< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

ŠKOLENÍ – VIDEOZÁZNAM ŠKOLNÍ AKCE


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.


Součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je tvorba videozáznamů aktivit projektu, na které se podílí žáci se SVP. Jako doprovodná aktivita budou školení na téma Videozáznam školní akce.

Obsahem školení budou základy ovládání videotechniky, práce se světlem, základy filmové řeči, natočení modelové situace, import dat do počítače, základy videostřihu a ukázka práce se střihovým programem. Součástí školení bude nácvik videozáznamů, finální sestřih modelové situace natočené ve škole, titulky, ozvučení. Účastnící budou mít k dispozici audiovizuální (kamery) i výpočetní techniku (Apple iPad Pro). K podpoře výuky účastníci dostanou tištěné metodické materiály, budou jim zpřístupněny PDF dokumenty ke stažení a postupně budou uvolňovány videolekce k upevnění nebo rozšíření probírané látky.

Školy, které mají o školení zájem, mohou kontaktovat pracovníky Portedo o.p.s. na emailu office@portedo.cz.

Nabídka obsahuje dva bloky: 1 – Lekce základy a 2 – Lekce pokračování, oba probíhají formou dílny se střídáním výkladu, ukázek, vlastních cvičení, projekce, rozboru a diskuze. Školení je možné objednat jako čtyřhodinové (pouze první blok), nebo osmihodinové (oba bloky s polední přestávkou). Realizace dvou bloků v různých dnech je závislá na časových možnostech lektora. Maximální počet účastníků je 10 osob.

Školení povede Vladimír Beran, zástupce ředitel ZUŠ Police nad Metují a učitel vzdělávacího zaměření „Multimediální výtvarná tvorba“. Ve svém oboru působí i jako lektor DVPP a řešitel grantů zaměřených na rozvoj kvality vzdělávání. Výstupy realizovaných projektů, například metodika výuky filmové tvorby "Učit se film", přesahují výrazně regionální rámec.

OSNOVA ŠKOLENÍ – BLOK 1 – LEKCE ZÁKLADY
(4 vyučovací hodiny po 45 minutách)
Lekce je zaměřena na základy pořízení videozáznamu a jeho následného zpracování do publikovatelné podoby co nejjednodušším způsobem prostřednictvím mobilního zařízení. Předcházíme problémům s dostupností a kvalitou technických prostředků na školách tím, že celé školení je technicky zajištěno lektorem. Natáčení i zpracování videozáznamů proběhne na tabletech iPadPro a jejich programovém vybavení. Můžeme se tak po celé školení věnovat tématu a ne řešení technických komplikací.
Účastníci školení obdrží s dostatečným časovým předstihem podrobné informace.
Program bloku 1:
  •  Seznámení s technikou – iPad Pro
  •  Představení videostřihového programu – iMovie
  •  Základy filmové řeči – parametry záběru, záběrování, filmová
     osa – vysvětlení, ukázky
  •  Příprava natáčení – storyboard
  •  Natáčení – iPady – modelová situace
  •  Sestřih v iMovie, ozvučení, titulky, uložení
  •  Projekce, diskuze
  •  Představení metodických materiálů
  •  Vyzkoušení a prohlídka audiovizuální techniky

OSNOVA ŠKOLENÍ – BLOK 2 – LEKCE POKRAČOVÁNÍ
(4 vyučovací hodiny po 45 minutách)
Účast v tomto bloku předpokládá zvládnutí obsahu Lekce základů, na kterou navazuje jak obsahově, tak technologicky. V závislosti na časových možnostech školení je možné i využití vlastní techniky účastníků (pokud to nebude narušovat průběh školení), data z těchto přístrojů ale účastníci musí být schopni sami stáhnout a předat k dalšímu zpracování na médiu USB nebo paměťové SD kartě. V závěru lekce je možná i konzultace technických problémů účastníků.
Program bloku 2:
  •  Práce se světlem, světlo – denní, umělé, hlavní, vedlejší,
     protisvětlo, zasvícení prostoru, scény a detailů, použití filtrů
  •  Obsluha videokamery a ákladní nastavení – vyvážení bílé,
     expozice, ostření – vs. plná automatika, ukázky
  •  Procvičení nastavení kamer a natočení příkladů – „sestřih“
     v kameře a projekce
  •  Vedení kamery – švenk, jízda, stativ, v ruce
  •  Snímání zvuku
  •  Příprava natáčení modelové situace – stručný popis, storyboard
  •  Natáčení – kamery, stažení dat
  •  Sestřih v iMovie, ozvučení, titulky, uložení
  •  Projekce, rozbor
  •  Představení metodických materiálů, přístup k videolekcím
  •  Diskuze, konzultace

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Minimální požadované vybavení v prostorách, kde se bude školení realizovat
  •  učebna s možností alespoň částečného zatemnění,
  •  variabilní řešení učebny (možnost přemisťovat stoly a židle),
  •  elektrická zásuvka – min. 2x,
  •  funkční wi-fi k propojení tabletů a projekce,
  •  internetové připojení,
  •  promítací plátno nebo volná bílá stěna k projekci,
  •  vlastní technické prostředky pořadatele nebo účastníků – volitelně
     (notebook, fotoaparát, videokamera, mobilní telefon).
U všech zařízení pořadatele musí být účastníci schopni pořízená data sami stáhnout a předat je k dalšímu zpracování na USB médiu nebo SD paměťové kartě (Blok 2 – Lekce pokračování).

Lektor zajistí níže uvedené vybavení:
  •  notebook pro prezentaci a střih,
  •  dataprojektor,
  •  ozvučení,
  •  tablet Apple iPadPro pro každého účastníka,
  •  prezentace audiovizuální techniky – videokamery od home
     kategorie po profesionální (Blok 1 – Lekce základy),
  •  videokamery pro dvojice účastníků (Blok 2 – Lekce pokračování),
  •  stativy (Blok 2 – Lekce pokračování),
  •  světla (Blok 2 – Lekce pokračování),
  •  prezentace audiovizuální techniky – dron DJI Spark, kamerový
     gimbal DJI Osmo, audiozáznamník ZOOM (Blok 2 – Lekce
     pokračování).


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017