< zpět


METODICKÝ PORTÁL RVP.CZMetodický portál RVP.CZ vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech.
Základními kameny Metodického portálu RVP.CZ jsou pestrost, komplexnost, kvalita obsahu a inovativnost. Ředitelům škol jsou prostřednictvím elektronického média nabídnuty zkušenosti konkrétních učitelů i škol. Jejich obsahem jsou nejčastěji informace o tom, jak vytvářet jednotlivé části ŠVP, jak inovovat vlastní výuku předmětů, jak si poradit s rozvojem a hodnocením klíčových kompetencí a řada dalších informací z oborových témat. Jedná se o podněty, které by měly přinášet inspiraci do výuky. Tato podpora je učitelům nabízena skrze jednotlivé nástroje – moduly, které bychom mohli nazvat úložišti – databázemi jednotlivých materiálů.

Na RVP.CZ najdete tyto moduly:

        Články (na Eurohudebka.cz uvádíme výběr z článků v sekci Pedagogická dílna)

        Digitální učební materiály (DUMy, v poslední části tohoto textu najdete zobrazení RSS kanálu
        k tomuto tématu)

        Wiki (Knihovna pro sdílení pedagogických znalostí, Kabinet s učebními pomůckami –
        např. Pedagogický lexikon, Sborovna pro sdílení plánování výuky)

        Diskuse

        Blogy

        Digifolio (osobní a skupinová portfolia, např. skupina Základní umělecké vzdělávání
        s nabídkou akcí a interní komunikace).

Webinář na téma Vyhledávání vhodných obrázků a fotografií na internetu najdete zde.

Dalším cílem, vedle shromažďování a budování jednotlivých modulů – úložišť, a také prezentace všech typů příspěvků teoretické i praktické povahy, bylo od počátku poskytnout učitelům fórum pro možnost konfrontovat své názory a zkušenosti s ostatními uživateli. Tímto fórem myslíme jednak moduly jako je například modul diskuze nebo modul blog, jakož i možností jednotlivé materiály hodnotit a komentovat. Těm učitelům, kteří nemají přístup na internet, byly v rámci projektů Metodika a Metodika II zprostředkovány některé části příspěvků Metodického portálu publikováním tištěných sborníků (nyní pouze v elektronické podobě).
Další informace o Metodickém portálu najdete v Newsletteru Metodického portálu a v Publikacích a materiálech ke stažení.
Cílovou skupinou portálu RVP.CZ, jsou především ředitelé a učitelé škol.

Metodický portál RVP.CZ je spravován Národním pedagogickým institutem České republiky, poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků na adrese Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 jako resortní úkol. Kontaktní údaje najdete zde.

Metodický portál RVP.CZ je místem, kde si všichni aktivní učitelé a zájemci o vzdělávání najdou to, co je zajímá – mohou zde komunikovat, vzdělávat se, sdílet své zkušenosti a spolupracovat. Zároveň nabízí možnost stát se kvalitními autory metodicko-didaktických materiálů (DUM, odborné články apod.) – tým zkušených koordinátorů a odborných recenzentů provede i méně zkušeného autora publikací kvalitního článku či učebního materiálu od prvních kroků při vkládání (zařazení do kategorie podle RVP aj.), přes dodržování autorského práva a uplatnění volných licencí, až po odbornou úroveň materiálu. I proto je Metodický portál RVP.CZ cenným prostorem nejen pro pedagogy základního uměleckého vzdělávání, ale pro celou pedagogickou veřejnost.


RSS Feed Widget
© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017