< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.

Během léta pořádáme letní výtvarné dílny pod vedením lektorů ze Západočeské univerzity v Plzni. Dílny budou mít formu příměstského tábora a konají se v prostorách Katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, Klatovská třída 51, Plzeň.
Díky zapojení dílen do výše uvedeného projektu je účast bezplatná.

Žákům nabízíme dvě třídenní dílny. Každá z dílen bude zakončena vernisáží.

  •  GOLEM NEBO ČLOVĚK? aneb stejná kostra a přitom různí lidé
      termín 23. až 25. 7., každý den od 10 do 16 hodin
Účastníci dílny budou mít možnost si vyzkoušet tradiční i netradiční výtvarné techniky pod společným vedením profesionálního výtvarného umělce a pedagoga.

  •  OTISK, OB TISK, NÁ TISK, PŘE TISK, Ú TISK, S TISK, Ó TISK, O TISKU!
      Společné hledání možných cest k TISKU
      termín 30. 7. až 1. 8., každý den od 10 do 16 hodin
Účastníci dílny budou mít možnost se seznámit s některými klasickými i experimentálními grafickými technikami pod společným vedením profesionálního výtvarného umělce a pedagoga.

K účasti na dílnách je možné zapsat se na emailu office@portedo.cz.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017