< zpět na stranu Dobrá praxe – projekty


VÝUKA UMĚLECKÝCH PŘEDMĚTŮ LABORATORNÍ METODOUVyužití digitálních technologií ve výuce uměleckých předmětů v ZUŠ Police nad Metují sahá již před rok 2000. Výrazné části vybavení byly postupně realizovány prostřednictvím grantových titulů na hudebním nebo výtvarném oboru včetně mnoha odborných školení.
Projekt uměleckých laboratoří navázal na předchozí úsilí v daleko širším rozsahu zapojením všech tří oborů, které jsou na škole vyučovány. Základem se stala připravovaná Filmová laboratoř výtvarného oboru, k níž se připojil vlastními laboratořemi i hudební a taneční obor.

Forma umělecké laboratoře byla inspirována laboratorními cvičeními v přírodovědných předmětech. Do uměleckých oborů, kde jsou multimédia buď hlavním obsahem výuky nebo učební pomůckou, přináší naše přenesená laboratorní metoda pomoc při zvládnutí problematiky "tvorba versus technologie". Je toho dosaženo rozčleněním výukového procesu do jednoduchých navazujících cvičení.

V rámci projektu byly realizovány čtyři základní klíčové aktivity: Laboratoř filmové tvorby, Laboratoř hudební improvizace, Laboratoř zvukové tvorbyLaboratoř experimentálního tance. Na samém konci projektu pak ještě pátá - Laboratoř multimédií.

Cílem projektu bylo zavedení multimediálních technologií do výuky uměleckých předmětů, kde se dosud běžně nevyužívají, a nebo prohloubení tam, kde jsou už ve škole zavedeny. Metodiky, vytvořené a ověřené v projektu, byly shrnuty do Multimediálního manuálu s přenositelností do jiných typů škol. Jedná se o tyto materiály:
  •  Učit se film – metodika výuky filmové tvorby
  •  PC animace – kurz v programu Adobe Flash
  •  Jazzování – kurz hudební improvizace v ZUŠ
  •  Sequel 3 – průvodce úvodními kroky
  •  Tanec – metodika improvizace a choreografie

Další informace najdete na www.zuspolice.cz – z projektového odkazu na hlavní stránce.
Kontaktní osoba: Vladimír Beran, e-mail: beran.vladimir@zuspolice.cz.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017