< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

WORKSHOPY DIRIGOVÁNÍ


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií.


Součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti bude uspořádání celkem šesti workshopů dirigování. Během školního roku 2017/2018 jsme uspořádali první tři workshopy (fotodokumentaci z workshopů najdete zde). Další dva workshopy se uskuteční 16. října5. prosince 2018 v Komorním sále Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260. Jedná se o dva navazující workshopy. Na druhém workshopu (5. 12.) bude možné vyzkoušet si dirigování studentského symfonického orchestru.
Lektorem workshopů je Tomáš Židek, dirigent a pedagog Konzervatoře Pardubice. Jako dirigent v současnosti pravidelně spolupracuje s Komorní filharmonií Pardubice a Filharmonií Hradec Králové.

Závěrečný workshop dirigování uspořádáme 23. května 2019 na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3. Tento workshop povede Václav Luks, zakladatel a dirigent barokního orchestru Collegium 1704 a vokálního ansámblu Collegium Vocale 1704. Oba soubory obdržely pozvání od prestižních pořadatelů, jako jsou Salzburger Festspiele, Berliner Philharmonie, Theater an der Wien, Konzerthaus Wien, Concertgebouw Amsterdam, Wigmore Hall, Versailles, Lucerner Festival.

Na workshopy je možné zapsat se na emailu office@portedo.cz.
Workshopy dirigování, stejně jako ostatní aktivity projektu, jsou pro učitele zdarma.

Anotace workshopů:
Workshopy budou postaveny na obohacování poznatků a dovedností, klíčových pro rozvoj souborové hudební tvořivosti na uměleckých školách jako základnímu východisku pro hudební život jako takový. V praktické části bude zaměřen na osobnost dirigenta – její parametry a možnosti jejich pěstování: základy potřebné manuální techniky – její význam, možnosti různých sestav a věkových skupin – výběr repertoáru, aranžování skladeb. Metodika nácviku skladeb – různé postupy, příprava tělesa na koncert a soutěž. Organizační specifika souborové práce…


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017