< zpět


název projektu: Nákup koncertního klavíru a následné umělecké aktivity

1. obecný cíl
        rozvoj uměleckého vzdělávání, modernizace vybavení školy

2. záměr projektu
        nákupem nového koncertního klavíru a následnými aktivitami zkvalitnit vzdělávání především ve studijním
        zaměření Hra na klavír

3. výstupy projektu

        3.1 nákupem koncertního klavíru se zlepší vybavení koncertního sálu s přímým dopadem na výuku hry na klavír
              a také v ostatních studijních zaměřeních hudebního oboru
        3.2 díky pořádání mistrovských kurzů se zkvalitní výuka studijního zaměření Hra na klavír (přímý pozitivní dopad
              na žáky i učitele)
        3.3 pořádání koncertního cyklu umožní prezentovat výsledky celého hudebního oboru
        3.4 vytvoření propagačního materiálu podpoří PR školy


4. aktivity

        4.1 nákup koncertního klavíru řady C
        4.2 realizace mistrovských klavírních kurzů – dva lektoři, předpokládaná účast minimálně 8 pedagogů a 30 žáků,
              uspořádání 1 koncertu lektorů
        4.3 koncertní cyklus zaměřený na klavírní a komorní hudbu – účast všech studijních zaměření hudebního oboru,
              v rámci koncertního cyklu bude realizováno celkem 12 koncertů
        4.4 vytvoření propagační brožury, rozsah 20 stran, počet výtisků 1000 ks


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017