< zpět


TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBYTýden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je iniciativa propojující projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden amatérského umění, které již oba fungují v několika evropských i mimoevropských státech. V obou případech jde především o týden občanské angažovanosti v regionech a místech, během kterého se nejrůznější kulturní i vzdělávací instituce (divadla, muzea, koncertní sály, kulturní domy, školy, základní umělecké školy, zájmové kroužky…), neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti…) a další občanské iniciativy mohou představit široké veřejnosti.

NIPOS, který působí v obou oblastech, se rozhodl zorganizovat v ČR v roce 2013 pilotní ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Cílem projektu je upozornit na bohatství a rozmanitost uměleckého vzdělávání i amatérské umělecké tvorby v celé České republice. 20. až 28. května 2017 se bude konat pátý ročník přehlídky. Více informací najdete na www.amaterskatvorba.cz.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017