< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

PŘÍPRAVNÉ KURZY HUDEBNÍ TEORIEProjekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.


Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ pořádá od září 2018 do května 2019 kurz hudební teorie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Kurz je určen pro děti s hlubším zájmem o hudebně teoretické aktivity, doplněno o pohybové a pěvecké činnosti. Děti budou seznámeny mimo jiné s nejvýznamnějšími osobnostmi základních hudebních slohů, součástí výuky bude také poslech. Kurzu se mohou účastnit děti 5. třídy základních škol a 4. ročníků základních uměleckých škol. Počet dětí v kurzu je 16 – 18 a trvá 70 minut.
Účast na kurzech je pro žáky se SVP zdarma.

Kurzy se konají každé pondělí od 16.20 hodin v prostorách gymnázia, Komenského nám. 9, Praha 3.

Na kurzy se mohou žáci zapisovat na emailu office@portedo.cz.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017