 24 – Věra Chmelová: Jakou podobu mohou mít zkoušky z klavíru na ZUŠ

Recenze
     strana 26 – Miroslava Raková: Robert Koubek: Jaroslav Ježek – klavírní dílo

Improvizace
     strana 27 – Radka Hreňová: Manfred Schmitz: Spielwiese – improvizační prvky v klavírní výuce dětí
     strana 28 – Miroslava Raková: Improvizační přehlídka Voda a její proměny
     strana 31 – HRAJEME SI PRO RADOST 2019

Zajímavý poslech
     strana 31 – Miroslava Raková: Putování s Antonínem Dvořákem

Notová příloha
     strana 32 – redakce pp: Jan Kočnar: Les – Svítání, Horský potok, Den a noc

Semináře
     strana 39 – Taťána Jurčíková: Choceňský seminář prof. Aleny Vlasákové

Kurzy
     strana 40 – Anna - Adéla Ludvíčková: 51. Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy JAMU

Pozvánka na festival
     strana 41 – Šárka Bartošová: VV FEST 2018

Soutěže a přehlídky
     strana 41 – Lenka Ručková: 2. ročník celostátní soutěžní klavírní přehlídky PIANOFORTE PERTUTTI
                       aneb klavír pro všechny
     strana 42 – Miroslava Raková: Třetí ročník klavírní soutěže Beethovenovy Teplice
     strana 44 – Radka Hajšelová: Pro Bohemia 2018
     strana 44 – Věra Chmelová: Hudební olympiáda ČR má za sebou úspěšný 1. ročník

IT rubrika pro klavíristy a klavírní pedagogy
     strana 45 – Štěpán Slavík
     strana 49 – Věra Chmelová: Vzpomínka

celé 2. číslo 4. ročníku časopisu Pianissimo v PDF1. číslo / 4. ročník 2017/2018


     strana 2 – Miroslava Raková: Slovo na úvod

Katedra klavírní interpretace
     strana 3 – Úspěchy studentů KKI HF JAMU na mezinárodních klavírních soutěžích
     strana 6 – Miroslava Raková: Sólo pro jednu ruku
     strana 7 – Tereza Plešáková: Vexations na Moravském podzimu
     strana 9 – Mimoškolní aktivity pedagogů Katedry klavírní interpretace HF JAMU

Metodika a odborné studie
     strana 10 – Lukáš Hrubeš: Rodiče ve výuce klavírní hry

Koncerty
     strana 18 – Viktor Vojnovič: Recitál Pavla Zemena – pohlazení po hudební duši
     strana 19 – Anna - Adéla Ludvíčková: Dobře temperovaný klavír Jana Jiraského

Recenze knihy
     strana 19 – Richard Pohl: Rudolf Firkušný

Materiály do výuky a pomůcky
     strana 21 – Zuzana Hančilová: Stupnice na zahřátí
     strana 22 – Marie Sobotková: Receptáře nápadů pro hudební nauku
     strana 23 – Věra Chmelová: Vánoční pomůcky ke klavírní improvizaci

Improvizace
     strana 25 – Věra Chmelová: Význam improvizační pohádky v klavírní hře

Zajímavý poslech
     strana 28 – Petra Zíková: Cembalové a klavírní koncerty v rodině Bachů

Notová příloha
     strana 29 – redakce pp: Vít Trumpeš – Pohádkový klavír: Na královském plese, Rej bludiček,
                       Taneček víly Amálky

Semináře
     strana 33 – Alena Běťáková: Klavírní inspiromat v Chotěboři

Kurzy
     strana 34 – Anna - Adéla Ludvíčková: 50. Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy JAMU
     strana 35 – Martin Fišl: Brněnské klavírní kurzy 2017 – „Prázdninové rozehrávání potřetí“
     strana 36 – Monika Czajkowská: Nezapomenutelná bilance 18. ročníku Klavírních kurzů Mikulov

Soutěže
     strana 37 – Rozhovor s vítězem Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka Pavlem Zemenem
     strana 38 – Daniel Jun: Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka očima studenta
     strana 39 – Radka Hajšelová: Brněnská klavírní soutěž 2017 je již historií
     strana 40 – Emil Drápela: AMADEUS 2017
     strana 41 – Martina Krausová: PER QUATTRO MANI opět v Brně

Propozice klavírních soutěží
     strana 42 – Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny
     strana 43 – Beethovenovy Teplice 2018
     strana 43 – Karlovarská růžička
     strana 44 – Pro Bohemia 2018
     strana 44 – Mezinárodní Novákova klavírní soutěž
     strana 45 – Broumovská klávesa

IT rubrika pro klavíristy a klavírní pedagogy
     strana 45 – Štěpán Slavík

     strana 48 – Předvánoční setkání v Metodickém centru 16. prosince 2017

celé 1. číslo 4. ročníku časopisu Pianissimo v PDF3. číslo / 3. ročník říjen 2017


     strana 2 – Miroslava Raková: Slovo na úvod

Katedra klavírní interpretace
     strana 3 – Miroslava Raková: Jan Jiraský byl hostem Telefonotéky
     strana 4 – Eliška Vomáčková: Eugen Indjic inspiroval studenty brněnské JAMU
     strana 5 – Aktivity pedagogů Katedry klavírní interpretace HF JAMU

Metodické centrum – klavír
     strana 6 – Miroslava Raková: Metodické centrum slavilo především hudbou

Metodika a odborné studie
     strana 8 – Petr Kašpar: Vybrané klavírní cykly Bohuslava Martinů v instruktivní literatuře (2. část)
     strana 17 – Věra Chmelová: Zajímavé závěrečné práce posluchačů MC

Přednáška v MC
     strana 18 – Radka Hreňová: D. G. Türk: O umění přednesu

Recenze knih
     strana 19 – Viktor Vojnovič: Josef Alexandrovič Lhévinne: Základné princípy klavírnej hry
     strana 20 – Radka Hajšelová: Bojová píseň tygří matky

Materiály do výuky a pomůcky
     strana 21 – Zuzana Hančilová: Chytíš noty po  prázdninách?
     strana 22 – Miroslava Raková: Materiály pro hru z listu ze skladatelské dílny Juraje Mašindy

Improvizace
     strana 23 – HRAJEME SI PRO RADOST 2018

Zajímavý poslech
     strana 23 – Petra Zíková: Poklady z archivu Českého rozhlasu

Projekty ZUŠ
     strana 25 – redakce pp: Hudebně výchovné projekty v ZUŠ Hranice

Notová příloha
     strana 27 – redakce pp: L. Štůralová – V říši krále Hacafraka: Král Hacafrak, Strašidla v podhradí, Páv Tonda

Semináře
     strana 33 – Věra Chmelová: Soutěže v životě klavíristy a jeho pedagoga
     strana 33 – Jana Lišková Kvochová: Předškoláci u klavíru

Soutěže a přehlídky
     strana 34 – Miroslava Raková: Mezinárodní Novákova klavírní soutěž
     strana 36 – Lenka Ručková: PIANOFORTE PER TUTTI aneb klavír pro všechny

Pozvánky
     strana 37 – Univerzita třetího věku – program kurzu „BÁSNÍCI KLAVÍRU II“

Propozice klavírních soutěží
     strana 39 – Beethovenovy Teplice 2018

IT rubrika pro klavíristy a klavírní pedagogy
     strana 39 – Štěpán Slavík

Aktualita na závěr
     strana 43 – redakce pp: Vítězem Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka se stal Pavel Zemen

celé 3. číslo 3. ročníku časopisu Pianissimo v PDF2. číslo / 3. ročník květen 2017


     strana 2 – Miroslava Raková: Slovo na úvod

Katedra klavírní interpretace
     strana 3 – redakce pp: Stipendium Hudební nadace Yamaha získal Pavel Zemen
     strana 4 – Aktivity pedagogů Katedry klavírní interpretace HF JAMU (únor až duben 2017)

Metodika a odborné studie
     strana 4 – Petr Kašpar: Vybrané klavírní cykly Bohuslava Martinů v instruktivní literatuře (1. část)

Přednášky
     strana 10 – Jiřina Jiřičková: Pedagogicko – psychologické aspekty klavírního pedagoga a žáka v současnosti
     strana 12 – Matej Olejár: Klavírní skladby Bedřicha Smetany z pohledu interpreta a pedagoga
     strana 13 – Miroslava Raková: Inspirace novými německými učebními materiály
     strana 16 – Zora Gogelová: Tančili jsme menuet

Recenze knihy
     strana 17 – Věra Chmelová: Z rejstříků paměti

Materiály do výuky a pomůcky
     strana 18 – Linda Horňáková: NOTOVADLO – živá notová osnova
     strana 22 – Petra Zíková: Rytmická stavebnice
     strana 23 – Viktor Vojnovič: Nové materiály v knihovně Metodického centra

Improvizace
     strana 24 – Jana Labašová: Klavírní stylizace doprovodů moderních hudebních stylů, akordické značky
                       a jejich propojení s improvizací

Notová příloha
Skladby vítězů skladatelské soutěže žáků ZUŠ (rok 2013)
     strana 27 – Petro Sláma: Veverky
     strana 28 – Klára Jelenová: Sen o snu
     strana 29 – Daria Moiseeva: Úzkost

Pozvánky na kurzy
     strana 30 – Pozvánka na MIK JAMU Brno
     strana 32 – Klavírní kurzy v Mikulově
     strana 33 – Brněnské klavírní kurzy 2017

Projekt ZUŠ
     strana 34 – Miroslava Raková: Etudy trochu jinak

Koncerty
     strana 35 – Viktor Vojnovič: Když klavír (hudba) hovoří
     strana 36 – Taťána Zemenová: Abonentní cykly klavírních recitálů v Rychnově nad Kněžnou
     strana 37 – Martin Fišl: Mladí pianisté v Metodickém centru
     strana 38– redakce pp: Kristýna Znamenáčková se představila v Sukově síni Rudolfina

     strana 39 – Jana Davidová: Brněnské klavírní mládí 2017

Soutěže
     strana 40 – Miroslava Raková a Koloman Zachar: Klavírní soutěž Beethovenovy Teplice 2017
     strana 41 – Jana Davidová: Klavírní soutěž v Jihomoravském kraji
     strana 42 – Radka Hajšelová: Klavírní soutěž ZUŠ v kraji Vysočina
     strana 43 – Miroslava Raková: Klavíristé Ústeckého kraje soutěžili v Litvínově

Propozice klavírních soutěží
     strana 44 – 9. Mezinárodní klavírní soutěž J. N. Hummela 2017
     strana 45 – PRAGUE JUNIOR NOTE 2017
     strana 45 – Brněnská klavírní soutěž 2017
     strana 46 – AMADEUS 2017
     strana 47 – PER QUATTRO MANI

celé 2. číslo 3. ročníku časopisu Pianissimo v PDF1. číslo / 3. ročník leden 2017


     strana 2 – Miroslava Raková: Slovo na úvod

Katedra klavírní interpretace
     strana 3 – Jan Jiraský: Pedagogové a studenti Katedry klavírní interpretace se představili v Grazu
     strana 3 – Koncerty a přednášky pedagogů Katedry klavírní interpretace HF JAMU
                      (srpen 2016 – leden 2017)

Metodické centrum – klavír
     strana 5 – Očima posluchačů Metodického centra
     strana 8 – Jana Jarošová a Věra Chmelová: Veletrhy s Pianissimem

Metodika a odborné studie
     strana 8 – Blanka Zedníková: Klavírní seminář pro 6. ročník ZUŠ

Přednášky
     strana 33 – Eva Suchánková: Pohádkově snadné čtení not pro malé klavíristy
     strana 35 – Miroslava Raková: Inspirace bulharským vzděláváním klavíristů

Materiály do výuky a pomůcky
     strana 37 – Miroslava Raková a Marcela Slaná: Pohádka o sněhuláku Akordíkovi

Improvizace
     strana 38 – Marcela Gajdošová: Improvizační přehlídka Hrajeme si pro radost

Notová příloha
     strana 39 – A. Tanev: V temném lese
     strana 40 – P. Chadžiev: Zimní píseň
     strana 41 – D. Šaum: Vločky
     strana 42 – D. Šaum: Auta starých časů
     strana 43 – A. Stojanov: Na vesnici
     strana 44 – K. Miletkov: Music Box
     strana 45 – K. Miletkov: Ukolébavka

Kurzy a semináře
     strana 46 – Emília Psotová: 49. ročník Mezinárodních interpretačních kurzů JAMU
     strana 47 – Pavel Valvoda: Klavírní kurzy „Mladí mladým“ v Kadani
     strana 48 – Lucie Halíček Czajkowská: Noty jsou užitečné, ale srdce nutné…
     strana 49 – Radka Hajšelová: Brněnské klavírní kurzy 2016 „Prázdninové rozehrávání“
     strana 49 – Koloman Zachar a Miroslava Raková: Víkendový klavírní seminář v Litvínově

Koncerty
     strana 51 – Viktor Vojnovič: Klavírní matiné Pavla Zemena
     strana 52 – redakce pp: Putování za Janáčkem
     strana 52 – Věra Chmelová: Koncerty laureátů
     strana 53 – Věra Chmelová: Mozart jubilující
     strana 54 – Taťána Zemenová: Klavírní podium

Recenze knihy
     strana 55 – Věra Chmelová: Vzlety a pády – trojgenerační knižní titul Pavla, Petra a Jana Hanouska

Soutěže
     strana 56 – Jan Jiraský: Ohlédnutí za 28. ročníkem klavírní soutěže Amadeus
     strana 57 – Radka Hajšelová: XXXIX. Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR
                        v oboru hra na klavír

Informace o klavírních soutěžích
     strana 58 – Radka Hajšelová: Soutěž základních uměleckých škol ve hře na klavír
                        ve školním roce 2016/2017
     strana 58 – Pro Bohemia 2017
     strana 59 – Mládí a Bohuslav Martinů 2017
     strana 59 – XX. Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua
     strana 59 – Radka Hajšelová: Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny
     strana 60 – XI. Mezinárodní festival mladých pianistů Glubczyce – Polsko
     strana 60 – Mezinárodní soutěž Antona Rubinsteina

Klavírnická poradna Daniela Kikty
     strana 61 – Daniel Kikta: Trocha psychologie neuškodí
     strana 61 – Daniel Kikta: Veselá historka

     strana 62 – Předvánoční setkání v MC 10. prosince 2016

celé 1. číslo 3. ročníku časopisu Pianissimo v PDF3. a 4. číslo / 2. ročník září 2016


     strana 2 – Věra Chmelová: Slovo na úvod
Katedra klavírní interpretace
     strana 3 – redakce pp: Úspěchy studentů Katedry klavírní interpretace v akademickém roce 2015/2016
Rozhovor
     strana 5 – O hledání vlastní cesty (ptala se Věra Chmelová, odpovídala Jana Chaudhuri)
Metodika a odborné studie
     strana 9 – Šárka Bartošová: Instruktivní literatura pro klavír ve tvorbě skladatelů působících v Brně.
                        Leoš Janáček a jeho žáci – dokončení z minulého čísla
Notová příloha
     strana 15 – Jaroslav Kvapil: Menuetto
     strana 17 – Václav Kaprál: Píseň večera
Rozhovor
     strana 19 – Rozhovor se studentkou JAMU Nikol Bókovou o Novákově a Nedbalově klavírní tvorbě (ptala se
                        Ludmila Peřinová, odpovídala Nikol Bóková)
Zajímavé překlady
     strana 21 – Chenyin Li – Myšlenky modrého nebe (přeložila Lucie Pokorná)
Materiály do výuky
     strana 25 – Zuzana Hančilová: Durová pravidla
Improvizace
     strana 26 – Věra Chmelová: Improvizační přehlídka Hrajeme si pro radost na téma „Hudební výlet
                        na Obrázkový ostrov“
Zajímavý poslech
     strana 27 – Miroslava Raková: Z archivu Českého rozhlasu
Kurzy, semináře a masterclassy
     strana 28 – Taťána Zemenová: Seminář „La belle danse“ na MC HF JAMU
     strana 29 – Ladislav Doležel: Význam hry stupnic, akordů a technických cvičení pro žáky ZUŠ
     strana 30– Markéta Dvořáková: Hradec nad Moravicí a mladí skladatelé
Notová příloha
     Skladby vítězů skladatelské soutěže ZUŠ:
     strana 33 – Kateřina Pilařová: Kouzelná
     strana 34 – Tereza Nikoletta Sommrová: Červená rybka
     strana 37 – Dominik Gajdoš: Deset malých černoušků
Metodika a odborné studie
     strana 40 – Jerzy Owczarz: Rozbor Mazurky op. 7 č. 1 Fryderyka Chopina s přihlédnutím k jejím
                        folklórním kořenům. Náměty k interpretaci
Zamyšlení
     strana 44 – Marcela Slaná: Přijímací zkoušky a kvóty pro Základní umělecké školy v Jihomoravském kraji
Koncerty a přehlídky
     strana 47 – Martin Fišl: Ohlédnutí za Brněnským klavírním mládím
     strana 48 – Radka Hajšelová: „Mladý pianista – Jihlava 2016“
Pozvánky
     strana 48 – Program kurzu „Básníci klavíru“
     strana 50 – Obrazem – vzpomínka na projekty uskutečněné na KKI HF JAMU na jaře 2016
Informace o klavírních soutěžích
     strana 51 – Ludmila Peřinová: Mezinárodní Novákova klavírní soutěž v Kamenici nad Lipou posedmé
     strana 55 – Miroslava Raková: Beethovenovy Teplice mají za sebou 1. ročník
     strana 57 – Beethovenovy Teplice 2017
Klavírnická poradna Daniela Kikty
     strana 57 – Daniel Kikta: Kdo ladí, podráží své kamarády
     strana 58 – Daniel Kikta: Veselá historka

celé 3. a 4. číslo 2. ročníku časopisu Pianissimo v PDF2. číslo / 2. ročník březen 2016


     strana 2 – Věra Chmelová: Slovo na úvod
Katedra klavírní interpretace
     strana 3 – Jan Jiraský: HF JAMU přijímala nové uchazeče o studium
     strana 5 – Jan Jiraský: Mezinárodní spolupráce Katedry klavírní interpretace
     strana 7 – Jan Jiraský: Univerzita třetího věku na Katedře klavírní interpretace
Rozhovor
     strana 9 – Rozhovor s profesorem Jiřím Doleželem (ptala se Lucie Kubátová, odpovídal prof. Jiří Doležel)
Materiály do výuky
     strana 12 – Jana Adámková: Příběhy vertikál
     strana 13 – Zuzana Hančilová: Chytré čtení
Metodika a odborné studie
     strana 14 – Šárka Bartošová: Instruktivní literatura pro klavír ve tvorbě skladatelů působících v Brně:
                        Leoš Janáček a jeho žáci
Improvizace
     strana 17 – redakce pp: Krajinou snů a představ
Zajímavé překlady
     strana 19 – Kirill Gerstein: Dvě strany mince (přeložila Alžběta Krausová)
Notová příloha
     strana 23 – Jan Kunc: Andante a Scherzo
Zajímavý poslech
     strana 29 – Věra Chmelová: Interpretační umění M. Hrocha na CD
Zahraniční okénko
     strana 29 – Alice Rajnohová: Česká hudba sklidila v Basileji ovace
Kurzy, semináře a masterclassy
     strana 31 – Jana Lišková Kvochová, Matej Olejár: Jak se tančilo na prosincovém MC
     strana 31 – Martin Hroch: Semestr staré hudby na HF JAMU
Metodika a odborné studie
     strana 32 – Jerzy Owczarz: Kinetické jevy provázející polskou lidovou hudbu
Koncerty a přehlídky
     strana 34 – Alena Veselá: Rodné město Rudolfu Firkušnému
     strana 35 – Dagmar Pančochová: Brněnská klavírní soutěž počtvrté
     strana 36 – Petr Kašpar: Setkání základních uměleckých škol u příležitosti koncertu k výročí Bohuslava Martinů
                        a Vítězslavy Kaprálové v Poličce
     strana 37 – Miroslava Raková: Karneval zvířat – projekt klavírní třídy ZUŠ
Pozvánky na kurzy
     strana 40– 49. Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy
     strana 41 – Klavírní kurzy Mikulov
     strana 42– 11. Dílna pro nejmladší skladatele
     strana 42 – Brněnské klavírní kurzy 2016
Propozice a výsledky klavírních soutěží
     strana 43 – Mezinárodní Novákova klavírní soutěž
     strana 44 – Prague Junior Note 2016
     strana 44 – Radka Hajšelová: III. Concorso Internazionale „Premio Clivis“ 2016
Klavírnická poradna Daniela Kikty
     strana 45 – Daniel Kikta: Pár slov o ladění
     strana 45 – Daniel Kikta: Jak jsme ve volném čase soutěžili
Aktuality po uzávěrce
     strana 46 – Pozvánka na klavírní seminář
     strana 46 – Pozvánka na Fórum zaměstnavatelů

celé 2. číslo 2. ročníku časopisu Pianissimo v PDF1. číslo / 2. ročník listopad 2015


     strana 2 – Věra Chmelová: Slovo na úvod
Katedra klavírní interpretace
     strana 3 – redakce pp: Když křídla dávají pianistům křídla
Zamyšlení
     strana 4 – Petr Hanousek: Dokola okolo soutěží
Rozhovor
     strana 5 – Na JAMU vzpomínám v tom nejlepším (ptala se Alice Rajnohová, odpovídal prof. Zdeněk Hnát)
Materiály do výuky
     strana 7 – Jana Lišková Kvochová: Jinakosti Petera Grahama
     strana 8 – Věra Chmelová: Kde hledat Mozartovy urtexty?
     strana 9 – Zuzana Hančilová: Vánoční zpívání
Metodika a odborné studie
     strana 10 – Jiří Hrubý: Walter Gieseking – osobnost interpreta
Improvizace
     strana 12 – Petr Hanousek: V Mikulově jsme hledali příběhy ukryté v kartách
Zajímavé překlady
     strana 14 – Steven Osborne – Tvořit pomalu... (přeložil Jan Lukš)
Představujeme
     strana 17 – ANT. PETROF, vlajková loď PETROFu právě vyplula! (ptala se Věra Chmelová, odpovídala
                        Zuzana Ceralová Petrofová)
Zahraniční okénko
     strana 20 – Jan Jiraský: Mladí Číňané hráli Smetanu
Zajímavý poslech
     strana 21 – Věra Chmelová: Představujeme Zdeňka Hnáta na CD
Kurzy, semináře a masterclassy
     strana 22 – Alena Pekařová: 48. ročník Mezinárodních mistrovských interpretačních kurzů JAMU
     strana 22 – Martina Vlčková: Inspirativní seminář na téma „Metodika počátků klavírní hry“ v Přelouči
     strana 23 – Radka Hajšelová: „Prázdninové rozehrávání“ v Brně poprvé
     strana 24 – Věra Chmelová: O vznešenosti renesančního tance s Františkem Dofkem
     strana 25 – Monika Czajkowská: Klavírní kurzy Mikulov 2015 „Audaces fortuna iuvat“ – 16. ročník
     strana 26 – Miroslava Raková: Mezinárodní interpretační kurzy v Zábřehu
     strana 27 – Lenka Pachnerová: Hammerklavier zněl opět Valticemi
     strana 28 – Koloman Zachar: Víkendový klavírní seminář v Litvínově již po čtrnácté
Koncerty a přehlídky
     strana 28 – Vladimír Halíček: AMADEUS 2015
Koncertní projekty absolventů KKI
     strana 29 – Jana Chaudhuri: Antonín Dvořák v duchovním souznění Východu a Západu
     strana 31 – Zuzana Šimurdová: Klavírní turné po Číně
Propozice a výsledky klavírních soutěží
     strana 34 – Dvořákův Lipník
     strana 34 – PER QUATTRO MANI
     strana 35 – Pro Bohemia 2016
Klavírnická poradna Daniela Kikty
     strana 35 – Daniel Kikta: Ladič nebo klavírník?
     strana 36 – Daniel Kikta: Padla facka...

celé 1. číslo 2. ročníku časopisu Pianissimo v PDF4. číslo / 1. ročník červenec 2015


     strana 2 – Věra Chmelová: Slovo na úvod
Metodika a odborné studie
     strana 3 – Lucie Czajkowská: Interpretační otázky první knihy Preludií Clauda Debussyho
     strana 7 – Martina Farana: Schäfer a Skovajsa – ti, co zde měli zůstat déle
Materiály do výuky
     strana 10 – Věra Chmelová: Z výběrové řady doktorských prací HF JAMU
     strana 11 – Radka Hajšelová: Magnetické noty
     strana 12 – Zuzana Hančilová: Zmatek v pomocných linkách
     strana 13 – Zuzana Hančilová: Schovaná slova v notách
Katedra klavírní improvizace
     strana 14 – Jan Jiraský: Novinky katedry klavírní interpretace
     strana 14 – redakce pp: Galerie úspěchů studentů KKI
     strana 15 – Věra Chmelová: Internetové stránky Pianissima
     strana 15 – Věra Chmelová: Z reakcí čtenářů Pianissima
Rozhovor
     strana 17 – Rozhovor s děkanem HF JAMU (ptala se Věra Chmelová, odpovídal Jindřich Petráš)
Improvizace
     strana 19 – Věra Chmelová: Improvizace na téma Podmořský svět (3. část) – Mořské hry
                        s Claudem Debussym (Rytiny)
Zajímavé překlady
     strana 26 – Daniil Trifonov – Cesta vzhůru (přeložil Pavel Zemen)
Zahraniční okénko
     strana 29 – Zuzana Šimurdová: Pohled do výuky klavírní hry v Jižní Koreji
     strana 31 – Azra Medić: Hudební vzdělávání v Bosně
Zajímavý poslech
     strana 34 – Věra Chmelová: Petrof Piano Trio se představuje na CD
     strana 34 – Petra Zíková: Chopinova klavírní soutěž ve Varšavě
Kurzy, semináře a masterclassy
     strana 35 – Ema Michálková: Pedagogové JAMU na Klavírních sobotách brněnské konyervatoře
     strana 35 – Jan Jiraský: Ohlédnutí za nedávnými přednáškami a koncerty hostů Katedry
                        klavírní interpretace
     strana 36 – Petra Hurychová: Klavírní seminář v ZUŠ Choceň
     strana 37 – Věra Chmelová: Jeden den s Jurajem Hatríkem
     strana 38 – Věra Chmelová Hledal se nový Beethoven
Koncerty a přehlídky
     strana 39 – Pavla Váňová: Dobře temperovaný klavír v podání Jana Jiraského
     strana 40 – Pavlína Klokočníková: Soutěž ve hře stupnic a akordů na Konzervatoři Pardubice
     strana 41 – Miroslava Raková: Mládí a Bohuslav Martinů 2015
     strana 41 – Marcela Slaná: Koncert přes moře
Pozvánky
     strana 43 – Věra Chmelová: Hrajeme si pro radost 2015
     strana 44 – Brněnské klavírní kurzy 2015
     strana 44 – Magický klavír v proměnách času
Propozice a výsledky klavírních soutěží
     strana 45 – Radka Hajšelová: Výsledky klavírních soutěží pro ZUŠ a konzervatoře
     strana 45 – Brněnská klavírní soutěž 2015
     strana 46 – Beethovenovy Teplice
     strana 47 – Virtuosi per musica di pianoforte
Klavírnická poradna Daniela Kikty
     strana 48 – Daniel Kikta: Pár zbořených mýtů a jedna historka ze života...
Aktuality po uzávěrce
     strana 49 – redakce pp: Zemřel Ivan Moravec...

celé 4. číslo 1. ročníku časopisu Pianissimo v PDF3. číslo / 1. ročník březen 2015


     strana 2 – Věra Chmelová: Slovo na úvod
Metodika a odborné studie
     strana 3 – Martina Schulmeistrová: Život a klavírní dílo Agnes Tyrrell
Materiály do výuky
     strana 7 – Jana Kynclová: Za hranice klávesnice
     strana 8 – Martin Fišl: Magnetická notová tabule s klávesnicí
     strana 9 – Marcela Slaná: Návraty hudební i poetické
     strana 10 – Věra Chmelová: Lenka Hejnová: Česká klavírní sonatina v období klasicismu
     strana 11 – Marcela Slaná: Jiří Macek: Vítězslava Kaprálová
     strana 12 – Miroslava Raková: Veselé obrázky zvířat pro klavír
     strana 13 – redakce pp: Vybíráme z materiálů knihovny Metodického centra
     strana 14 – Zuzana Hančilová: Hudební Velikonoce
Katedra klavírní improvizace
     strana 15 – Alena Vlasáková: Kurz č. 4 – možnost vzdělávání pro pedagogy konzervatoří
                        a vysokých škol
     strana 18 – Monika Czajkowská: Lenka Hejnová: Metodické centrum KKI HF JAMU v Brně –
                        jedinečná alternativa dalšího vzdělávání klavírních pedagogů
     strana 20 – Jan Jiraský: Bakalářský studijní obor Klavírní pedagogika na HF JAMU
     strana 20 – Bakalářský studijní program – obor Klavírní pedagogika
Rozhovor
     strana 21 – Naši absolventi – Martina Schulmeistrová (ptala se Věra Chmelová, odpovídala
                        Martina Schulmeistrová)
Notová příloha
     strana 24 – Martina Schulmeistrová a redakce pp: „Dvanáct velkých studií“ op. 48 od Agnes Tyrrell
Improvizace
     strana 31 – Jaroslava Sečkářová: Klavír hrou aneb společné hry malých klavíristů
     strana 32 – Věra Chmelová: Improvizace na téma Podmořský svět (2. část) – Mořské hry
                        s Claudem Debussym (Rytiny)
Zajímavé překlady
     strana 36 – David Fray – život umelca (přeložil Marián Kubačka)
Zahraniční okénko
     strana 40 – Lucie Czajowská: Zkušenosti ze zahraniční stáže v Londýně (2. část)
Zajímavý poslech
     strana 42 – Věra Chmelová: Moje děťátko – klasická hudba pro matku a dítě
     strana 43 – Věra Chmelová: Klavírní dílo L. Janáčka v podání Rudolfa Firkušného
Kurzy, semináře a masterclassy
     strana 43 – Silvie Sommrová: Skladatelská dílna Petra Bazaly
     strana 44 – Pavlína Klokočníková: Seminář s doc. Janem Jiraským na Konzervatoři Pardubice
Koncerty a přehlídky
     strana 45 – Jarmila Mráčková: Vítězslava Kaprálová – koncerty k jubileu
     strana 46 – Ladislav Doležel: Brněnské klavírní mládí 2015
Pozvánky
     strana 47 – Pozvánka na koncert Jana Jiraského
     strana 47 – redakce pp: 48. Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy JAMU, Brno
     strana 48 – Věra Chmelová: Výhodné nabídky publikací partnerských vydavatelství MC KKI HF JAMU
     strana 49 – redakce pp: 27. ročník Mezinárodní letní školy staré hudby Valtice
     strana 50 – VI. Mezinárodní interpretační kurzy Zábřeh
     strana 50 – Petra Zíková: Interpretační kurzy – Litomyšl 2015
     strana 51 – Klavírní kurzy Mikulov
     strana 52 – Klavírní ateliéry Karviná
     strana 52 – 10. dílna pro nejmladší skladatele v Hradci nad Moravicí
Propozice a výsledky klavírních soutěží
     strana 53 – Prague Junior Note
     strana 53 – Klavírní Orava
     strana 53 – Broumovská klávesa
     strana 54 – Mozart opět v Olomouci
     strana 54 – XV. celostátní soutěž pro klavírní dua, Polsko
     strana 54 – XVII. mezinárodní soutěž F. Chopina, Varšava
Klavírnická poradna Daniela Kikty
     strana 55 – Daniel Kikta: Jak stěhovat a čistit klavír, stav klavíru po generální opravě
     strana 56 – Z veselých příhod Daniela Kikty
Aktuality po uzávěrce
     strana 56 – Azra Medić opět v Brně
     strana 57 – I. Mezinárodní soutěž V. Lejska

celé 3. číslo 1. ročníku časopisu Pianissimo v PDF2. číslo / 1. ročník leden 2015


     strana 2 – Věra Chmelová: Slovo na úvod
Metodika
     strana 3 – Dana Rychlová: Pedagóg ako príčina trémy?
Materiály do výuky
     strana 8 – Věra Chmelová: Zábavné metronomy
     strana 9 – Věra Chmelová: Klavírní sbírka Severní světla
     strana 9 – Miroslava Raková: Vánoční těšení
Rozhovor
     strana 11 – Hra na hudební nástroj je běh na dlouhou trať (ptala se Věra Chmelová,
                        odpovídal Igor Ardašev)
Improvizace
     strana 13 – Věra Chmelová: Improvizace na téma Podmořský svět
Notová příloha
     strana 17 – Věra Chmelová: Klavírní dílo Erkkiho Melartina
Zahraniční okénko
     strana 21 – Lucie Czajkowská: Zkušenosti ze zahraniční stáže v Londýně (1. část)
Kurzy a semináře
     strana 22 – Jan Jiraský: Bachovské kurzy KKI
     strana 24 – Jan Jiraský: Co je to Bärenreiter urtext aneb proč právě jízda na medvědu
                        Janáčka dosti zničila
Rozhovor
     strana 24 – Kurzy jsou neocenitelným vzájemným obohacováním (ptala se Miroslava Raková,
                        odpovídala Hana Vlasáková)
Zajímavé překlady
     strana 26 – Nikol Bóková: Leif Ove Andsnes – hvězdný pianista ze Skandinávie
Zajímavý poslech
     strana 29 – Petra Zíková: Hraje Rudolf Firkušný – dvoudílný rozhlasový pořad
     strana 30 – Věra Chmelová: CD Hudba severu
Koncerty, přehlídky a soutěže
     strana 30 – Marcela Slaná: Hrajeme si pro radost… – téma Metodického centra 8. 11. 2014
     strana 32 – Věra Chmelová: Pod palbou pedagogů a studentů Katedry klavírní interpretace
     strana 33 – Jan Jiraský: Studenti JAMU v živém vysílání
     strana 33 – doc. Vladimíra Sláviková: Koncert klavírního oddělení k výročí založení konzervatoře v Brně
     strana 34 – Věra Chmelová: Klavírní koncert Kostiantyna Tyshka
     strana 34 – prof. Ida Černecká: Súťažili mladé klavírne dvojice
     strana 35 – Jan Jiraský: Další koncert studentů Klavírní pedagogiky na HF JAMU
     strana 36 – Taťána Zemenová: Abonentní cyklus koncertů ZUŠ
     strana 37 – Dvořákův Lipník
     strana 37 – Věra Chmelová a redakce pp: Orchestrální koncert studentů JAMU
Propozice a výsledky klavírních soutěží
     strana 38 – Výsledky klavírních soutěží
     strana 38 – Mládí a Bohuslav Martinů 2015
     strana 38 – 10. mezinárodní festival mladých pianistů Głubczyce – Polsko
     strana 39 – Mezinárodní Novákova klavírní soutěž
     strana 40 – Karlovarská růžička
     strana 40 – XIX. mezinárodní Schubertova soutěž
     strana 40 – Mezinárodní klavírní soutěž Petra Toperczera
Další mimokatedrální klavírní akce
     strana 40 – Koloman Zachar: Dojmy ze semináře klavírní pedagogiky a interpretace Mgr. Hany Tölgové
     strana 41 – Matěj Olejár: Ohlédnutí za soutěží Virtuosi per Musica di Pianoforte
Klavírnická poradna Daniela Kikty
     strana 42 – Daniel Kikta: Jak se dobře starat o klavír
     strana 42 – Z veselých příhod Daniela Kikty
Aktuality po uzávěrce
     strana 43 – Kurzy a přednášky MgA. Lukáše Michela, Art.D.
     strana 43 – Přednáška, koncert a kurzy doc. Jana Jiraského

celé 2. číslo 1. ročníku časopisu Pianissimo v PDF1. číslo / 1. ročník prosinec 2014


     strana 2 – Věra Chmelová: Slovo na úvod
Metodika
     strana 3 – MgA. Martina Farana, Ph.D.: Minutové etudy op. 23 Františka Schäfera
Materiály do výuky
     strana 7 – Petra Zíková: Svjatoslav Richter o sobě a o hudbě
     strana 8 – Věra Chmelová: Tip na levné vánoční dárky pro nejmenší žáky
Improvizace
     strana 8 – Petr Hanousek: Obrazy Františka Kupky
Notová příloha
     strana 11 – MgA. Jaroslava Kynclová: Klavírní cyklus Obrazy jednoho dne pro klavír
Zahraniční okénko
     strana 16 – Šárka Bartošová: Klavírní ostrov
Galerie úspěchů
     strana 17 – Věra Chmelová: Laureáti mezinárodních klavírních soutěží se představili
                        brněnskému publiku
Zajímavé překlady
     strana 19 – Lang Langův efekt (přeložil Miroslav Beinhauer)
Zajímavý poslech
     strana 22 – Radka Hajšelová: Klavírní festival Rudolfa Firkušného
     strana 22 – Věra Chmelová: Pocta Rudolfu Firkušnému
Kurzy, semináře a masterclassy
     strana 23 – Viktor Vojnovič a Věra Chmelová: Klavíristé ze všech koutů světa v Brně
     strana 24 – Věra Chmelová: Jānis Maļeckis – klavírista s duší malíře
     strana 25 – Monika Czajkowská: Klavírní kurzy Mikulov „Audaces fortuna iuvat“ 2014 – 15. ročník
     strana 27 – Marcela Gajdošová: Tvořivý seminář paní profesorky Evy Jenčkové
     strana 27 – Petra Zíková: Setkání přátel komorní hudby v Litomyšli – ohlédnutí
                        za interpretačními kurzy
Zamyšlení
     strana 29 – Kolektiv autorů: O klavírních kurzech z jiného úhlu pohledu
Koncerty a přehlídky
     strana 32 – Nikol Bóková: Výměna hudebních zážitků Brno – Bratislava
     strana 33 – Radka Hajšelová: Slavnostní klavírní koncert k 95. výročí založení
                        Konzervatoře Brno Leošem Janáčkem
     strana 33 – Máme rádi baroko
Propozice klavírních soutěží
     strana 33 – Amadeus 2015
     strana 34 – Pro Bohemia 2015
Další mimokatedrální klavírní akce
     strana 34 – Před koledou smekni
Klavírnická poradna Daniela Kikty
     strana 35 – Daniel Kikta: Jak vybrat svým žákům dobrý klavír

celé 1. číslo 1. ročníku časopisu Pianissimo v PDF4. číslo / 0. ročník srpen 2014


     strana 2 – Věra Chmelová: Slovo na úvod
Metodika
     strana 3 – Mgr. Jana Fikarová: S pohádkou u klavíru (2. díl)
Materiály do výuky
     strana 11 – Jana Lišková Kvochová: Martin Vozar: Snadné klavírní skladbičky 2
     strana 11 – Radka Hajšelová: BROLN uvádí
Metodika
     strana 12 – MgA. Alice Rajnohová, Ph.D.: Klavírní dílo Vítězslavy Kaprálové
Rozhovor
     strana 18 – Učit děti hrát na klavír je překrásná práce (ptal se Martin Fišl)
Notová příloha
     strana 22 – Věra Chmelová: Čtyři preludia Juliana Skrjabina (1908 – 1919)
Zahraniční okénko
     strana 26 – Šárka Bartošová: Pentatonika v souvislosti s teorií pěti prvků
Zajímavé překlady
     strana 27 – Tim Stein: Boris Berezovsky (z angličtiny přeložila Tereza Plešáková)
Zajímavý poslech
     strana 30 – Věra Chmelová: CD s klavírním dílem Vítězslavy Kaprálové
     strana 30 – Věra Chmelová: Debatní klub s Ivanem Klánským a Miroslavem Brejchou
     strana 31 – Petra Zíková: 14. ročník Mezinárodní soutěže Arthura Rubinsteina v Tel-Avivu
Kurzy a semináře
     strana 32 – Věra Chmelová: Mistrovské lekce s Azrou Medić na JAMU
     strana 32 – Alena Hönigová a Věra Chmelová: O mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích
                        a festivalu Hudební léto v Jezeří
     strana 34 – Jaroslava Sečkářová: Věra Lejsková: Nebojte se klavírního dua
     strana 35 – Miroslava Raková: Jak se vyrábí klavír
Koncerty, přehlídky a soutěže
     strana 36 – Věra Chmelová a Petr Hanousek: Hrajeme si pro radost 2014
     strana 36 – Věra Chmelová: Jak se soutěžilo v Poličce
     strana 37 – Miroslava Raková: Okouzleni klavírem
     strana 38 – Petr Hanousek: Magický klavír v proměnách času
     strana 38 – Marcela Slaná: Tvoření vlastní hudby je zajímavá práce s malými hudebníky
     strana 39 – Výsledky soutěží
Zamyšlení
     strana 40 – Petr Hanousek: Ještě něco málo k soutěžím
Propozice klavírních soutěží
     strana 41 – Virtuosi per musica di pianoforte
     strana 41 – XIX. mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua
     strana 42 – Čtyři ruce na klávesách
Hádanka
     strana 43 – Věra Chmelová: Kdo je kdo?

celé 4. číslo 0. ročníku časopisu Pianissimo v PDF3. číslo / 0. ročník duben 2014


     strana 2 – Věra Chmelová: Slovo na úvod
Metodika
     strana 3 – Jana Fikarová: S pohádkou u klavíru (1. díl)
     strana 13 – Bronislava Zatloukalová: Práce a komunikace se žákem s Aspergerovým syndromem
                        v klavírním vyučování na základní umělecké škole
Materiály do výuky
     strana 17 – Marcela Slaná: Jak to bylo, Pohádko?
     strana 18 – Miroslava Raková: Užitečný pomocník do klavírní třídy
Rozhovor
     strana 19 – O Brněnském klavírním mládí (ptala se Věra Chmelová)
Notová příloha
     strana 20 – Věra Chmelová: Almanach skladatelské soutěže žáků ZUŠ 2013
Zahraniční okénko
     strana 26 – Šárka Bartošová: Obliba klavíru a numerické notace v Číně
Zajímavé překlady
     strana 27 – Lucia Bakosová: András Schiff
Zajímavý poslech
     strana 30 – Petra Zíková: Tip na CD (i na výlet do Divišova)
     strana 30 – Petra Zíková, Zora Gogelová: Z archivu Českého rozhlasu
Kurzy a semináře
     strana 32 – Martin Hroch: Mezinárodní interpretační kurzy Zábřeh
     strana 32 – Monika Czajkowská: Klavírní kurzy Mikulov
     strana 33 – Věra Chmelová: Pozvánka na Mezinárodní interpretační kurzy v Brně
     strana 33 – Jihočeské klavírní kurzy v Blatné – 28. ročník
     strana 34 – Petra Zíková: Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli
Koncerty, přehlídky a soutěže
     strana 35 – Věra Chmelová: Improvizační pohádka na téma Hitparáda planet
     strana 36 – Petr Hanousek: Jaro ve Slezsku
     strana 36 – Věra Chmelová: Jihomoravští klavíristé ZUŠ soutěžili v Brně
     strana 37 – Jana Lišková Kvochová: Klavír pod širým nebem
     strana 37 – Věra Chmelová: J. S. Bach v podání Maroše Klátika
     strana 38 – Miroslava Raková: Severočeští klavíristé soutěžili v Litvínově
     strana 38 – Radka Hajšelová: Krajské klavírní klání na Vysočině
Zamyšlení
     strana 39 – Věra Chmelová: Co si mohou učitelé dovolit?
     strana 39 – Petr Hanousek: A zase ty soutěže
Propozice klavírních soutěží
     strana 41 – Prague Junior Note
Pianistův střípník
     strana 42 – Jan Jiraský: Nejznámější Ludvíkovo tango

celé 3. číslo 0. ročníku časopisu Pianissimo v PDF2. číslo / 0. ročník leden 2014


     strana 1 – Věra Chmelová: Slovo na úvod
Metodika
     strana 2 – Zuzana Hančilová: Sluchová představa v klavírní výuce v souvislosti
                      s teoretickými poznatky (2. díl)
Materiály do výuky
     strana 9 – Petr Hanousek: Poznání hrou
     strana 9 – Miroslava Raková: Klavírní etudy
Rozhovor
     strana 11 – Soutěž je vždy jen součástí cesty k umění (ptala se Věra Chmelová)
Metodika
     strana 14 – Taťána Zemenová: Metodické a psychologické přístupy klavírního pedagoga
                         podmiňující zdravý vývoj žáka (2. díl)
Notová příloha
     strana 19 – Věra Chmelová: Dvě skladbičky pana docenta Františka Perglera
Zahraniční okénko
     strana 22 – Šárka Bartošová: Úvod do hudební Číny
Zajímavý poslech
     strana 24 – Zora Gogelová: Poklady z archivu Českého rozhlasu
Kurzy a semináře
     strana 24 – Miroslava Raková: Naše výlety za hudbou
     strana 25 – Olga Dvořáková: Interpretační seminář jazzového klavíristy a skladatele
                        Milana Dvořáka
Pozvánky
     strana 25 – Z pokladnice pánů Playfordů
     strana 26 – Klavírní seminář v ZUŠ Klášterec nad Ohří
     strana 26 – A. Schmidt, K. a L. Klementovi: La Società di Danza v Praze
Koncerty a přehlídky
     strana 27 – Petr Hanousek: Lákavý klavírní festival v Opavě
     strana 28 – Petr Hanousek: Múzy v Háji
Propozice klavírních soutěží
     strana 28 – Mezinárodní Novákova klavírní soutěž
     strana 29 – Mládí a Bohuslav Martinů
     strana 30 – Výsledková listina XXXVII. soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií
                        České republiky
     strana 30 – Výsledková listina Brněnské klavírní soutěže 2013, 3. ročník, 2. a 3. listopad 2013
Pianistův střípník
     strana 31 – Jan Jiraský: Jak jsem naposledy obracel

celé 2. číslo 0. ročníku časopisu Pianissimo v PDF1. číslo / 0. ročník listopad 2013


     strana 1 – Věra Chmelová: Slovo na úvod
Aktuality
     strana 2 – Jan Jiraský: KKN končí, ať žije KKI!
     strana 2 – Petr Hanousek: Sdružení Múza se představuje
Metodika
     strana 3 – Zuzana Hančilová: Sluchová představa v klavírní výuce v souvislosti
                      s teoretickými poznatky (1. díl)
Materiály do výuky
     strana 13 – Věra Chmelová: MINIMUZIKANT – zábavná pomůcka pro žáky ZUŠ
     strana 15 – Zuzana Hančilová: MINIATURY II. – PTAČÍ
Metodika
     strana 16 – Taťána Zemenová: Metodické a psychologické přístupy klavírního pedagoga
                         podmiňující zdravý vývoj žáka (1. díl)
Notová příloha
     strana 22 – Věra Chmelová: Z klavírního díla Miroslava Lošťáka
Kurzy a semináře
     strana 26 – Miroslava Raková: Klavírní seminář v Litvínově
     strana 27 – Věra Chmelová: Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy HF JAMU (MIK)
     strana 28 – Věra Chmelová: Mikulovské klavírní kurzy 2013
     strana 29 – Věra Chmelová a Doubravka Čermáková: Mezinárodní interpretační kurzy v Zábřehu
Koncerty a přehlídky
     strana 30 – Petr Hanousek: Přehlídka klavírní improvizace počtvrté
     strana 31 – Miroslava Raková: Koncerty v kavárně
     strana 31 – Koncerty, přednášky, umělecké a pedagogické aktivity pedagogů
                        a studentů KKI HF JAMU (říjen 2013 – leden 2014)
Pianistův střípník
     strana 32 – Jan Jiraský: Jak jsem si naposledy obracel

celé 1. číslo 0. ročníku časopisu Pianissimo v PDF


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017