< zpět na stranu Odborné časopisy


ČASOPIS TALENTMěsíčník TALENT vycházel od ledna 1999 v Ostravě. Byl prvním a jediným časopisem v tomto rozsahu a periodicitě v České republice, který byl zaměřen na oblast základních uměleckých škol. Jeho podoba se ustálila na 32 černobílých (v některých číslech 28 černobílých a 4 barevných) stránkách s bohatou typografickou úpravou. Obálka byla barevná a její vnitřní část nabízela možnost prezentace výsledků práce výtvarným oborům jednotlivých škol. Od září 2008 vycházely také notové přílohy časopisu, ve kterých čtenáři mohli najít skladby pro děti. Některá čísla byla navíc doplněna zvukovými nahrávkami koncertů vítězů hudebních soutěží na CD. TALENT byl určen především pedagogům základních uměleckých škol, ale i těm, kteří se o jejich činnost zajímají nebo se na ní jiným způsobem podílejí. Předplatiteli byli tedy zejména základní umělecké školy a jim příbuzné instituce: konzervatoře, pedagogické fakulty, pracoviště České školní inspekce, pedagogická centra atd.

Obsah časopisu se dělil na dvě přibližně stejně rozsáhlé části – METODIKA a AKTUALITY. V metodické části časopis zveřejňoval kvalitní příspěvky věnované jednotlivým oborům vyučovaným na ZUŠ, a to v tematickém rozsahu od otázek celkového pojetí výuky na tomto typu škol až po dílčí problematiku hry na různé hudebné nástroje. V metodické části byly publikovány příspěvky zkušených pedagogů všech stupňů škol – ZUŠ, konzervatoří i vysokých škol. Tato část byla v každém čísle doplněna o „rozhovor měsíce“, v němž se představila některá z významných osobností našeho kulturního života, která je tím či oním způsobem s uměleckým školstvím svázána. V aktuální části TALENT informoval o dění v oblasti ZUŠ, o soutěžích, festivalech, výstavách, kurzech a seminářích, o významných výročích jednotlivých škol, zajímavých osobnostech či institucích, které v této oblasti spolupůsobí. Přinášel recenze CD, informoval o výukových materiálech. V říjnu 2007 obdržel jeho vydavatel, Sdružení pro umění a výchovu Talent, cenu České hudební rady v oblasti hudební publicistiky právě za vydávání časopisu TALENT.

V následujícím odstavci je uveden obsah 13. a 14. ročníku časopisu Talent. U každého čísla je uveden obsah s odkazem na jednotlivé články ve formátu PDF.

                  Číslo 3 a 4, ročník 14
                  Číslo 2, ročník 14
                  Číslo 1, ročník 14

                  Číslo 9 a 10, ročník 13
                  Číslo 8, ročník 13
                  Číslo 7, ročník 13
                  Číslo 6, ročník 13
                  Číslo 5, ročník 13

                  Číslo 3 a 4, ročník 13
                  Číslo 2, ročník 13
                  Číslo 1, ročník 13


Číslo 3 a 4, ročník 14


                  Titulní strana
strana 2 – Jaromír Návrat: Vážení a milí čtenáři
strana 3 – Jaroslav Musil: Notační program Sibelius v hudebním vzdělávání 2. díl
strana 8 – Věra Marhevská: Sociokulturní a vzdělávací determinanty korejských studentů
strana 12 – Jaromír Návrat: Notační program Finale a jeho využití v praxi ZUŠ 8. díl
strana 16 – Michal Hromek: První hmaty
strana 18 – Ludmila Peřinová: Setkání pianistů, pedagogů a muzikologů zemí Visegradu a Rakouska
                                             v Kamenici nad Lipou

strana 28 – Jana Adámková: S dětmi je třeba pracovat s respektem (rozhovor se Zdeňkem Šimanovským)
strana 32 – Jaromír Kuchař: Oslavy plnoletosti Dittersovy soutěže
strana 34 – Jana Anděličová: KDE... na "Půdě" čakovického zámku
strana 36 – Ivan Klánský, Věra Chmelová: Náš výkon je vždy jen na jeden pokus
strana 40 – Stanislava Šnajdrová: Odkaz Alfréda Radoka městu Valašské Meziříčí
strana 42 – Michal Chrobák: K přípravě učitelů hudební výchovy a učitelů hry na nástroj
                                             na pedagogických fakultách

strana 43 – Jiří Stárek: Test znalostí správné terminologie RVP ZUV a ŠVP
strana 44 – Romana Procházková Kuličová: Koncertní turné po ostrově Kypru
strana 44 – Petr Hanousek: Máme rádi baroko
strana 45 – Stanislav J. Juhaňák: Pavel Svoboda: Naše nejkrásnější koledy
strana 45 – Karel Šust: Hradecké Guitarreando podvanácté!
strana 46 – Petr Hanousek: S housličkami po duhovém mostě
strana 47 – Petr Hanousek: Notýsek v barvě sivé
strana 48 – Kalendárium
                    Barevné přílohy


Číslo 2, ročník 14


                  Titulní strana
strana 2 – Jaromír Návrat: Notační program Finale a jeho využití v praxi ZUŠ 7. díl
strana 4 – Milada Harvilková, Milada Linhartová, Marie Haklová: Hodnocení krajských kol Národní přehlídky
                                                                                                  výtvarného oboru ZUŠ 2. díl

strana 8 – Věra Marhevská: Specifika a zákonitosti práce s korejskými studenty v hudební výchově
strana 12 – Jaroslav Musil: Notační program Sibelius v hudebním vzdělávání 1. díl
strana 15 – Zuzana Hrubošová: 11. Národní přehlídka výtvarného oboru ZUŠ "Oči dokořán 2011"
strana 16 – Alena Miková, Jana Adámková: S janou Adámkovou nejen o Návratu k čistým vodám
strana 20 – Rafaela Drgáčová: "Freedom is coming" aneb Padesát let Orff Institutu v Salcburku
strana 21 – Hana Vlasáková: Ojedinělý projekt v Plzeňském kraji
strana 22 – Monika Czajkowská: Když se v Mikulově hvězdy smějí...
strana 24 – Jaromír Návrat: Martinů "Písničky" a Otvírání studánek poprvé v angličtině
strana 26 – Jiří Stárek: Pilot ZUŠ
strana 27 – Lenka Dohnalová: Meziresortní Diskusní fórum Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí
strana 30 – Josef Melnar: Stonavská Barborka 2011
strana 30 – Redakce: Mladý klavír Pražské konzervatoře 2011
strana 30 – Rafaela Drgáčová: Od Martina do Vánoc prozpíváme dlouhou noc
strana 31 – Kamil Novák: Nová Konfrontace v Karviné
strana 32 – Kalendárium
                    Barevné přílohy


Číslo 1, ročník 14


                  Titulní strana
strana 2 – Jaromír Návrat: Notační program Finale a jeho využití v praxi ZUŠ 6. díl
strana 6 – Petr Hanousek: Inspirace náhodnými konstelacemi
strana 8 – Květoslava Herníková, Mirka Brázdová: Hodnocení krajských kol Národní přehlídky
                                                                            výtvarného oboru ZUŠ

strana 12 – Alena Miková, Erika Šporerová: Zpívání je mi asi osudem dané
strana 17 – Petr Hanousek: Hradec otevřel brány
strana 18 – Věra Janišová: Jubileum ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk
strana 20 – Věra Chmelová: Mezinárodní interpretační kurzy v Zábřehu na Moravě
strana 23 – Vojtěch Fröhlich: Hudební mládí opět zaplnilo Rudolfinum
strana 24 – Jiří Stárek: Díky za tahouny, kteří to rozjeli
strana 26 – Ludmila Peřinová: Mezinárodní Novákova klavírní soutěž v Kamenici nad Lipou
strana 28 – Věroslav Němec: Český úspěch v Bologni
strana 28 – Eva Petrášová: Domino přivezlo zlato
strana 29 – Redakce: Od pohádek k beatboxu
strana 29 – Petr Hanousek: A je to v Háji...
strana 30 – Kateřina Sabová: Slezská harfa
strana 31 – Petr Hanousek: Poznání hrou
strana 32 – Kalendárium
                    Barevné přílohy


Číslo 9 a 10, ročník 13


                  Titulní strana
strana 2 – Jaromír Návrat: Notační program Finale a jeho využití v praxi ZUŠ 5. díl
strana 9 – Silvie Schüllerová: Afektová teorie v barokní hudbě 3. díl
strana 12 – Jan Zálešák: Rámce interpretace 2. díl
strana 17 – Ludmila Peřinová: Carl Czerny – nestárnoucí učitel techniky klavírní hry
strana 19 – Tomáš Lehotský: Sukýnka zvaná tutu
strana 20 – Ludmila Peřinová, Jan Škrdlík: Povoláním – člověk
strana 26 – Martina Mašková: Krajská přehlídka scénického tance
strana 28 – Vlasta Mravcová: Pro Bohemia Ostrava 2011
strana 32 – Renata Fričová, redakce: 21st International Young Musician Competition Città di Barletta
strana 35 – Zuzana Fruniová: Pěvecký sbor KOS Litomyšl v Montreux potvrdil své kvality
strana 36 – Zdeněk Vašíček: Dojmy návštěvníka výstavy "Klášter jako inspirace"
strana 38 – Věra Roeselová: Probouzení Šípkové Růženky
strana 40 – Zdeňka Kučerová: "Umění je stav lidského srdce."
strana 42 – Věra Chmelová: Hrajeme si pro radost
strana 42 – Martin Dvořák, Alena Pajasová, Kateřina Boukalová: Multižánrový festival ProART
strana 42 – Jan Prchal: 22. ročník Letní školy hudební výchovy
strana 43 – Redakce: Letní dny tance
strana 43 – Redakce: První víkendová škola hry na zobcovou flétnu
strana 43 – Redakce: Nový titul literatury pro bicí soupravu
strana 44 – Zuzana Hrubošová: Hodnocení krajského kola Národní přehlídky VO ZUŠ Moravskoslezského kraje
strana 45 – Jiří Stárek: Projekt Pilot ZUŠ
strana 47 – Petr Hanousek: Potřebujeme více rozum nebo intuici?
strana 48 – Kalendárium
                    Barevné přílohy


Číslo 8, ročník 13


                  Titulní strana
strana 2 – Jaromír Návrat: Notační program Finale a jeho využití v praxi ZUŠ 4. díl
strana 6 – Silvie Schüllerová: Afektová teorie v barokní hudbě 2. díl
strana 9 – Jan Zálešák: Obrazy, umění a jejich místo v systému všeobecného vzdělávání
strana 14 – Lucie Vítková: Ještě jednou o projektu Slyšet jinak
strana 16 – Eva Pohorská, Vojtěch Stříteský: Fenomén Smetanova Litomyšl
strana 21 – Ludmila Peřinová: Zrození Oskara Nedbala v Táboře
strana 24 – Vojtěch Fröhlich: Čeští studenti koncertovali jako první na nejvyšší budově světa
strana 26 – Alena Miková, Soňa Zemánková: Představujeme sochařku a pedagožku Soňu Zemánkovou
strana 28 – Petr Hanousek: Jaká byla šestá skladatelská soutěž?
strana 28 – Radka Hronová: Na návštěvě u hraběte Šporka
strana 29 – Petr Hanousek: Ještě ke smajlíkům pro Amádea
strana 29 – Zuzana Drtinová: Koncert Bez hranic
strana 30 – Jiří Stárek: Projekt Pilot ZUŠ
strana 31 – Hana Kaštanová: Kdo si zpívá, má do ráje blíž
strana 32 – Kalendárium
                    Barevné přílohy


Číslo 7, ročník 13


                  Titulní strana
strana 2 – Jaromír Návrat: Notační program Finale a jeho využití v praxi ZUŠ 3. díl
strana 8 – Věra Roeselová: Ohlédnutí a očekávání
strana 12 – Bohumíra Cveklová: Deset let spolupráce a přátelství přes polovinu zeměkoule
strana 16 – Vít Zouhar: Ke genezi programu Slyšet jinak
strana 18 – Jiří Laburda, Lucie Nováková: Nakonec jsem přišel na to, že jsem učil rád
strana 22 – Ivan Klánský: Pět smajlíků pro Amadea – zamyšlení nad trochu jinou soutěží
strana 24 – Věra Chmelová: Brněnské klavírní mládí 2011
strana 26 – Markéta Wiesnerová: Významná hudební událost v Opavě
strana 27 – Alena Zouharová: Pozvánka do Uničova
strana 27 – Redakce: 2. ročník Jindřichohradecké přehlídky komorní hry, akordeonových souborů a orchestrů
strana 28 – Romana Vojířová, redakce: Festival BUM BUM Pardubice BUM
strana 28 – Redakce: Hudební interpretační kurzy Opočno
strana 29 – Redakce: Tvůrčí dílna Divadla na návsi (VI.)
strana 30 – Aleš Smutný, Barbora Tichavová: Projekt Pilot ZUŠ
strana 31 – Petr Hanousek: O klavíru s vtipem a láskou
strana 32 – Kalendárium
                    Barevné přílohy


Číslo 6, ročník 13


                  Titulní strana
strana 2 – Jaromír Návrat: Notační program Finale a jeho využití v praxi ZUŠ 2. díl
strana 7 – Silvie Schüllerová: Afektová teorie v barokní hudbě a její vývoj na pozadí koncepce musica poetica
strana 10 – Johana Teryngerová: Rozezpívávám se, tedy jsem
strana 12 – Markéta Dvořáková: Kompoziční aspekty projektu Slyšet jinak
strana 14 – Pavel Doležal, Alena Miková: Cítím štěstí a naplnění z krásy, která je v hudbě obsažena
strana 18 – Lydie Romanská: Základní umělecká škola v Ostravě-Svinově má čestný název
strana 20 – Irena Konývková: Ostrovské soukání
strana 22 – Markéta Dvořáková: Dílna pro nejmladší skladatele
strana 24 – Martin Vojtíšek, Ludmila Peřinová: O Novákově tvorbě s Martinem Vojtíškem
strana 27 – Barbora Tichavová: Projekt Pilot ZUŠ
strana 28 – Redakce: Letní škola staré hudby
strana 28 – Redakce: Pojďte s námi bláznit
strana 29 – Redakce: Poezie všemi smysly
strana 29 – Milena Křístková: Svým učitelům s láskou...
strana 30 – Petr Hanousek: Třikrát o hudbě baroka
strana 32 – Kalendárium
                    Helena Lisá: Vysychání kaluží


Číslo 5, ročník 13


                  Titulní strana
strana 2 – Petr Hanousek: Beethoven, Liszt a Lichnovští
strana 6 – Jaromír Návrat: Notační program Finale a jeho využití v praxi ZUŠ 1. díl
strana 13 – Milena Křístková: Fejeton jenom částečně novoroční aneb Krásné věci neodkládejte na jindy
strana 14 – Olga Borisová-Pračiková, Alena Miková: Nevím, o čem bych mluvila, kdybych netančila
strana 18 – Tamara Frömlová: Šedesát pět let Základní umělecké školy v Uničově
strana 20 – Karel Šimandl: Krajská umělecká rada ZUŠ Karlovarského kraje uspořádala již třetí festival
strana 22 – Jiří Stárek, redakce: Hostivařská "Rybovka" v přímém přenosu!

                                                  (Odkaz na hostivařskou "Rybovku" v dokumentu České televize)

strana 25 – Redakce: Připravuje se druhý ročník Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže
strana 26 – Věroslav Němec: VIII. ročník soutěže Per quattro mani
strana 26 – Ivana Lukášová: Pěvecká soutěž Olomouc 2010
strana 28 – Redakce: Virtuosi per musica di pianoforte
strana 29 – Petr Hanousek: Co nás napadlo při psaní ešvépéčka
strana 29 – Redakce: Tancesse 2011 – festival tance, tanečního pohybového divadla
strana 31 – Petr Hanousek: Jak je důležitá představa tónu?
strana 32 – Kalendárium
                    Lenka Jeřábková: Inspirující dialog v ZUŠ


Číslo 3 a 4, ročník 13


                  Titulní strana
strana 2 – Silvie Pospíšilová: Muzikoterapie u lidí s diagnózou autismu z pohledu
                                             českých muzikoterapeutů 3. díl

strana 5 – Robert Mimra: Dětská opera Budulínek 2. díl
strana 8 – Lukáš Trykar: Úloha korepetitora ve sborovém zpěvu 2. díl
strana 11 – Věra Chmelová: Grafické partitury
strana 15 – Lenka Feldsteinová, Vladimíra Křenková: Prostor a jeho zkoumání
strana 16 – Anna Ševčíková: Proměny v čase II
strana 17 – Iveta Stodůlková: Proměny malířských tub, štětců a pastelek
strana 17 – Petr Stodůlka: Proměny vody
strana 18 – Jiří Doležel, Věra Chmelová: Energii hledám v přírodě a v souladu s vesmírem
strana 22 – Jan Prchal: Společnost pro hudební výchovu v roce 2010
strana 23 – Jan Prchal: Cena Jaroslava Herdena za rok 2010
strana 24 – Lenka Tretiagová: Putování ve větvích
strana 31 – Milena Křístková: Fejeton předvánoční nejen o dárcích
strana 32 – Barbora Tichavová: Vyšel Manuál pro tvorbu ŠVP!
strana 34 – Jan Švandrlík: Logoshow Střeziny
strana 36 – Jiří Šesták: 50. výročí založení ZUŠ Bajkalská
strana 37 – Robert Hanik: Ohlédnutí za 7. ročníkem Klavírních ateliérů v Karviné
strana 38 – Hana Chvátilová: ZUŠ Petra Ebena Žamberk uzavřela partnerství se čtyřmi evropskými školami
strana 38 – Alena Zupková: Porta Musicae 2010
strana 39 – J. Kuchař: Svátek komorní hry ve Vidnavě
strana 40 – Karel Šust: Hradecké Guitarreando po dvanácté
strana 40 – Redakce: Koncert vítězů 17. ročníku Dittersovy soutěže
strana 41 – Petr Hanousek: Tyrkysové mžourání Ilji Hurníka
strana 42 – Petr Hanousek: 4x pro hledače hudební krásy
strana 44 – Kalendárium
                    Barevné přílohy


Číslo 2, ročník 13


                  Titulní strana
strana 2 – Lenka Škrlová: Průzkum úrovně bicích oddělení ZUŠ 2. díl
strana 4 – Silvie Pospíšilová: Muzikoterapie u lidí s diagnózou autismu z pohledu
                                             českých muzikoterapeutů 2. díl

strana 7 – Robert Mimra: Dětská opera Budulínek 1. díl
strana 11 – Lukáš Trykar: Úloha korepetitora ve sborovém zpěvu 1. díl
strana 14 – Ondřej Vrabec, Jana Adámková: Nutím své žáky, aby řešení hledali také sami
strana 18 – Jiří Taufer: Zahraniční stáž ve Finsku
strana 20 – Ludmila Peřinová: První ročník mezinárodních klavírních soutěží Vítězslava Nováka
                                                v Kamenici nad Lipou

strana 24 – Barbora Tichavová: RVP ZUV je na světě!
strana 26 – Zuzana Hrubošová: Proměny v čase
strana 26 – Zuzana Hrubošová: Hudba ve městě J. E. Welzla
strana 28 – Redakce: Soběslav nejen Kubešova
strana 29 – Kateřina Palová: S hudbou pro společnou Evropu
strana 30 – Rafaela Drgáčová: Svatá Cecilie, Cilka – do Vánoc je jenom chvilka
strana 31 – Alena Borková: Nedělní rána
strana 32 – Kalendárium
                    Barevné přílohy


Číslo 1, ročník 13


                  Titulní strana
strana 2 – Kateřina Vidličková a kolektiv: První krůčky k umění
strana 3 – Jana Anděličová, Vladimír Vošahlík: Praha – moje město
strana 4 – Ludmila Fidlerová: Putování za historií své duše aneb Výchova ke vztahu ke kulturně
                                              historickému dědictví

strana 8 – Lenka Škrlová: Průzkum úrovně bicích oddělení ZUŠ 1. díl
strana 10 – Silvie Pospíšilová: Muzikoterapie u lidí s diagnózou autismu z pohledu
                                               českých muzikoterapeutů 1. díl

strana 13 – Věra Roeselová: Rámcový vzdělávací program ve VO ZUŠ
strana 16 – Jitka a Milan Fraňkovi, Jana Adámková: Jeden studijní obor je dnes velký přepych
strana 20 – Martina Gogolová: Celostátní přehlídka LDO
strana 21 – Věra Chmelová: To nejdůležitější jsou naši účastníci
strana 24 – Renáta Bartková: Akordeonisti v Rajeckých Tepliciach súťažně i rekordně
strana 26 – Barbora Tichavová: Projekt Pilot ZUŠ
strana 27 – Dana Zeinerová: Vzpomínka na Leonu Zezulovou
strana 28 – Josef Jirků: I. setkání hudební mládeže – Kaliště u Humpolce
strana 28 – Redakce: Svátek hudby v Opavě
strana 28 – Věra Chmelová: Slet klavírních draků na Audaces fortuna iuvat
strana 29 – Redakce: Máme rádi baroko
strana 29 – Redakce: Beethovenův klavír
strana 30 – David Kozel, Miloš Schnierer: Anglicko-český hudební slovník
strana 32 – Kalendárium
                    Barevné přílohy


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017