< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

PŘÍPRAVNÉ KURZY HUDEBNÍ TEORIEProjekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.


Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti pořádalo ve školním roce 2018/2019 přípravné kurzy hudební teorie pro intaktní žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Kurzy byly určeny pro děti s hlubším zájmem o hudebně teoretické aktivity, doplněno o pohybové a pěvecké činnosti.

Ve školním roce 2019/2020 na přípravné kurzy hudební teorie navazují skladatelské a hudební dílny, které ve spolupráci s učiteli gymnázia pořádáme přímo na školách formou projektových dní. Podoba dílen je individuálně domlouvána s každou školou a je připravena na míru žákům, kteří se dílen účastní.
Dílny jsou pro školy a žáky zdarma.

Zájemci o pořádání dílen nám mohou kontaktovat na emailu office@portedo.cz.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017