< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

WORKSHOPY DIRIGOVÁNÍ


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.


Součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti bude uspořádání celkem šesti workshopů dirigování. První workshop se konal v úterý 5. prosince 2017. Workshop se uskutečnil v Komorním sále Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260. Fotodokumentaci z workshopu najdete zde.
Další workshopy se uskuteční 13. 3. a 4. 5. 2018 v ZUŠ Štefánikova 19, Praha 5. Čas konání workshopů je od 9.30 do 15.30 hodin.
Workshopy dirigování, stejně jako ostatní aktivity projektu, jsou pro učitele zdarma.

Lektorem workshopů bude MgA. Tomáš Židek, Ph.D., dirigent a pedagog Konzervatoře Pardubice. Jako dirigent v současnosti pravidelně spolupracuje s Komorní filharmonií Pardubice a Filharmonií Hradec Králové.

Anotace workshopů:
Workshopy budou postaveny na obohacování poznatků a dovedností, klíčových pro rozvoj souborové hudební tvořivosti na uměleckých školách jako základnímu východisku pro hudební život jako takový. V praktické části bude zaměřen na osobnost dirigenta – její parametry a možnosti jejich pěstování: základy potřebné manuální techniky – její význam, možnosti různých sestav a věkových skupin – výběr repertoáru, aranžování skladeb. Metodika nácviku skladeb – různé postupy, příprava tělesa na koncert a soutěž. Organizační specifika souborové práce…


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017