< zpět


název projektu: Stavba divadelního sálu a realizace muzikálu

1. obecný cíl
        rozvoj uměleckého vzdělávání, rozšíření prostor školy

2. záměr projektu
        vybudováním nového divadelního sálu se zkvalitní výuka literárně-dramatického oboru, realizace muzikálu
        bude prezentací možností nového výukového prostoru a také pomůže zvýšit klíčové kompetence žáků
        všech oborů

3. výstupy projektu

        3.1 vybudování nového divadelního sálu umožní další rozvoj především literárně-dramatického oboru, realizace
              multioborových projektů také podpoří hudební, výtvarný a taneční obor
        3.2 kvalitní vybavení divadelního sálu umožní realizovat všechny divadelní žánry
        3.3 vybudování nového výukového prostoru poslouží jako propagace školy
        3.4 příprava muzikálu bude příležitostí pro všechny čtyři obory školy – díky přípravám budou rozvíjeny klíčové
              kompetence žáků; součástí příprav bude také dokumentace a výstupy pro média
        3.5 premiéra a reprízy muzikálu pomohou představit školu jako multioborovou vzdělávací instituci, premiéra
              bude propagována v médiích (zlepšení PR školy)


4. aktivity

        4.1 stavba nového divadelního sálu – přístavba k hlavní budově školy
        4.2 vybavení divadelního sálu – osvětlení a ozvučení, 2 opony a 15 tahů, hydraulický mechanismus divadelního
              propadla, vybavení zázemí
        4.3 kolaudace sálu a následná tisková konference
        4.4 příprava muzikálu spojená s propagací školy (tiskové zprávy a spolupráce s regionálními médii – minimálně
              2 tiskové zprávy a 3 partnerská média – především tisk a regionální rozhlasové stanice)
        4.5 premiéra muzikálu s minimálně 5 dalšími reprízami a 3 výjezdními provedeními, premiéra bude propagována
              v tisku (tisková zpráva, příp. článek, rozhovory), v regionální TV a rozhlase, na internetu


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017