< zpět


název projektu: Festival tanečních souborů

1. obecný cíl
        rozvoj tanečního oboru, síťování s dalšími uměleckými školami

2. záměr projektu
        pořádáním festivalu tanečních souborů poskytnout učitelům tanečního oboru nové impulsy pro jejich výuku,
        nabídnout výměnu zkušeností mezi školami a propagovat taneční obor v našem regionu

3. výstupy projektu

        3.1 pořádáním festivalu pomůžeme motivovat žáky tanečního oboru a podpoříme propagaci tohoto oboru v našem městě
        3.2 festival dodá nové impulsy učitelům tanečního oboru v oblasti dramaturgie představení a pomůže zkvalitnit výuku
              tanečního oboru na naší škole
        3.3 festival bude také prostorem pro výměnu zkušeností a navázání kontaktů s pedagogy na dalších školách
        3.4 medializace festivalu podpoří zájem o taneční obor
        3.5 sborník k tanečnímu festivalu bude trvalou upomínkou na tuto aktivitu a poslouží jako studijní materiál učitelům
              tanečního oboru; součástí sborníku bude DVD s dokumentem, který bude mapovat jednotlivá představení festivalu


4. aktivity

        4.1 realizace festivalu tanečních souborů v minimální délce 4 dnů, předpoklad minimálního počtu souborů, které se
              festivalu zúčastní je 15 souborů
        4.2 analýza počtu žáků tanečního oboru a analýza dramaturgie vystoupení 3 roky před pořádáním festivalu a porovnání
              se stavem v následujících letech
        4.3 seznam kontaktů na školy a pedagogy
        4.4 vydání 2 tiskových zpráv, min. 3 článků v tištěných médiích, prezentace projektu na internetu, 2 pořady
              v regionální TV a rádiu
        4.5 sborník k festivalu s dokumentem o festivalu na přiloženém DVD – celkem 250 ks


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017