< zpět


ROK ČESKÉ HUDBY 2014Rok české hudby 2014 byl programem podpory české hudby se státní veřejnou pobídkou Ministerstva kultury ČR. Program se opíral o výročí významných českých umělců (Smetana, Dvořák, Janáček, Suk, Novák, Foerster a další – výročí těchto autorů spadají do let zakončených čtyřkou a z tohoto důvodu jsou chápány tradičně a spontánně jako Roky české hudby nejen u nás, ale i v zahraničí). Rok české hudby byl síťový program, do kterého se zapojily různorodé projekty zaměřené na českou hudební kulturu všech stylů (festival, koncert, představení, výstava, konference apod.) jak v oblasti profesionálního, tak i neprofesionálního umění. Mottem Roku české hudby 2014 byla "tvořivost a spolupráce".

Cílem Roku české hudby 2014 bylo finančně, organizačně a propagačně podpořit domácí kulturní prostředí. Důraz byl kladen na práci s dětmi, s mládeží, na vyhledávání nástrojů pro oslovení publika, oživení různých tradičních i netradičních lokalit a prostor, spolupráci s médii, propojování lidí a projektů, vícezdrojové financování. K tomuto účelu bylo zřízeno v roce 2011 v Institutu umění-Divadelním ústavu Informačně-koordinační centrum programu.

Zde najdete webové stránky Roku české hudby 2014.© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017