< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií.

Během léta 2018 jsme pořádali letní výtvarné dílny pod vedením lektorů ze Západočeské univerzity v Plzni. Dílny měly formu příměstského tábora a konaly se v prostorách Katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, Klatovská třída 51, Plzeň.
Díky zapojení dílen do výše uvedeného projektu byla účast bezplatná.
Stejným způsobem budou uspořádány letní dílny 5. až 7.8. až 10. srpna 2019.

Žákům nabízíme třídenní dílny. Každá z dílen bude zakončena minivernisáží.

  •  GOLEM NEBO ČLOVĚK? aneb stejná kostra a přitom různí lidé
      umělecký program každý den od 10 do 16 hodin
Účastníci dílny mají možnost vyzkoušet si tradiční i netradiční výtvarné techniky pod společným vedením profesionálního výtvarného umělce a pedagoga.

  •  OTISK, OB TISK, NÁ TISK, PŘE TISK, Ú TISK, S TISK, Ó TISK, O TISKU!
      Společné hledání možných cest k TISKU
      umělecký program každý den od 10 do 16 hodin
Účastníci dílny mají možnost se seznámit s některými klasickými i experimentálními grafickými technikami pod společným vedením profesionálního výtvarného umělce a pedagoga.

Dílny pořádané v srpnu 2019 budou formou letního tábora pro děti z celé České republiky.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017