< zpět na stranu Dobrá praxe – projekty


HUDBA JE SRDCEM KULTURYCílem projektu je rozvíjet spolupráci, porozumění, získávání zkušeností napříč Evropou. Mladým lidem tak pomáhá se osamostatnit a získat v evropském prostředí základní životní i profesní dovednosti a schopnosti nezbytné pro osobní rozvoj, budoucí zaměstnání a aktivní evropské občanství. Projekt připravila ZUŠ Vsetín a vzniká ve spolupráci s Domem zahraničních služeb. Projekt je financován z programu Comenius, který je významnou součástí evropského Programu celoživotního učení. Projekt bude trvat od 1. srpna 2013 do 31. července 2015. Partnerskými institucemi zapojenými do projektu jsou školy Smaraskoli – Island, Yunus Emre Imam Hatip Lisesi – Turecko, Gimnazjum im. Czeslawa Milosza – Polsko, Bloomfield Primary School – Severní Irsko, Istituto Comprensivo Gramsci – Itálie a Theresia Gerhardinger Grundschule – Německo.

Program projektu pracuje s několika tématy, které tvoří také časové milníky projektu: Kdo jsme?, Co si myslíte?, Vytvoření pouta mezi národy, Inspirace jak nadchnout studenty, Poznání hudebních nástrojů, Hudba a technologie, Budování sebedůvěry tvořením, Vypěstovat informovanost a pochopení pro různé kultury, Poznáváme se navzájem lépe, Rozdíly mezi národy, Odkud pocházíme?, Zajímavá píseň, Dojatá srdce, Změny, Slavnost, Vyhodnocení.

Výstupy z projektu budou koncerty, kresby, fotografie, literární texty, divadelní a taneční představení, tvorba s využitím moderních technologií. Konečným produktem projektu bude nastudování muzikálu. Více informací o projektu najdete na webových stránkách ZUŠ Vsetín. Kontaktní osoba: Michaela Cahlová, email: Cahlovi@seznam.cz.
© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017