< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

SEMINÁŘE S METODICKÝM PORTÁLEM RVP.CZ


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.


Součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti bude uspořádání celkem osmi seminářů s Metodickým portálem RVP.CZ. První seminář se konal v pátek 24. listopadu 2017. Seminář se uskutečnil v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3. Fotodokumentaci ze semináře najdete zde.
Semináře, stejně jako ostatní aktivity projektu, jsou pro učitele zdarma.

Lektorkou semináře byla Mgr. Pavlína Hublová, koordinátorka referátu pro správu a rozvoj Metodického portálu RVP.CZ (email: pavlina.hublova@nuv.cz).

Anotace semináře:
Spolupráce s Metodickým portálem RVP.CZ umožňuje uživatelům nejen stálý přísun inspirace a metodických námětů, ale také nabízí možnost odborného i osobního růstu. Seminář nabídne učitelům základních uměleckých škol komplexní pohled na internetové médium, provede je jednotlivými moduly z pozice pasivního čtenáře, ale i aktivního recenzenta a tvůrce obsahu. Nedílnou součástí všech aktivit bude diskuze nad praktickým přínosem pro výuku a možnostmi autoevaluce výstupů.
Oblasti / moduly, kterým se bude seminář cíleně věnovat: kvalitní vyhledávání na Internetu / Metodickém portálu RVP.CZ, otevřené výukové zdroje vs. autorský zákon, diskuze (veřejná i skupinová), systém hodnocení / garance na Metodickém portálu RVP.CZ a z toho plynoucí výhody pro uživatele, webinář – moderní forma vzdělávání.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017