< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

SOUSTŘEDĚNÍ IMPROVIZACE


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií.


Součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti bylo uspořádání řady aktivit, které se věnovaly rozvoji kreativity, schopnosti hudební improvizace a hudební tvorby žáků ZUŠ. V rámci projektu jsme realizovali 5 workshopů improvizace pro učitele. Součástí projektu je také tvorba didaktických materiálů pro výuku improvizace na ZUŠ.
Aktivity na podporu improvizace završí soustředění, které pořádáme 7. a 8. února 2020 (pátek a sobota) v orchestrálním sále Hudební fakulty AMU, Malostranské nám. 13, Praha 1. Soustředění povede varhaník Pavel Černý, dalšími lektory budou houslista Lukáš Kuta a flétnista Jaroslav Pelikán. Didaktické materiály pro výuku improvizace představí Robert Mimra. Na programu bude přednáška, možnost aktivně improvizovat, a to individuálně i v rámci komorního souboru.

PROGRAM SOUSTŘEDĚNÍ:
pátek 7. 2.
   od 12:30 hodin ‒ prezence účastníků
   13:00 až 15:50 hodin ‒ 1. blok výuky
   16:10 až 18:45 hodin ‒ 2. blok výuky
   od 19:00 hodin ‒ večeře
sobota 8. 2.
   9:30 až 12:30 hodin ‒ 3. blok výuky
   od 12:30 hodin ‒ oběd
   13:30 až 15:30 hodin ‒ představení didaktických materiálů
                       a závěrečná diskuse

Na soustředění je možné zapsat se na emailu office@portedo.cz.
Soustředění, stejně jako ostatní aktivity projektu, je pro učitele bezplatné.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017