< zpět na stranu Hudební společnosti

< zpět na stranu Česká hudební společnost – Sdružení přátel krásných umění


SPOLEČNOST JOSEFA SUKA


Společnost J. Suka byla založena v květnu 1981 s cílem vyvíjet činnost směřující k šíření a prohloubení znalostí o skladatelově díle. Prvním předsedou společnosti byl prof. Emil Hlobil, poté Klement Slavický a dr. Jiří Berkovec, od roku 1994 je předsedou společnosti prof. Ivan Štraus. Společnost J. Suka pořádá sukovské podvečery v Divadle hudby a v Muzeu A. Dvořáka (mezi hosty těchto besed byli Josef Suk, Pavel Štěpán, Václav Neumann, Jiří Pilka, Ivan Štraus, Libor Pešek, Jiří Berkovec, Tomáš Víšek, Sukovo kvarteto, Milan Škampa, Lubomír Kostecký, Alfréd Holeček a další). Členové společnosti se každoročně účastní pietního aktu k úmrtí Josefa Suka u jeho hrobu v Křečovicích. Na jaře roku 1989 uspořádala Společnost J. Suka dvoudenní seminář „Muzikologické dialogy“, věnovala se publikační činnosti (např. vydání Menuetu upraveného pro smyčcový kvartet) a propagaci Sukovy hudby v domácích i zahraničních rozhlasových studiích.

Více informací na www.suksociety.cz, kontaktní osoba Společnosti J. Suka je Michaela Štrausová, email: strausova@suksociety.cz.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017