< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií.

Během léta 2018 jsme pořádali letní výtvarné dílny pod vedením lektorů ze Západočeské univerzity v Plzni. Dílny měly formu příměstského tábora a konaly se v prostorách Katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, Klatovská třída 51, Plzeň.
Díky zapojení dílen do výše uvedeného projektu byla účast bezplatná.
Stejným způsobem budou uspořádány letní dílny v červenci a srpnu 2019.

Žákům nabízíme třídenní dílny. Každá z dílen bude zakončena minivernisáží.

  •  GOLEM NEBO ČLOVĚK? aneb stejná kostra a přitom různí lidé
      termín 23. až 25. 7., každý den od 10 do 16 hodin
Účastníci dílny měli možnost vyzkoušet si tradiční i netradiční výtvarné techniky pod společným vedením profesionálního výtvarného umělce a pedagoga.

  •  OTISK, OB TISK, NÁ TISK, PŘE TISK, Ú TISK, S TISK, Ó TISK, O TISKU!
      Společné hledání možných cest k TISKU
      termín 30. 7. až 1. 8., každý den od 10 do 16 hodin
Účastníci dílny měli možnost se seznámit s některými klasickými i experimentálními grafickými technikami pod společným vedením profesionálního výtvarného umělce a pedagoga.

V létě 2019 budeme pořádat další dvě dílny formou letního tábora pro děti z celé České republiky.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017