< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

SOUSTŘEDĚNÍ PRO DIRIGENTY ŠKOLNÍCH SOUBORŮ


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií.


Součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti bylo uspořádání celkem šesti workshopů dirigování. V letech 2017 a 2018 jsme uspořádali pět workshopů dirigování s Tomášem Židkem, v květnu 2019 se konal workshop dirigování s Václavem Luksem. Fotodokumentaci najdete zde: workshopy s T. Židkemworkshop s V. Luksem.
Aktivity na podporu dirigentů školních souborů završí soustředění, které pořádáme 24. a 25. ledna 2020 (pátek a sobota) na Konzervatoři Pardubice, Sukova třída 1260. Soustředění povede Tomáš Židek. Na programu bude přednáška, možnost aktivně dirigovat komorní soubor, případně pěvecký sbor, bude dán prostor pro výměnu zkušeností mezi učiteli.
Program soustředění:
pátek 24. 1.
   10:30 hodin ‒ prezence
   od 11:00 hodin ‒ zahájení soustředění (dopolední blok)
   13:00 hodin ̵‒ společný oběd
   14 až 18 hodin ‒ odpolední blok
   18:30 hodin ‒ večeře
   ubytování v hotelu Zlatá štika
sobota 25. 1.
   od 9:00 hodin ‒ dopolední blok
   12:30 hodin ̵‒ společný oběd
   13:30 až 17 hodin ‒ odpolední blok

Na soustředění je možné zapsat se na emailu office@portedo.cz.
Soustředění, stejně jako ostatní aktivity projektu, je pro učitele bezplatné.

Anotace aktivity:
Workshopy a soustředění budou postaveny na obohacování poznatků a dovedností, klíčových pro rozvoj souborové hudební tvořivosti na uměleckých školách jako základnímu východisku pro hudební život jako takový. V praktické části bude zaměřen na osobnost dirigenta – její parametry a možnosti jejich pěstování: základy potřebné manuální techniky – její význam, možnosti různých sestav a věkových skupin – výběr repertoáru, aranžování skladeb. Metodika nácviku skladeb – různé postupy, příprava tělesa na koncert a soutěž. Organizační specifika souborové práce. Především na soustředění bude vyhrazen dostatečný prostor pro sdílení zkušeností mezi učiteli.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017