< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

SOUSTŘEDĚNÍ A KONCERTY S ČESKOU FILHARMONIÍ
A ROMSKÝM PĚVECKÝM SBOREM ČHAVORENGEProjekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií.


Tato aktivita se zaměří na podporu romských dětí se sociálním znevýhodněním, které působí v dětském pěveckém sboru Čhavorenge vedeném zpěvačkou a sbormistryní Idou Kelarovou a jejím uměleckým týmem. Pro potřeby projektu byl v březnu 2018 vytvořen odborný tým, který připravuje soustředění pěveckého sboru ve školních letech 2017/2018 a 2018/2019. Romské děti budou na soustředěních pracovat také s žáky z partnerských ZUŠ projektu.

Cílem společných soustředění je to, aby romské děti s větší intenzitou a koncentrovaností rozvíjeli svůj individuální i kolektivní pěvecký projev. Na jejich uměleckém rozvoji se budou podílet členové uměleckého týmu včetně hudebníků České filharmonie – ti také sbor doprovodí na koncertech, kde vystoupí společně s Čhavorenge a žáky partnerských ZUŠ.

Ve školním roce 2017/2018 jsme ve spolupráci s Českou filharmonií pořádali jedno šestidenní soustředění (14. až 19. května 2018) v Krásné Lípě v Ústeckém kraji.
Součástí soustředění byly také 2 koncerty:
16. 5. v Kulturním domě Střelnice v Rumburku a 17. 5. v aule Gymnázia Varnsdorf. Na koncertech vystoupil romský pěvecký sbor Čhavorenge pod vedením Idy Kelarové, hráči České filharmonie a Dětský pěvecký sbor ZUŠ Varnsdorf. Plakát na tyto koncerty najdete zde.

Ve školním roce 2018/2019 jsme zatím uspořádali tři soustředění:
První soustředění se konalo v obci Zderaz v Pardubickém kraji od 13. do 17. února.
Druhé soustředění se konalo ve spolupráci s pěveckými sbory ZUŠ Varnsdorf a Pueri gaudentes při ZUŠ Šimáčkova na Praze 7. Soustředění se uskutečnilo od 11. do 17. března v Praze.
Třetí soustředění jsme pořádali opět v Praze od 5. do 7. dubna.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017