< zpět na stranu Dobrá praxe – projekty


PROPOJENÍ KOLEKTIVNÍ UMĚLECKÉ TVORBY S MODERNÍMI TECHNOLOGIEMI
VE VÝUCE NA ZUŠ CHOCEŇProjekt Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň (reg. č.
CZ.1.07/1.1.28/02.0017) je zaměřen na zkvalitnění výuky a rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit pro žáky základní umělecké školy v Chocni. Do projektu, který je realizován v období duben 2013 – prosinec 2014, jsou zapojeni žáci a učitelé školy. Potřebnost rozvíjet mimoškolní dovednost žáků vychází z faktu, že všeobecně jen málokdo využívá při volbě budoucího povolání pouze kompetence získané na základní škole. Projekt má za cíl rozšířit a inovovat výuku ve všech vyučovaných oborech tak, aby vzdělávací proces byl v souladu se současnými trendy ve vzdělávání. K dosažení tohoto cíle budou vytvořeny nové nebo upraveny stávající učební plány včetně metodik a pomůcek, které budou pilotně ověřeny. Dále projekt zavádí do školy nové aktivity zaměřené na inspiraci, motivaci a spolupráci žáků v rámci společných projektů. K tomu bude využita spolupráce s významnými umělci, pedagogy konzervatoří a vysokých škol. Pro tyto záměry bude nutné proškolit učitele, což bude zajištěno externími lektory. Žáci se zapojí do projektu v průběhu tvorby výukových materiálů a při ověřování nových trendů v pilotním běhu.

V rámci projektu byly zakoupeny hudební nástroje (například tuba a klávesové nástroje), notační software Sibelius, fotoaparáty a další vybavení.

K září 2014 byly realizovány tyto aktivity:
  •  Interpretační kurzy pro hráče na smyčcové nástroje pod vedením Jany Brůnové, Mileny Janáčkové,
      Lady Morávkové a Lenky Nové (klavírní korepetice: Hana Tomášová), Pastviny, 13. – 15. 9. 2013,
  •  Taneční workshop, na kterém se jako odborní lektoři uvedli Markéta Kuttnerová, Radim Klásek,
      Jan Malík, Kateřina Blažková (klavírní korepetice: Marco Pascucci), ZUŠ Choceň, 27. – 28. 10. 2013,
  •  Interpretační kurzy pro mladé klavíristy, které vedli Martin a Kristina Kasíkovi, Petra Hurychová
      a Marco Pascucci, ZUŠ Choceň, 28. – 29. 11. 2013,
  •  Interpretační kurzy pro hráče na kytaru s lektory Milanem Duspivou a Janem Čižmářem,
      ZUŠ Choceň, 11 – 12. 11. 2013,
  •  Soustředění hráčů na kytaru pod vedením Ivany Charousové, Milana Duspivy a Petra Beneše,
      Pastviny, 30. 11 – 1. 12. 2013,
  •  Interpretační kurzy pro hráče na smyčcové nástroje pod vedením Jiřího Kuchválka, Lady Morávkové,
      Mileny Janáčkové a Jany Brůnové, ZUŠ Choceň, 22. 2. 2014,
  •  Interpretační kurzy pro hráče na kytaru s Rostislavem Coufalem a Petrou Poláčkovou,
      ZUŠ Choceň, 25. – 26. 3. 2014,
  •  Interpretační kurzy pro mladé klavíristy s lektory: Jan Jiraský, Alena Vlasáková, Petra Hurychová,
      Marco Pascucci, ZUŠ Choceň, 22. – 23. 4. 2014,
  •  Interpretační kurzy pro hráče na smyčcové nástroje s lektory: Lukáš Janko, Lada Morávková,
      Milena Janáčková, Lenka Nová, ZUŠ Choceň, 26. 4. 2014,
  •  Taneční workshop s tanečníky: Kateřina Blažková, Michaela Suša, Ondřej Krejčí, Lea Švejdová,
      ZUŠ Choceň, 26. – 27. 4. 2014,
  •  Soustředění hráčů na kytaru pod vedením Ivany Charousové, Milana Duspivy a Petra Beneše,
      Pastviny, 10. – 11. 5. 2014,
  •  Loutkářské dílny s Hanou Voříškovou, ZUŠ Choceň, 9. – 10. 5. 2014,
  •  Interpretační kurzy pro hráče na smyčcové nástroje s lektory: Lada Morávková, Milena Janáčková,
      Jana Brůnová, Lenka Nová, ZUŠ Choceň, 14. – 15. 6. 2014,
  •  Soustředění pěveckého souboru Zvukoboráček, Pastviny, 17. – 22. 8. 2014,
  •  Soustředění smyčcových souborů, Pastviny, 18. – 22. 9. 2014.

Pedagogové školy byli proškoleni v těchto kurzech:
  •  Využití interaktivní tabule pro výuku a Tvorba výukových materiálů pro interaktivní tabuli
      (20. a 25. 6., 25. 6. a 27. 6. 2013, školitelka: Zdena Müllerová),
  •  Učíme se pracovat s notačním systémem SW Sibelius (26. a 27. 8. 2013, školitel: Miroslav Lukeš),
  •  Obsluha nahrávacího mini studia (30. 8. 2013, školitel: Jan Košulič),
  •  Obsluha nahrávacího studia (28. 8. 2013, školitel: Vít Janata),
  •  Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených výukových materiálů (11. a 18. 9,
      16. 10. 2013, školitel: Jakub Velecký),
  •  Učíme se pracovat se SW Ear Trainer, Midimaster Rhytmus Trainer, Midimaster Score Trainer
      (18. 10. 2013, školitel: Lubor Bořek),
  •  Zpracování digitání fotografie a její využití v animovaném filmu (11. a 18. 10. 2013;
      školitel: Vladimír Beran).

Odkaz na webové stránky uvádíme zde. Kontaktní údaje najdete zde.

Projekt byl podpořen z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017