< zpět na stranu Dobrá praxe – projekty


PROJEKTY ZUŠ NEJDEK


ZUŠ Nejdek se podařilo získat podporu z programů Sokrates a Comenius v letech 1999 až 2008. Škola získala několik na sebe navazujících dotací:

1999 – 2002 tříletý projekt, názvy jednotlivých ročníků: Měj mě rád, Čelit strachu a Humor v životě dětí
Partnery projektu byly školy z Finska, Rakouska a Francie.
Výstupy projektu: kalendář Face your fears, obrázkové knížky, mezinárodní putovní výstava, žáci vyráběli také hračky, látkové panenky, skulptury skřítků, knížky o svém životě s hračkou, společně připravili divadelní představení Strašidelná stvoření a hudba.

2002 – 2005 projekt Voda, pramen života
Partneři projektu z Řecka, Itálie, Norska, Anglie, Belgie a Španělska.
Výstupy projektu: téma lázně – např. výroba lázeňských pohárků, zdramatizování legend, spolupráce s řediteli lázeňských ústavů, tvorba knihy Vodní projekt, zpracování a porovnání hudebního a výtvarného umění inspirovaného vodou atd.

2005 – 2008 projekt s názvem Příroda je inspirace pro umění
Partneři projektu ze Slovenska, Polska a Anglie.
Výstupy projektu: seznámení s bohatstvím regionu Karlovarska, seznámení s výrobou porcelánu, žáci tvořili díla z přírodnin, fotografie a dokumentaci okolí školy, obrazy, videa, básně a krátké eseje; součástí projektu byly realizace soutěží a výstav.

Během devíti let, kdy byla ZUŠ Nejdek do programu Sokrates – Comenius zapojena, navštívilo školu 37 pedagogů a 17 žáků z partnerských zemí. Žáci a učitelé ZUŠ Nejdek navštívili 12 partnerských zemí. Škola získala dotace v celkové výši kolem 1,3 mil. Kč. Více o projektech ZUŠ Nejdek zde.

Kontaktní osoba: Jarmila Janků, e-mail: jankup@volny.cz nebo zusnejdek@volny.cz.
© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017