< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

SEMINÁŘE, WORKSHOPY, E-KURZY, KONFERENCE


Registrační číslo projektu je CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850.
Tento projekt je spolufinancován EU.


Nedílnou součástí činnosti Portedo o.p.s. jsou vzdělávací aktivity a konference, které zároveň slouží jako nástroj pro přípravu projektů. V letech 2014 a 2016 jsme uspořádali dvě konference k uměleckému vzdělávání. Třetí konference se uskuteční 9. a 10. listopadu 2018 v konferenčních prostorách hotelu Avanti v Brně.

Nejbližší vzdělávací aktivity pro učitele v projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsou tyto:

Pátek 24. 11. 2017 od 10.30, první seminář s Metodickým portálem RVP.CZ. Místo konání: Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3. Anotace aktivity zde.

Úterý 28. 11. 2017 od 10.30, první seminář na téma Metoda CLIL v uměleckém vzdělávání. Místo konání: ZUŠ Židlochovice, Nádražní 232. Anotace aktivity zde.

Úterý 5. 12. 2017 od 10.30, první workshop dirigování. Místo konání: Konzervatoř Pardubice, Sukova třída 1260. Anotace aktivity zde.

Další formou vzdělávacích aktivit jsou e-learningové kurzy. V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti vytvoříme 8 e-kurzů. Některá témata e-learningových kurzů a seminářů zpracujeme také do podoby tzv. webinářů – tedy formy online semináře, kdy je přednáška lektora vysílána na internet (audio nebo video). Již nyní je možné zapsat se do pilotních e-learningových kurzů, které najdete zde.

K účasti na seminářích, workschopech a e-kurzech je možné zapsat se na emailu office@portedo.cz. Některé aktivity jsou omezeny počtem účastníků, rozhoduje datum a čas zaslání emailu.

Harmonogram všech aktivit projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti uvádíme zde.


ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT A KONFERENCÍ


Dne 3. 12. 2014 jsem uspořádali 1. konferenci k uměleckému vzdělávání, více o konferenci najdete zde.
2. konference k uměleckému vzdělávání se konala 7. října 2016 v Praze 3 v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy. Více o konferenci najdete zde.

V roce 2015 jsme realizovali 9 seminářů, v 1. pololetní 2016 jsme uspořádali pilotní hodinu dramatického strukturování a workshop dirigování:

2015
17. 2., ZUŠ Hranice na Moravě, tématem semináře byly digitální technologie v hudebním vzdělávání.
25. 2., ZUŠ Trnka, Plzeň, tématem semináře byly digitální technologie a filmová tvorba ve výtvarném vzdělávání.
14. 4., ZUŠ M. Stibora, Olomouc, téma semináře: Digitální technologie a filmová tvorba ve výtvarném oboru ZUŠ a výtvarné výchově na ZŠ a gymnáziích.
28. 4., Pracovna.cz, Praha 3, téma semináře: Hudební obor v projektu Podpora uměleckého vzdělávání v ČR – digitální technologie, podpora školních souborů a vzdělávací aktivity projektu.
15. 5., ZUŠ J. Kvapila, Brno, tématem semináře bylo vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce základních uměleckých škol.
25. 9., ZUŠ Biskupská, Praha 1, téma semináře: Úvod do klavírní improvizace s možnostmi uplatnění Orffových nástrojů a vokální improvizace.
8. 10., ZUŠ Chválenická, Plzeň, tématem semináře byly elektronické knihy a e-learning v kontextu uměleckého vzdělávání.
3. 11., ZUŠ Žerotín, Olomouc, téma semináře: Podpora školních souborů, orchestrů a pěveckých sborů.
24. 11., ZUŠ Biskupská, Praha 1, tématem semináře byla multimediální tvorba v uměleckém vzdělávání.

2016
26. 2., ZUŠ Štítného, Praha 3, pilotní hodina strukturovaného dramatu.
15. 3., Konzervatoř Pardubice, workshop dirigování.

Zápisy ze seminářů v roce 2015 najdete zde: Seminář 17. 2., Seminář 25. 2., Seminář 14. 4., Seminář 28. 4., Seminář 15. 5., Seminář 25. 9., Seminář 8. 10., Seminář 3. 11.Seminář 24. 11.

Fotodokumentaci seminářů uvádíme zde.

Google Analytics

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017