< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

WORKSHOPY DIRIGOVÁNÍSoučástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti bude uspořádání celkem šesti workshopů dirigování. První workshop se konal v úterý 5. prosince 2017. Workshop se uskutečnil v Komorním sále Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260. Fotodokumentaci z workshopu najdete zde.
Další workshopy se uskuteční 13. 3. a 4. 5. 2018 v ZUŠ Štefánikova 19, Praha 5.
Workshopy dirigování, stejně jako ostatní aktivity projektu, jsou pro učitele zdarma.

Lektorem workshopů bude MgA. Tomáš Židek, Ph.D., dirigent a pedagog Konzervatoře Pardubice. Jako dirigent v současnosti pravidelně spolupracuje s Komorní filharmonií Pardubice a Filharmonií Hradec Králové.

Anotace workshopů:
Workshopy budou postaveny na obohacování poznatků a dovedností, klíčových pro rozvoj souborové hudební tvořivosti na uměleckých školách jako základnímu východisku pro hudební život jako takový. V praktické části bude zaměřen na osobnost dirigenta – její parametry a možnosti jejich pěstování: základy potřebné manuální techniky – její význam, možnosti různých sestav a věkových skupin – výběr repertoáru, aranžování skladeb. Metodika nácviku skladeb – různé postupy, příprava tělesa na koncert a soutěž. Organizační specifika souborové práce…


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017