< zpět na hlavní stranu

         ŠABLONY PRO ZUŠ

          (Výzvy č. 02_18_063 a č. 02_18_064 Šablony II – MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD a ŠK)

Vyhlášení výzvy: 28. 2. 2018

Několik principů:
   •  Žadatel projekt sestavuje z předem definovaných šablon (= aktivit) – Příklad (u SŠ): Zapojení odborníka
       z praxe do výuky na SŠ => Master class
   •  Na základě informací z MŠMT (link na web MŠMT) je možné nakupovat z rozpočtu šablon i didaktické
       pomůcky, IT techniku, audiovizuální techniku, kancelářské vybavení, aj.
   •  Jedná se o projekt, který je zjednodušen ve svém vykazování
   •  Škola nesestavuje rozpočet
   •  Není předkládáno a kontrolováno účetnictví projektu
   •  Způsob využití finančních prostředků a rozložení nákladů pro realizaci aktivit je v kompetenci ředitele
       školy; povinné je naplnění obsahu šablon vybraných školou

Podporované aktivity: podpora spolupráce a vzájemného učení pedagogů, DVPP, podpora inkluzívního vzdělávání, polytechnického vzdělávání, ICT, osobnostní rozvoj pedagogů i ředitelů

Nabízíme:
   •  Pomoc se zpracováním dotazníku a s podáním žádosti v systému OP VVV (IS KP 14+) – cena 3 500,– Kč
       (jednorázová platba)
   •  Spolupráce během realizace projektu a závěrečné zprávy – cena 350,– Kč/hod. (průběžné platby podle
       výkazů odpracovaných hodin)

Míra našeho/vašeho zapojení může být různá

Zaujala-li Vás tato nabídka, kontaktujte nás:
MgA. Robert Mimra: tel. 604 170 749, e-mail: office@portedo.cz
Bc. Anna Dolečková: tel. 739 312 058, e-mail: koordinator@portedo.cz

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017