< zpět


název projektu: Přístavba výtvarného ateliéru

1. obecný cíl
        zkvalitnění výuky díky novému prostoru a vybavení, rozvoj výtvarného oboru

2. záměr projektu
        vybudováním nového výtvarného ateliéru zkvalitnit výuku výtvarného oboru a rozšířit technické možnosti
        tohoto oboru, ateliér bude sloužit pro výuku a také jako galerijní prostory

3. výstupy projektu

        3.1 vybudování výtvarného ateliéru jako přístavby k hlavní budově školy
        3.2 nákup vybavení – nástroje pro malbu, kresbu, grafiku, vybavení pro sochařské práce a keramickou dílnu,
              které pomohou výuce klasických výtvarných technik
        3.3 výstava prací žáků školy, která představí ateliér také jako galerijní prostory


4. aktivity

        4.1 stavba výtvarného ateliéru – přístavba k hlavní budově školy o velikosti 9 x 7 metrů, okna ze západu a jihu
              a stropní okna
        4.2 celkem 10 speciálních lavic pro žáky, 5 stolů pro modelování, 1 katedra, 26 židlí, 15 malířských stojanů,
              2 keramické pece, 7 hrnčířských kruhů, 1 válcovací stůl, nástroje na klasické výtvarné techniky
        4.3 výstava prací žáků – klasické výtvarné techniky – malba olejovými, temperovými a vodovými barvami, grafika,
              skulptury a plastiky z hlíny, látky, kovu a dalších materiálů, výrobky keramické dílny


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017