< zpět na úvodní stranu


    zde najdete pět typových
    (vzorových) projektů    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    vstupní brána k projektům,
    které se na ZUŠ úspěšně
    podařilo realizovatSEMINÁŘE, WORKSHOPY, E-KURZY, KONFERENCENedílnou součástí činnosti Portedo o.p.s. jsou vzdělávací aktivity, které zároveň slouží jako nástroj pro přípravu projektů. Od roku 2015 pořádáme semináře a workshopy na témata digitální technologie v uměleckém vzdělávání, inkluze a žáci uměleckých škol, využití netradičních metodických postupů v uměleckém vzdělávání a další. Na semináře a workshopy navazují e-learningové kurzy. Katalyzátorem všech našich aktivit a prostorem pro setkávání jsou konference k uměleckému vzdělávání. Pořádali jsme zatím dvě konference (v prosinci 2014 a v říjnu 2016). Další konference se uskuteční 9. a 10. listopadu 2018 v konferenčních prostorách hotelu Avanti v Brně.


ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT


Dne 3. 12. 2014 jsem uspořádali 1. konferenci k uměleckému vzdělávání, více o konferenci najdete zde.
2. konference k uměleckému vzdělávání se konala 7. října 2016 v Praze 3 v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy. Více o konferenci najdete zde.

V roce 2015 jsme realizovali 9 seminářů, v 1. pololetní 2016 jsme uspořádali pilotní hodinu dramatického strukturování a workshop dirigování:

2015
17. 2., ZUŠ Hranice na Moravě, tématem semináře byly digitální technologie v hudebním vzdělávání.
25. 2., ZUŠ Trnka, Plzeň, tématem semináře byly digitální technologie a filmová tvorba ve výtvarném vzdělávání.
14. 4., ZUŠ M. Stibora, Olomouc, téma semináře: Digitální technologie a filmová tvorba ve výtvarném oboru ZUŠ a výtvarné výchově na ZŠ a gymnáziích.
28. 4., Pracovna.cz, Praha 3, téma semináře: Hudební obor v projektu Podpora uměleckého vzdělávání v ČR – digitální technologie, podpora školních souborů a vzdělávací aktivity projektu.
15. 5., ZUŠ J. Kvapila, Brno, tématem semináře bylo vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce základních uměleckých škol.
25. 9., ZUŠ Biskupská, Praha 1, téma semináře: Úvod do klavírní improvizace s možnostmi uplatnění Orffových nástrojů a vokální improvizace.
8. 10., ZUŠ Chválenická, Plzeň, tématem semináře byly elektronické knihy a e-learning v kontextu uměleckého vzdělávání.
3. 11., ZUŠ Žerotín, Olomouc, téma semináře: Podpora školních souborů, orchestrů a pěveckých sborů.
24. 11., ZUŠ Biskupská, Praha 1, tématem semináře byla multimediální tvorba v uměleckém vzdělávání.

2016
26. 2., ZUŠ Štítného, Praha 3, pilotní hodina strukturovaného dramatu.
15. 3., Konzervatoř Pardubice, workshop dirigování.

Zápisy ze seminářů v roce 2015 najdete zde: Seminář 17. 2., Seminář 25. 2., Seminář 14. 4., Seminář 28. 4., Seminář 15. 5., Seminář 25. 9., Seminář 8. 10., Seminář 3. 11.Seminář 24. 11.

Fotodokumentaci seminářů uvádíme zde.

Partnerské školy mohou také využít e-learningové kurzy. Popis pilotních e-learningových kurzů najdete zde. Některá témata e-learningových kurzů a seminářů zpracujeme také do podoby tzv. webinářů – tedy formy online semináře, kdy je přednáška lektora vysílána na internet (audio nebo video). Díky chatu mohou účastníci webináře komunikovat s lektorem. Více o webinářích najdete na Wikipedii.Google Analytics

© informační portál ZUŠ 2013