< zpět na stranu Dobrá praxe – projekty


PROFESNÍ ROZVOJ UČITELE ZUŠZákladní umělecká škola Sokolov připravila projekt, jehož celý název zní Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ZUŠ Karlovarského kraje při zavádění nových studijních oborů v rámci kurikulární reformy, pro pedagogické pracovníky všech oborů základních uměleckých škol Karlovarského kraje. Projekt byl zahájen 1. 12. 2012 a bude probíhat do 31. 1. 2015. Číslo projektu je CZ.1.07/1.3.42/02.0008. Cílem projektu je řešit nedostatek informací a pedagogické praxe při zavádění nových studijních zaměření a oborů v rámci nově vznikajících ŠVP ZUŠ. Formou akreditovaných seminářů se pedagogičtí pracovníci ZUŠ seznámí s metodikou výuky v oblastech hra na elektrické a elektronické nástroje, PC grafika a zpracování videa, práce se zvukem. Výstupem projektu budou také nové metodické materiály a postupy, které pedagogičtí pracovníci využijí při své práci.
Semináře připravuje ZUŠ Sokolov společně s dodavatelem služeb – Vzdělávací a kulturní agenturou HLAS, v. o. s.:

  •  Hra na elektrické a elektronické nástroje (hra na baskytaru, hra na el. kytaru, hra na EKN) – jedná se
      o 3 bloky seminářů, v každém bloku vždy 4 jednodenní semináře pro příslušný nástroj. Obsahová náplň
      seminářů bude zaměřena především na metodiku výuky, využití nástroje, práci se zvuky, nové trendy
      ve hře či výuce na daný nástroj.

  •  Problematika nahrávání a dalšího zpracování zvuku (Práce s 2D a 3D grafikou, 3D Animace,
      videozáznamy) – jedná se o 2 bloky seminářů zaměřeným na práci s počítačovou grafikou pomocí
      příslušného SW. První blok obsahuje 3 dvoudenní semináře, zaměřené na práci s grafickým SW,
      metodiku výuky, využití SW ve výuce. Druhý blok seminářů obsahuje 4 jednodenní semináře k využití
      a zpracování videa (technika záznamu veřejných vystoupení v interiéru a exteriéru, počítačové
      zpracování záznamu, využití efektů, převod formátů, finalizace videonahrávky za pomoci vhodného SW).

  •  PC grafika a zpracování videa (studiové nahrávání a zpracování nahrávek, ozvučení interiéru
      a exteriéru) – jedná se o 2 bloky seminářů, zaměřených na zpracování zvuku. První blok obsahuje
      4 jednodenní semináře, zaměřené na problematiku studiového nahrávání a zpracování nahrávek,
      na přípravu nahrávání, techniku nahrávání, na editaci nahrávky a mastering v PC, metodiku výuky
      a využití SW ve výuce. Druhý blok seminářů obsahuje 2 jednodenní semináře, zaměřené
      na problematiku ozvučení interiéru, ozvučení exteriéru, metodiku výuky, využití HW i SW ve výuce.

Podrobnější informace o projektu jsou zde.

Kontaktní osoba: Roman Švancar, tel.: 352 623 769, mobil: 774 433 907, email: zus.sokolov@volny.cz.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017