< zpět na stranu Odborné časopisy


ČASOPIS ŘÍZENÍ ŠKOLY S PŘÍLOHOU SPECIÁL PRO ZUŠČasopis Řízení školy je určen především ředitelům, ale také vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, zřizovatelům, výchovným poradcům, metodikům prevence i pedagogům, kteří hledají odborné informace a sledují aktuální dění v oblasti školství. Vychází každý měsíc včetně prázdnin (12x ročně). Časopis obsahuje pravidelné rubriky Novinky z legislativy, Legislativa, Aktuálně, Téma měsíce, Ředitel školy – a co ještě?, Personalistika v řízení školy, Poradna, PR ve školství, Představujeme, Inovace a inspirace ze škol, Testování, ICT ve škole, Pohled do zahraničí, Klima školy, Ohlasy. Více o časopisu najdete zde. Kontakt na redakci je zde.

Součástí časopisu Řízení školy jsou přílohy Speciál pro SŠ, Speciál pro MŠ a Speciál pro ZUŠ. Speciál pro základní umělecké školy vychází od roku 2011 a přináší aktuální informace z Asociace ZUŠ ČR a z Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR. Speciál pro ZUŠ obsahuje také informace o změnách v oblasti legislativy, pracovního práva atd. specifických pro ZUŠ, aktuálním dění, které se dotýká ZUŠ v České republice i v zahraničí, projektech vhodných pro ZUŠ, nabídkách DVPP pro ZUŠ.
V rubrice Pohled do zahraničí jsou představeny evropské i světové trendy ve vzdělávání, v oddíle Zamyšlení nad... autoři nastolují aktuální nebo nadčasová témata, v rubrice Ze života ZUŠ jsou rozhovory, ohlasy, informace z každodenního života ZUŠ v ČR.
Speciál pro ZUŠ vychází 4x ročně.

Online archiv časopisu Řízení školy s přílohou Speciál pro ZUŠ je součástí aplikace Magistr, která nabízí informace z oblasti řízení, vedení a provozu všech typů škol. Ředitelé škol získají díky aplikaci přístup k dokumentům ze všech oblastí souvisejících s řízením a vedením školy (např. ekonomické a pracovněprávní vztahy školy, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, informace o všech vnitřních předpisech a směrnicích včetně vzorů, o výběrových řízeních, povinné dokumentaci, správním řízení a mnoha dalších). Webová aplikace je vždy aktuální, v souladu s platnou legislativou. Aplikace umožňuje filtrování obsahu podle typu školy, můžete tedy sledovat informace týkající se výhradně ZUŠ, ale v případě zájmu máte přístup k informacím vztahujícím se k ostatním typům škol. Více o aplikaci Magistr najdete na tomto odkazu.

V následujícím textu jsou uvedeny obsahy Speciálu pro ZUŠ z let 2011 až 2015. Přes registraci v aplikaci Magistr můžete využít 30denní bezplatný přístup a prohlížet jednotlivé články Speciálu pro ZUŠ. V následujícím seznamu uvádíme přímé odkazy na jednotlivé články Speciálu.


Vydání Speciálu pro ZUŠ 4/2015


rubrika ICT ve škole
     PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.: Tipy pro práci s tabletem v základní umělecké škole
rubrika Reforma v ZUŠ
     Mgr. Zuzana Selčanová: Nejen nové metody práce, ale i vhodný výběr not hraje roli!
rubrika Zamyšlení nad
     Mgr. Tomáš Kolafa: Soutěže z širšího zeměpisného pohledu aneb "Pedagogický terorismus" porotců
rubrika Ze života ZUŠ
     Bc. Eva Znojemská: Moravskotřebovské arkády, klobouk dolů!
     Redakce: Pražské ZUŠ si pro sebe udělaly výstavu
     Aleš Chalupský: Komorní orchestr a Big Band Biskupská ve Švýcarsku a Francii
rubrika Informace z ÚUR ZUŠ ČR
     Aleš Chalupský: Tanečnice a tanečníci z českých ZUŠ se sešli v Pardubicích
rubrika Zprávy z AZUŠ ČR
     Redakce: Rada AZUŠ ČR – lidé v popředí
     Mgr. Petr Kadlec: Ani kdyby mně ruky pozlatili...?


Vydání Speciálu pro ZUŠ 3/2015


rubrika Legislativa
     JUDr. Eva Janečková: Publikační činnost zaměstnance
rubrika Poradna
     Ing. Jiří Vychopeň: Úhrada nákladů za opravy vypůjčených prostor
     PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.: Hmotná odpovědnost
     PhDr. Mgr. Jiří Valenta: Pojištění odpovědnosti pro školy
rubrika Reforma v ZUŠ
     Mgr. Luboš Lisner: Variace na téma "postup žáka do dalšího ročníku"
     Bc. Jiří Stárek: Předškolní vzdělávání - suuri, mahtava!
rubrika Zamyšlení nad
     Bc. Eva Znojemská: Soutěžní klání, soutěžní "(z)kl(am)ání"?
     Aleš Chalupský: Reforma soutěží a přehlídek žáků ZUŠ - běh na dlouhou trať
     Lubor Bořek: Soutěže ZUŠ, tentokrát trochu jinak...
     Milada Ditrichová: Hrát si, nebo soutěžit?
rubrika Ze života ZUŠ
     Petr Drešer: Našich báječných 70 let!
rubrika Zprávy z AZUŠ ČR
     Redakce: Rada AZUŠ ČR - lidé v popředí


Vydání Speciálu pro ZUŠ 2/2015


rubrika Management v ZUŠ
     Mgr. Aleš Hajíček: Spolupráce mezi učiteli může mít mnoho podob
rubrika Reforma v ZUŠ
     Aleš Chalupský: Ohlédnutí za první harfovou soutěžní přehlídkou
     Mgr. Luboš Lisner: Popisná zpětná vazba namísto pochvaly
rubrika Zamyšlení nad
     Bc. Jiří Stárek: Soutěže v ZUŠ - jak se vynořit z bahýnka!
rubrika Ze života ZUŠ
     Bc. Kateřina Podaná: Na setkání do Rakouska nebo Německa
rubrika Informace z ÚUR ZUŠ ČR
     Aleš Chalupský: Vzpomínka na Ivanu Lukášovou
rubrika Zprávy z AZUŠ ČR
     Redakce: Návrh textu vyhlášky o ZUŠ pracovní skupiny AZUŠ ČR
     Redakce: Vypořádání zaslaných připomínek k vyhlášce č. 71/2005 Sb.,
                   o základním uměleckém vzděláváníVydání Speciálu pro ZUŠ 1/2015


rubrika Management v ZUŠ
     Bc. Eva Znojemská: Hlavní, nebo přidaná hodnota valné hromady AZUŠ?
rubrika Reforma v ZUŠ
     PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.: Hodnocení metodika poroty ústředního kola 12. Národní přehlídky
                                           výtvarného oboru ZUŠ ČR – "Oči dokořán 2014"

     PaedDr. Zuzana Hrubošová: "Oči dokořán 2014"
     Mgr. Lucie Valentová: Mýlíte se, pane prezidente!
rubrika Zamyšlení nad
     Bc. Jiří Stárek: Bezpečnost ve školách může být i nebezpečná!
rubrika Ze života ZUŠ
     Mgr. Roman Holk: Česká filharmonie a žáci ZUŠ Prosek v rytmu irských tanců
     Mgr. Iveta Sinkulová: ZUŠ Říčany byla založena před 60 lety!
     Mgr. Pavla Kovalová: Janáčkova filharmonie výrazně omládla
rubrika Zprávy z AZUŠ ČR
     Redakce: Projekt AZUŠ ČR a České filharmonie vstoupil do druhé sezóny
rubrika Připomínáme výročí
     Mgr. Zuzana Selčanová: "Máte rádi překvapení?"


Vydání Speciálu pro ZUŠ 4/2014


rubrika Zamyšlení nad
     Bc. Jiří Stárek: Věty, které zazněly i nezazněly aneb Kariérní řád přede dveřmi
rubrika Reforma v ZUŠ
     PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.: Specifické poruchy učení u žáků ZUŠ
     Mgr. Luboš Lisner: Slovní hodnocení žáků v základní umělecké škole
     Mgr. Zuzana Selčanová: Mezioborová spolupráce – výzva nejen pro klavíristy
rubrika Zprávy z AZUŠ ČR
     Bc. Miroslav Pikhart: Cvičte, stojí to za to!
     PaedDr. Jiří Tomášek: Výzva ze setkání ředitelů na Seči
rubrika Informace z ÚUR ZUŠ ČR
     Aleš Chalupský: Soutěže, soutěže, soutěže...
rubrika Management v ZUŠ
     Bc. Jiří Stárek: Leadership v ZUŠ aneb Jak nepřijít o radost chodit do práce
rubrika Ze života ZUŠ
     Jiří Freml: Městem zněly tóny klasické kytary
     Mgr. Marcela Orságová: Krajská přehlídka LDO z pohledu uměnímilovné školní inspektorky
     Bc. Eva Znojemská: Jiný pohled na stejné problémy aneb Na "Kvapilce" se už "speciály" vzdělávat nebojí
     MgA. Robert Mimra: Korepetitor andělského chóru


Vydání Speciálu pro ZUŠ 3/2014


rubrika Management v ZUŠ
     Bc. Jiří Stárek: Leadership v ZUŠ
rubrika Reforma v ZUŠ
     Mgr. Luboš Lisner: Hodnocení žáků v základní umělecké škole, 2. část
     Mgr. Lucie Valentová: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – víme, rozumíme, umíme?
     Bc. Pavel Vališ: Co si myslí ředitelé ZUŠ o reformě?
rubrika Zamyšlení nad
     MgA. Pravoslav Kohout: Pár řádek disonantní aleatoriky
rubrika Ze života ZUŠ
     Mgr. Miroslav Hřebecký: Dopřejme dětem pozitivní motivaci
     PhDr. Ilona Juhásová: Kulatý stůl NIDV – "podpora Podpoře ZUŠ"
     MgA. Tomáš Socha: Aktuální možnosti vedení dokumentace základní umělecké školy
rubrika Zprávy z ÚUR ZUŠ ČR
     Aleš Chalupský: Samostatná soutěž ve hře na bicí nástroje je skutečností...
rubrika Zprávy z AZUŠ ČR
     Mgr. Tomáš Kolafa: Setkání skupiny V4 a sněm AZUŠ EMU na Slovensku


Vydání Speciálu pro ZUŠ 2/2014


rubrika Management v ZUŠ
     Bc. Jiří Stárek: Leadership v ZUŠ
rubrika Reforma v ZUŠ
     Mgr. Luboš Lisner: Hodnocení žáků v základní umělecké škole, 1. část
     PhDr. Milana Havlíčková: Odborná příprava pro výuku hendikepovaných žáků na ZUŠ
     PhDr. Bojana Kljunic, Ph.D.: Nový úkol pro učitele ZUŠ – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
rubrika Zamyšlení nad
     Mgr. Petr Hanousek: Útěky do krajiny hudby
rubrika Ze života ZUŠ
     Miloslav Tengler: Pár postřehů k zamyšlení (nad zamyšlením) o soutěžích
     MgA. Robert Mimra: Z jakých programů fondů EU mohou čerpat základní umělecké školy?
     Pavel Holec: Klasifikace – online program pro evidenci všeho potřebného v ZUŠ
rubrika Zprávy z AZUŠ ČR
     MŠMT: Rok české hudby – příležitost pro tvořivé školy
     Mgr. Petr Drábek: Chvála lidství aneb Co všechno nezaznělo...


Vydání Speciálu pro ZUŠ 1/2014


rubrika Legislativa
     PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.:
                           Směrnice k výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte
rubrika Management v ZUŠ
     Bc. Jiří Stárek: Leadership v ZUŠ aneb všechno, co vyroste moc rychle, má většinou slabý stonek
rubrika Reforma v ZUŠ
     Václav Zima: Metodika hry na bicí nástroje – hra na pedály
rubrika Zamyšlení nad
     Mgr. Ilijana Nikolova: Soutěže v komorní hře – současnost, a co budoucnost?
     Aleš Chalupský: Zamyšlení nad zamyšlením – reakce
rubrika Ze života ZUŠ
     Mgr. Petr Hanousek: Soudobá hudba v Háji
     PhDr. Ilona Juhásová: NIDV – ucelená koncepce vzdělávání učitelů ZUŠ
     Bc. Jiří Stárek: Když stojí za to pokřtít i noty
rubrika Informace z ÚUR ZUŠ ČR
     Aleš Chalupský: Malé ohlédnutí při velkém výročí
rubrika Zprávy z AZUŠ ČR
     Bc. Jiří Stárek: Cena AZUŠ 2013 – cena pro znalost i zralost


Vydání Speciálu pro ZUŠ 4/2013


strana 1 – MgA. Pravoslav Kohout: Nesouvislé poznámky o souvislostech
strana 3 – PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.: Úplata za základní umělecké vzdělávání a komunikace s rodiči
                  PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.: Odborná kvalifikace učitele ZUŠ
strana 5 – Mgr. Luboš Lisner: ŠVP už všichni máme. A co dál? (2. část)
strana 10 – Bc. Jiří Stárek: Etický kodex ředitelů pražských ZUŠ (v období rozpadu uranu)
strana 13 – Aleš Chalupský: Soutěže ZUŠ v roce jedna – ohlédnutí
strana 15 – Bc. Jiří Stárek: Leadership v ZUŠ aneb Proč jsou principy více než hodnoty
strana 17 – Bc. Jiří Stárek: Česká filharmonie plánuje dlouhodobou spolupráci se ZUŠ! (rozhovor
                    s MgA. Davidem Marečkem, Ph.D. – generálním ředitelem České filharmonie)
strana 19 – Bc. Eva Znojemská: Další vzdělávání učitelů ZUŠ Jaroslava Kvapila


Vydání Speciálu pro ZUŠ 3/2013


strana 1 – Bc. Jiří Stárek: "Lidušky" a další paradigmata
strana 2 – PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.: Aktualita – Závěr druhého pololetí v ZUŠ
strana 3 – PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.: Problematika ŠVP v ZUŠ
strana 4 – Mgr. Luboš Lisner: ŠVP už všichni máme. A co dál? (1. část)
strana 8 – Bc. Jiří Stárek: Nová podoba financování škol? Pro ZUŠ stará písnička v novém kabátě
strana 10 – Aleš Chalupský: EKN – rok jedna?
strana 12 – Mgr. Tomáš Kolafa: Stretnutie po 20 rokov
strana 13 – Bc. Eva Znojemská: Řízení uměleckých institucí – pohled od "kovářů" (rozhovor s MgA. Davidem
                    Marečkem, Ph.D. – generálním ředitelem České filharmonie, MgA. Pavlem Maňáskem – ředitelem
                    Konzervatoře Brno a Mgr. Bohušem Zoubkem – exředitelem Filharmonie Brno)
strana 16 – Bc. Jiří Stárek: Leadership v ZUŠ a "džemování" životem
strana 18 – Bc. Eva Znojemská: "Kavalendárium" začínající ředitelky


Vydání Speciálu pro ZUŠ 2/2013


strana 1 – PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.: Změny v právních předpisech týkající se činnosti základních
                  uměleckých škol

strana 4 – Bc. Jiří Stárek: Ekonomové nevědí o moc víc než umělci nebo učitelé na ZUŠ
strana 6 – Mgr. Romana Bláhová: Reforma ZUŠ ukončena (rozhovor s Alešem Smutným – ředitelem ZUŠ
                  Veselí nad Moravou, Bc. Věrou Janišovou – ředitelkou ZUŠ B. M. Černohorského v Nymburku
                  a Bc. Pavlem Vališem – ředitelem ZUŠ Vimperk)
strana 8 – Lubor Bořek: Soutěže ZUŠ, tentokrát trochu jinak...
strana 11 – Pavel Fiedler: Můžeme mít soutěže bez kompromisů?
strana 12 – Aleš Chalupský: Organizační řád soutěží není samospásný
strana 14 – Jiří Dohnal: "Edice ZUŠ" – podpora reformě
strana 16 – Nové uspořádání soutěží a přehlídek ZUŠ od 1. 9. 2012
strana 17 – PhDr. Hana Chvátilová: Srovnání 5 hudebních škol z 5 evropských zemí "na vlastní kůži"
strana 19 – Bc. Jiří Stárek: Leadership... a soutěže


Vydání Speciálu pro ZUŠ 1/2013


strana 1 – Bc. Jiří Stárek: Pozvání k přemýšlení a psaní
strana 2 – Mgr. Luboš Lisner: Výzkum k tvorbě a realizaci ŠVP v ZUŠ
strana 9 – PhDr. Ilona Juhásová: Učitelům ZUŠ chybí širší možnost dalšího vzdělávání
strana 11 – Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.: Postřehy z finského uměleckého vzdělávání
strana 13 – Blažena Petrlíková: Účetní vedení činností v ZUŠ
strana 14 – Mgr. Tomáš Kolafa: EMU – okénko do Evropy
strana 17 – Bc. Jiří Stárek: Leadership v ZUŠ
strana 19 – PhDr. Ilona Juhásová: NIDV pro učitele ZUŠ


U vydání Speciálu z let 2011 a 2012 jsou k dispozici odkazy na jednotlivá čísla ve formátu PDF. Čísla Speciálu z roku 2013 jsou dostupná přes registraci v aplikaci Magistr na tomto odkazu. Po přihlášení do aplikace Magistr můžete otevřít sekci ČasopisRočník 2013, kde jsou jednotlivá vydání Speciálu pro ZUŠ k náhledu.


Vydání Speciálu pro ZUŠ 2/2012

(číslo 2/2012 ve formátu PDF)

strana 1 – PhDr. Jiří Valenta: Shrnutí změn v zákoně o pedagogických pracovnících vyvolaných
                  novelou zákona od 1. září 2012
strana 3 – Mgr. Luboš Lisner: Projekt Podpora ZUŠ nabízí 200 individuálních vyhodnocení ŠVP
strana 5 – Jana Hrubá: Jak na vlastní hodnocení?
strana 7 – Jindřiška Kudrlová: Historie a současnost AZUŠ ČR
strana 9 – Aleš Chalupský: Proměny systému uměleckých rad ZUŠ ČR
strana 11 – Mgr. Tomáš Kolafa: EMU – pro české ZUŠ okénko do Evropy
strana 13 – Pavel Holec: Program "Klasifikace" a ŠVP
strana 16 – Bc. Jiří Stárek: Leadership v ZUŠ
strana 18 – Rafaela Drgáčová: Kuchyňská kapela aneb několik postřehů k rozvíjení hudebních
                    i nehudebních aktivit prostřednictvím písně


Vydání Speciálu pro ZUŠ 1/2012

(číslo 1/2012 ve formátu PDF)

strana 1 – Bc. Jiří Stárek, Mgr. Luboš Lisner, PhDr. Alexandros Charalambidis, Aleš Chalupský: Ukázky
                  zpracování kapitol ŠVP
strana 14 – Lubor Bořek: Multimédia v ZUŠ z pohledu RVP ZUV... ... a jak s nimi naložit v ŠVP
strana 18 – Mgr. Tomáš Kolafa: Autorské právo
strana 20 – Mgr. Luboš Lisner: Projekt NIDV Podpora ZUŠ vstupuje do svého finále
strana 22 – Bc. Jiří Stárek: Leadership v ZUŠ "reforma – změna v našich hlavách, ne v našich školách"
strana 23 – PhDr. Ilona Juhásová: "...a jak to chodí u nás na západě (Čech)"


Vydání Speciálu pro ZUŠ 1/2011

(číslo 1/2011 ve formátu PDF)

strana 1 – PaedDr. Jan Mikáč: Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika
strana 4 – Bc. Jiří Stárek: Reforma v ZUŠ je víc než jen příležitost udělat si školu podle svého
strana 8 – Mgr. Luboš Lisner: NIDV představuje projekt ESF na podporu ZUŠ při tvorbě školního
                  vzdělávacího programu
strana 11 – Hana Čašová, Mgr. Pavla Kovalová: "...a tak si tady žijeme (my z Marhulky)"
strana 13 – Rafaela Drgáčová: Hrátky s hudbou plnoleté
strana 14 – Blanka Zátopková, Mgr. Pavla Kovalová: MÚZA žije, tvoří, pracuje
strana 16 – Bc. Jiří Stárek: Leadership v ZUŠ "reforma jako dobrý důvod začít"


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017