< zpět


INFORMACE O ŘEČNÍCÍCH, KTEŘÍ VYSTOUPÍ NA KONFERENCI
A JEJICH PREZENTACE V PDFDopolední blok
od 10:30 do 13 hodin

Úvod a organizace konference

Bc. Anna Dolečková má za sebou zkušenosti monitoringu a koordinování projektů na Haiti. Vyučovala housle na ZUŠ Jaroslava Ježka pro žáky se zrakovým postižením. Působila též v sociální sféře, kde se kromě přímé práce s klienty věnovala tvoření Standardů kvality. Na přípravě projektu Podpora uměleckého vzdělávání v ČR spolupracuje od loňského roku.Představení projektu Podpora uměleckého vzdělávání v ČR
E-learning a jeho využití ve výuce hudební nauky

MgA. Robert Mimra pracuje jako hudební pedagog (ZUŠ, konzervatoř, soukromá výuka) od roku 1991. Souběžně s pedagogickými aktivitami se věnoval koncertní činnosti (hra na klavír, cembalo a varhany) a skladbě. Od roku 2010 se zabývá přípravou a realizací projektů z fondů EU. Od konce loňského roku připravuje projekt Podpora uměleckého vzdělávání v ČR.

prezentace v PDF


Kreativní partnerství

Mgr. Marianna Sršňová vystudovala politologii a evropská studia na FF Univerzity Palackého v Olomouci a religionistiku na FF Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2007 působila jako koordinátorka asociace nadací a asociace nadačních fondů ve Fóru dárců. Následně pracovala 2 roky na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy na pozici tajemnice náměstka skupiny pro sociální programy ve školství, kde se věnovala oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání a strukturálním fondům. Pracovala na různých pozicích v neziskovém sektoru: např. fundraiser a projektová pracovnice v Poradně pro integraci, projektová manažerka v KTP Společnosti pro kvalifikaci na trhu práce, externí konzultantka pro fundraising. V roce 2010 založila Společnost pro kreativitu ve vzdělávání a působí zde jako ředitelka Společnosti, vede program Kreativní partnerství v České republice i mezinárodní aktivity Společnosti.

prezentace v PDF


Žáci se SVP v uměleckých předmětech
Spolupráce tří stupňů uměleckého vzdělávání

Bc. Jiří Stárek je ředitel ZUŠ Hostivař a předseda Asociace ZUŠ ČR v hlavním městě Praze. Jako vedoucí koordinačního týmu projektu Pilot ZUŠ se na Výzkumném ústavu pedagogickém spolupodílel na tvorbě RVP ZUV a zahájení reformy v základních uměleckých školách. V současnosti se věnuje přednáškové činnosti se specializací na problematiku školského managementu, vedení lidí a úzce spolupracuje s nakladatelstvím Wolters Kluwer, kde po odborné stránce zajišťuje vydávání přílohy časopisu Řízení školy – Speciál pro ZUŠ.

prezentace v PDF


Odpolední blok
od 14 do 17 hodin


Digitální technologie ve výuce uměleckých předmětů

Mgr. Martina Kupilíková je ambasadorem mezinárodních projektů eTwinning a Scientix. V současné době pracuje jako metodik vzdělávání v Domě digitálních dovedností, kde se mimo jiné věnuje podpoře začleňování digitálních technologií do běžné výuky na základních školách v Plzni.
prezentace v PDFJak využít webové aplikace v managementu školy

Mgr. Kateřina Švidrnochová pracovala jako pedagog na středních školách, jako koordinátor aktivit v neziskových organizacích včetně práce v terénu, jako manažer ve dvou desítkách vzdělávacích a kulturních projektů. Ve všech těchto aktivitách aktivně využívala možnosti internetových nástrojů. Od roku 2012, kdy vytvořila v rámci mezinárodního projektu učebnici pro pedagogy o využití online aplikací ve výuce, se aktivně věnuje studiu a lektorování online aplikací pro vzdělávání, marketing a management. V roce 2014 s kolegy vyvinula aplikaci pro řízení výzkumného centra na VUT v Brně a na jaře 2016 začala pracovat na podobné aplikaci pro neziskový sektor, vzdělávací instituce a malé podniky. V současné době lektoruje a představuje světu Migaloo, online nástroj pro týmy.

prezentace v PDF


Metoda CLIL

Zdeněk Vašíček, Ph. D. absolvoval obory hra na varhany a hudební teorie na HF AMU v Praze (1988), doktorské studium hudební vědy na FF MU v Brně (2001) a doktorské studium hudební teorie a pedagogiky na PF OU v Ostravě (2008). Dále absolvoval rozšiřující studium německého jazyka a literatury na FF MU v Brně (1995), semináře německého jazyka pořádané SGUN, projekt NÚV Praha a British Council pro mentory angličtiny (2015) a MOOC kurzy anglického jazyka pořádané British Council. Vyučoval 28 let hru na klavír, z toho 26 let na základních uměleckých školách. Od roku 1993 s přestávkami též v podobě CLIL (s angličtinou a němčinou, výjimečně francouzštinou, italštinou, španělštinou a ruštinou), odučil tisíce hodin CLIL. Aktivně se účastnil mezinárodních konferencí (např. Vídeň 1995, Luzern 2001, Budapešť 2002, Graz 2005, Praha 2010, Bolzano 2013) a publikoval. Lektor CLIL v Metodickém centru HF JAMU v Brně (2004 – 2007) a NIDV Praha, autor skripta CLIL (vyd. JAMU, 2008). Ocenění LABEL – Evropský učitel jazyků roku 2010 (za CLIL). Hudební aranžér, autor duchovních pořadů. Více viz www.rvp.czwww.zustisnov.cz (záložka „Projekty“).

prezentace v PDF


V závěrečném bloku vstoupili zástupci dvou firem, které se podílely na rozsáhlém průzkumu trhu zaměřeném na vybavení škol digitálními technologiemi.

Vít Bambas z Praha Music Center hovořil o dosavadní spolupráci na projektu Podpora uměleckého vzdělávání v ČR a představil koncept jednodenního akreditovaného kurzu Audiovizuální technika v praxi ZUŠ 1 (více o kurzu zde).

Ing. Jaroslav Musil z Disk Multimedia představil vzdělávací centrum Deccart, které se zaměřuje na využití nových metod a postupů v oblasti vzdělávání s využitím moderních prostředků a technologií. Více v propagačním letáku.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017